Зміст


Вступ

1. Загальні засади педагогічної інноватики

1.1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти
Інноваційність як ознака сучасності
Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів

1.2. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання
Сутність педагогічної інноватики
Структура педагогічної інноватики
Класифікація педагогічних нововведень

1.3. Інноваційні процеси у системі освіти
Закони перебігу інноваційних педагогічних процесів
Принципи управління інноваційними освітніми процесами
Структура і динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів
Типи структур інноваційних процесів
Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів

1.4. Педагогічна технологія
Технологія як наука про майстерність
Історичні аспекти педагогічної технології
Сутність і особливості педагогічної технології
Класифікація педагогічних технологій
Головні ознаки педагогічної технології

2. Системні інноваційні педагогічні технології

2.1. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі
Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи
Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини»
Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини»

2.2. «Йєна-план-школа» П. Петерсена
Із біографії П. Петерсена
Концептуальні засади педагогічної технології «Йєна-план»
Особливості змісту технології «Йєна-план»

2.3. Антропософські школи Р. Штейнера
Віхи біографії та головні аспекти вчення Р. Штейнера
Концептуальні засади вальдорфської педагогіки
Особливості змісту вальдорфської педагогіки

2.4. «Школа успіху і радості» С. Френе
Життєвий шлях та особливості педагогічного доробку С. Френе
Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості»
Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і радості»

2.5. «Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі
Пошуки і відкриття Ж.-О. Декролі
Концептуальні засади педагогічної технології «Школа для життя, через життя»
Особливості змісту педагогічної технології «Школа для життя, через життя»

2.6. «Школа діалогу культур» В. Біблера
Концептуальні засади педагогічної технології «Школа діалогу культур»
Особливості змісту педагогічної технології «Школа діалогу культур»

2.7. Технології розвивального навчання
Історико-педагогічні засади проблеми розвитку
Технологія розвивального навчання Л. Занкова
Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна — Давидова

3. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології

3.1. Технології раннього навчання М. Зайцева
Концептуальні засади технологій раннього навчання М. Зайцева
Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева

3.2. Технології раннього навчання Г. Домана
Концептуальні засади технологій Г. Домана
Особливості змісту технологій Г. Домана

3.3. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера
Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості
Особливості змісту технології Г. Альтшуллера

3.4. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка
Концептуальні засади технології М. Єфименка
Особливості змісту технології фізичного виховання дітей

4. Інноваційна діяльність педагога

4.1. Особливості інноваційної педагогічної діяльності
Сутність інноваційної педагогічної діяльності
Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
Управління інноваційною педагогічною діяльністю

4.2. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності
Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога
Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності
Розвиток інноваційної поведінки педагога

Література з інноваційних педагогічних технологій

Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологійПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інноваційні педагогічні технології (Дичківська І.М.)