Зміст


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. Інститут податкового права
§ 1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права
§ 2. Зміст і особливості інституту податкового права

ГЛАВА 2. Предмет і метод податкового права
§ 1. Предмет податкового права
§ 2. Метод податкового права

ГЛАВА 3. Податкові правовідносини і податково-правові норми
§ 1. Поняття податкових правовідносин
§ 2. Особливості податкових правовідносин
§ 3. Види податкових правовідносин
§ 4. Об’єкт податкових правовідносин
§ 5. Суб’єкти податкових правовідносин
§ 6. Права й обов’язки суб’єктів податкових правовідносин
§ 7. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин
§ 8. Податково-правові норми

ГЛАВА 4. Система і джерела податкового права
§ 1. Система податкового права
§ 2. Джерела податкового права
§ 3. Податкове законодавство

ГЛАВА 5. Правове регулювання податкової системи
§ 1. Зміст податкової системи
§ 2. Поняття і рівні податкового тиску

ГЛАВА 6. Правове регулювання податку
§ 1. Поняття податку
§ 2. Ознаки податку
§ 3. Функції податку
§ 4. Співвідношення податку, збору й мита
§ 5. Класифікація податків і зборів
§ 6. Правовий механізм податку та його елементи

ГЛАВА 7. Платники податків і зборів
§ 1. Поняття платника податків
§ 2. Обов’язки і права платників податків
§ 3. Фізичні особи як платники податків
§ 4. Юридичні особи як платники податків
§ 5. Іноземні юридичні особи. Постійні представництва іноземних юридичних осіб
§ 6. Юридичні та фізичні особи, що діють у складі групи, яка не має статусу юридичної особи
§ 7. Відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи
§ 8. Консолідована група платників податків
§ 9. Особи, що сприяють сплаті податків, зборів і мит
§ 10. Облік платників податків

ГЛАВА 8. Об’єкт оподаткування
§ 1. Поняття об’єкта оподаткування
§ 2. Види об’єктів оподаткування
§ 3. Методи визначення об’єкта оподаткування

ГЛАВА 9. Ставка оподаткування
§ 1. Поняття ставки податку (оподаткування)
§ 2. Види ставок податку (оподаткування)

ГЛАВА 10. Предмет, масштаб і одиниця оподаткування
§ 1. Предмет оподаткування
§ 2. Масштаб і одиниця оподаткування

ГЛАВА 11. База оподаткування
§ 1. Поняття бази оподаткування
§ 2. Податковий період
§ 3. Визначення податкової бази

ГЛАВА 12. Податкові пільги
§ 1. Поняття податкової пільги
§ 2. Система податкових пільг
§ 3. Види податкових пільг
§ 4. Форми податкових пільг
§ 5. Правове регулювання територіальних податкових пільг

ГЛАВА 13. Обчислення податків і зборів
§ 1. Методи оподаткування
§ 2. Порядок обчислення сум податків і зборів
§ 3. Визначення сум податку

ГЛАВА 14. Сплата податків і зборів
§ 1. Форми сплати податків і зборів
§ 2. Способи сплати податків і зборів
§ 3. Терміни сплати податків і зборів
§ 4. Зміна терміну сплати податку

ГЛАВА 15. Джерело сплати податку

ГЛАВА 16. Податкова звітність
§ 1. Поняття податкової звітності
§ 2. Форми реалізації податкової звітності. Податкова декларація

ГЛАВА 17. Правова природа податкового обов’язку
§ 1. Поняття податкового обов’язку
§ 2. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку
§ 3. Виконання податкового обов’язку
§ 4. Податковий борг
§ 5. Строки давності

ГЛАВА 18. Забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів
§ 1. Гарантії забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів
§ 2. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів

ГЛАВА 19. Податкові повідомлення і вимоги
§ 1. Податкове повідомлення
§ 2. Податкова вимога

ГЛАВА 20. Податкові органи
§ 1. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів держави
§ 2. Система податкових органів
§ 3. Податкові адміністрації і податкові інспекції
§ 4. Податкова міліція

ГЛАВА 21. Податковий контроль
§ 1. Поняття і зміст податкового контролю
§ 2. Податкова перевірка в системі податкового контролю
§ 3. Класифікація податкових перевірок

ГЛАВА 22. Відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності
§ 2. Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства
§ 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 4. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 5. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

ГЛАВА 23. Усунення подвійного оподаткування
§ 1. Поняття подвійного оподаткування
§ 2. Види подвійного оподаткування
§ 3. Шляхи і методи усунення подвійного оподаткування
§ 4. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛАВА 24. Податок на додану вартість
§ 1. Платник податку на додану вартість
§ 2. Об’єкт оподаткування
§ 3. Ставки податку на додану вартість
§ 4. Пільги щодо податку на додану вартість
§ 5. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування
§ 6. Податкова накладна

ГЛАВА 25. Акцизний збір
§ 1. Поняття акцизного збору
§ 2. Платники акцизного збору
§ 3. Об’єкт оподаткування
§ 4. Ставки акцизного збору
§ 5. Пільги щодо акцизного збору
§ 6. Порядок обчислення і сплати акцизного збору
§ 7. Сплата акцизного збору. Акцизні марки

ГЛАВА 26. Податок на прибуток
§ 1. Місце податку на прибуток у системі оподаткування України
§ 2. Платник податку на прибуток
§ 3. Об’єкт оподаткування
§ 4. Ставка податку
§ 5. Пільги з податку на прибуток
§ 6. Обчислення і сплата податку на прибуток

ГЛАВА 27. Податок з доходів фізичних осіб
§ 1. Місце податку з доходів фізичних осіб у системі податків і зборів України
§ 2. Платники податку
§ 3. Об’єкт оподаткування
§ 4. Ставка податку
§ 5. Пільги з податку
§ 6. Нарахування, утримання та сплата податку
§ 7. Звітність платників податку

ГЛАВА 28. Мито
§ 1. Місце митних платежів у системі податків і зборів України
§ 2. Мито, його специфіка і види

ГЛАВА 29. Державне мито

ГЛАВА 30. Плата (податок) за землю
§ 1. Платники податку
§ 2. Об’єкт оподаткування
§ 3. Ставки податку
§ 4. Пільги щодо податку
§ 5. Обчислення і сплата податку

ГЛАВА 31. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
§ 1. Місце податку з власників транспортних засобів у системі податків і зборів України
§ 2. Платники податку
§ 3. Об’єкт оподаткування
§ 4. Ставка оподаткування
§ 5. Пільги щодо податку
§ 6. Обчислення і сплата податку

ГЛАВА 32. Податок на промисел
§ 1. Місце податку на промисел у податковій системі України
§ 2. Платники податку на промисел
§ 3. Об’єкт оподаткування
§ 4. Ставка податку
§ 5. Пільги щодо податку на промисел
§ 6. Обчислення і сплата податку

ГЛАВА 33. Загальнодержавні збори
§ 1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
§ 2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів
§ 3. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
§ 4. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
§ 5. Збір на обов’язкове соціальне страхування
§ 6. Інші загальнодержавні збори

ГЛАВА 34. Плата за торговий патент

ГЛАВА 35. Єдиний податок
§ 1. Загальні положення
§ 2. Юридичні особи як платники єдиного податку
§ 3. Фізичні особи як платники єдиного податку

ГЛАВА 36. Єдиний (фіксований) сільськогосподарський податок

ГЛАВА 37. Правове регулювання місцевих податків і зборів
§ 1. Місцева система оподаткування і принципи її формування
§ 2. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборівПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Податкове право (Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік)