Головна Головна -> Підручники -> Підручник Податкове право (Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік) скачати онлайн-> 3.1.14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

3.1.14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища


Ця плата стягується згідно із Законом України від 25 червня 1991 р. “Про охорону навколишнього середовища”.
Плата за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється:
— за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;
— за скиди забруднюючих речовин у поверхневі, територіальні та внутрішні морські води, а також у підземні горизонти, в тому числі за скиди, що провадяться підприємствами через систему комунальної каналізації;
— за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі.
Стягнення платежів за викиди й скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів у навколишньому природному середовищі здійснюється з підприємств незалежно від форм власності й відомчої приналежності в розмірах, установлених Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів та нормативів плати за них.
За понадлімітні викиди й скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів установлюється підвищений розмір плати на підставі базових нормативів плати, коефіцієнтів, що враховують територіальні екологічні особливості, і коефіцієнтів кратності плати за понадлімітні викиди й скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів. Коефіцієнти кратності плати за понадлімітні викиди й скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів установлюються Радами народних депутатів базового рівня в межах від 1 до 5.
Розміщені на території України спільні та інші підприємства, що використовують іноземні інвестиції і реалізують усю свою продукцію або її частину за валюту, вносять плату за лімітні та понадлімітні викиди й скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів в іноземній валюті пропорційно обсягу реалізації їхньої продукції за валюту.
Платежі за забруднення навколишнього природного середовища підприємства (крім розташованих у містах республіканського підпорядкування) перераховують у таких розмірах:
— 70 відсотків — до позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища Рад народних депутатів базового рівня на окремі рахунки;
— 20 відсотків — до позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим і обласних Рад народних депутатів на окремі рахунки;
— 10 відсотків — на рахунок республіканського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Підприємства, розміщені в містах республіканського підпорядкування, платежі за забруднення навколишнього природного середовища перераховують у таких розмірах:
— 90 відсотків — до позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища міських Рад народних депутатів;
— 10 відсотків — на рахунок республіканського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
З метою цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а також заходів, спрямованих на зменшення впливу забруднення навколишнього природного середовища, створено Республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища. Він формується за рахунок:
— відрахувань підприємств у розмірі 10 відсотків від платежів за забруднення навколишнього природного середовища;
— відрахувань з місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України;
— добровільних внесків підприємств, організацій, установ, громадян та інших надходжень.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Податкове право (Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік)