Зміст


Глава 1. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
§ 1. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Функції ораторського мистецтва
§ 2. Предмет і закони ораторського мистецтва
§ 3. Основи ораторського мистецтва
§ 4. Види красномовства та сфери його застосування
§ 5. Історія ораторського мистецтва

Глава 2. ВЗАЄМОДІЯ ОРАТОРА ТА АУДИТОРІЇ
§ 1. Сутність та проблеми взаємодії оратора та аудиторії
§ 2. Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії
§ 3. Об’єктивні перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії

Глава 3. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ОРАТОРА
§ 1. Стратегія оратора, її структура
§ 2. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми

Глава 4. ПІДГОТОВКА ВИСТУПУ
§ 1. Основні етапи підготовки тексту промови
§ 2. Форми текстового оформлення матеріалу
§ 3. Види підготовки до виступу

Глава 5. ДОКАЗ У ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ
§ 1. Поняття й структура доказу
§ 2. Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації
§ 3. Закони логічного мислення
§ 4. Спростування

Глава 6. КУЛЬТУРА МОВИ
§ 1. Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма
§ 2. Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності
§ 3. Стиль мови

Глава 7. ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ
§ 1. Поняття й категорії техніки мовлення
§ 2. Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення
§ 3. Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти

Глава 8. ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ПОЛЕМІКИ
§ 1. Полеміка як форма ораторського мистецтва: функції, принципи, прийоми
§ 2. Характеристика запитань і відповідей у полеміці
§ 3. Види полемічних «хитрощів» у полеміці. Шляхи їх нейтралізації

Глава 9. СУДОВЕ КРАСНОМОВСТВО
§ 1. Загальна характеристика судової промови
§ 2. Особливості підготовки судової промовиПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Ораторське мистецтво (Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова)