Головна Головна -> Підручники -> Підручник Податкове право (Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік) скачати онлайн-> ГЛАВА 26. Податок на прибуток § 1. Місце податку на прибуток у системі оподаткування України

ГЛАВА 26. Податок на прибуток § 1. Місце податку на прибуток у системі оподаткування України


Податок на прибуток є класичним варіантом прямого податку. З 1 січня 1995 р. основним видом прямого податку з юридичних осіб в Україні став податок на прибуток, який було введено Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР. Усі попередні три роки характеризувалися коливаннями законодавця між оподаткуванням доходів і прибутку.Закон України “Про оподаткування доходів підприємств і організацій” було прийнято 21 лютого 1992 року і протягом усього 1992 року він діяв на території України. В умовах пошуку оптимальних податкових важелів з початку 1993 року як основний прямий податок було введено податок на прибуток (Декрет Кабінету Міністрів України “Про податок на прибуток підприємств і організацій” від 26 грудня 1992 р. №12-92). Однак, незважаючи на більш прогресивний характер, його було скасовано Законом України “Про Державний бюджет України на 1993 рік” від 9 квітня 1993 р. №3091-ХІІ (статті 7 і 8), і, починаючи з другого кварталу 1993 року, було відновлено дію Закону України “Про оподаткування доходів підприємств і організацій”. Таку зміну в 1993 році було зумовлено спробою сформувати державний бюджет, не збільшуючи його дефіциту. Одним з важелів цієї політики було обрано повернення до більш напруженого податкового тиску. І знову ж Законом України “Про Державний бюджет України на 1994 рік” від 1 лютого 1994 року №3898-ХІІ було продовжено чинність Закону України “Про оподаткування доходів підприємств і організацій” у 1994 році, хоча і з цілою низкою змін не на користь платника (збільшення ставки, скорочення пільг).
Нині Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” діє в редакції, що була затверджена Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Податкове право (Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік)