Головна Головна -> Підручники -> Підручник Податкове право (Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік) скачати онлайн-> 3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду

3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду


Державний інноваційний фонд (з регіональними відділеннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) створено відповідно до Закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1992 р. Фонд створено для фінансування та матеріально-технічної підтримки заходів із забезпечення розвитку і використання досягнень науки та техніки.
Завданнями Державного інноваційного фонду є:
— фінансова і матеріально-технічна підтримка регіональних науково-технічних програм, інноваційної діяльності підприємств та організацій, впровадження у виробництво завершених науково-дослідних розробок та створених “ноу-хау”, розширення масштабів використання сучасних технологій, освоєння конкурентоспроможної продукції;
— контроль за цільовим використанням коштів спеціального фонду позабюджетних коштів, утвореного в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях;
— надання лізингових та інжинірингових послуг, науково-експертної і правової допомоги підприємствам та організаціям у сфері науково-технічної діяльності;
— проведення незалежної експертизи, конкурсів науково-технічних проектів, розробок та ідей;
— пропаганда науково-технічних досягнень, здійснення рекламної і видавничої діяльності, формування інформаційних банків перспективних розробок, рішень та винаходів;
— організація діяльності регіональних відділень Держіннофонду.
Держіннофонд є юридичною особою, має фінансові кошти та матеріально-технічні ресурси, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
Фонди Державного інноваційного фонду формуються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності, за рахунок відрахувань коштів підприємств, об’єднань та організацій, а також за рахунок добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів від власної фінансово-господарської діяльності та інших надходжень.
10 відсотків обсягу ресурсів, що виділяються урядом на потреби розвитку науки і техніки, а також надходжень від суб’єктів інноваційної діяльності та інших джерел використовуються на створення матеріально-технічних ресурсів Держіннофонду.
Підприємства, об’єднання й організації відраховують до Фонду кошти у розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), за винятком податку на додану вартість і акцизного збору, а підприємства галузі електроенергетика — за винятком податку на додану вартість, акцизного збору та вартості закупленої енергії, з віднесенням цих коштів на собівартість продукції. При цьому 70 відсотків обсягу зазначених відрахувань перераховуються підприємствами, об’єднаннями й організаціями до спеціального фонду позабюджетних коштів, що утворюється в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях для фінансування галузевих, міжгалузевих науково-дослідних робіт, а також заходів із освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції. Посередницькі, оптові, постачальницько-збутові й торговельні організації визначають суми відрахувань до Фонду та зазначених спеціальних фондів позабюджетних коштів з обсягу валового доходу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Податкове право (Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік)