Головна Головна -> Підручники -> Підручник Культурологія (Подольська) скачати онлайн-> Вступ

Вступ


Критерієм освіченості спеціаліста, його інтелігентності виступає ступінь залучення людини до духовних цінностей, висвітлення гуманістичних ідей на фоні характерних для нашого часу прагматизму та раціоналізму, в ситуації духовного надлому особистості в ході трансфорімації українського суспільства.
Саме філософський аналіз культури дозволяє пояснити процеси духовного і соціального життя, систематизувати і упорядкувати різноманітні форми людської діяльності. Вивчення суспільства засобами культури є актуальним, так як лише його економічні та політичні характеристики не дають можливість зрозуміти багато соціальних явищ. Якщо технократичне мислення відсуває на задній план мистецтво, літературу, релігію, філософію і, врешті решт, і саму людину, то культурологічний підхід допомагає усвідомити важливість цих феноменів суспільної свідомості. Культурологія занурює людину в світ духовних цінностей, дозволяє осмислити як єдиний комплекс міфологію, релігію, філософію, мистецтво, етичні норми і естетичні пристрасті.
Вивчення культури як суспільного явища допоможе пояснити процеси духовного і соціального життя. Виявлення комплексу взаємопов’язаних культурних явищ в суспільстві дозволить систематизувати, класифікувати і упорядкувати багатомаїття форм людської діяльності.
В ході культурної практики кожна людина повинна соціально визначити цінності і смисли приватного життя, міжособистісних стосунків, моралі, побутової етики, тобто освоїти повсякденний пласт культури. В той же час суспільне буття і свідомість являють собою сукупність спеціалізованих сфер культури, що включає процеси соціального порядку, життєзабезпечення та економічної, політичної і правової взаємодії, а також філософії, соціології, психології тощо.
Цей підручник дає можливість долучитися до скарбниць мудрості і досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть, і використовувати цю мудрість для вирішення сучасних проблем. Сподіваємося, що цей матеріал буде корисний всім людям, хто прагне глибоко ознайомитися з культурою інших країн, розвивати в собі шанобливе ставлення до норм, традицій, міжкультурних зразків представників різних націй та етносів в контексті глобальних, загально-цивілізаційних процесів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Культурологія (Подольська)