ЧАСТИНА ДРУГА


У книзі розповідається, як відбувався процес утвердження національної самосвідомості українського народу, ідей відтворення української державності. Особлива увага приділяється періоду бур­жуазно-демократичної революції 1905—1907 pp., коли український народ створює свої суспільно-політичні організації — партії — і по­чинає активну боротьбу за право говорити і писати рідною мовою, за будівництво автономної України. Досліджується вплив цієї боро­тьби на майбутню національно-демократичну революцію в Україні в 1917—1920 pp. і створення тут національно-демократичних стру­ктур.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія держави і права України (В.Я. Тацій, А.Й. Рогожин, В.Д. Гончаренко)