Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько) скачати онлайн-> Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин

Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин


Однією з найважливіших функцій менеджменту (мається на увазі не політичного, а в традиційному розумінні) є маркетинг (від англ. market — ринок, збут) — система заходів із регулювання ринкових процесів, управління операціями прогнозування, збуту продукції, вивчення потреб і можливостей функціонування ринку. Такою ж важливою функцією політичного менеджменту є політичний маркетинг, головним завданням якого є вивчення своєрідного попиту на політичну продукцію з метою найефективніше забезпечити політичні інтереси різноманітних соціальних верств і груп, особливо в процесі політичної боротьби за владу.
Політична діяльність у цьому плані представлена як продукт, який має свого виробника, технологію виробництва, своєрідні відділи збуту, служби вивчення попиту, політичної реклами, стимулювання політичної діяльності, її організаційно-технічного забезпечення.
Таким чином, політичний маркетинг — це сукупність форм і методів дослідження та впровадження в політичну практику тих чи інших настанов суспільної свідомості з метою здійснювати контроль за ринком влади, тобто діяльність, спрямована на створення підтримки чи зміну поведінки громадян щодо конкретних політичних лідерів, організацій, ідей суспільного значення.
Політичний маркетинг класифікують за такими показниками: характером ринку влади, встановлених у державі політичних режимів (тоталітарний, авторитарний, демократичний). За тоталітарних чи диктаторських режимів боротьба точиться переважно силовими методами аж до фізичного знищення опонентів. В умовах демократичного суспільства, наявності демократичних механізмів і процедур формування представницької влади, відповідної політичної культури політична діяльність розглядається як змагання за певними правилами з метою здобути контроль над ринком влади. Зрозуміло, що ці правила мають бути зафіксовані в нормах законодавства, враховуючи традиції і ментальність виборців. Авторитарні режими — перехідні від тоталітарного до демократичного суспільства, їх використовують як методи диктаторських режимів, так і механізми демократії в боротьбі за ринок влади.
Виходячи з типології політичних об´єктів і суб´єктів, виокремлюють політичний маркетинг політичних лідерів, політичних, державних та інших інституцій, окремих організацій, а також ідей, програм, концепцій, доктрин тощо.
До основних функцій політичного маркетингу слід віднести такі: вивчення уявлення людей про політика, організацію чи ідею; визначення характеристик ідеального образу, що панує в масовій свідомості; планування та втілення в життя конкурентоспроможної програми дій, розрахованої на завоювання розуміння та активну підтримку політичного лідера, організацій чи ідей тощо.
До найважливіших складників політичного маркетингу слід віднести такі: вивчення особливостей функціонування ринку влади в суспільстві, виборча інженерія та політичне рекламування. Зупинимося на характеристиці їх.

Особливості функціонування ринку влади в суспільстві
Виборча інженерія в процесі завоювання й збереження політичної влади
Політичне рекламування в системі політичного маркетингуПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько)