Головна Головна -> Підручники -> Підручник Культурологія (Конспект лекцій), Культурологія (Подольська) скачати онлайн-> ГЛАВА 5. КУЛЬТУРНІ СЦЕНАРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 5. КУЛЬТУРНІ СЦЕНАРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Культурні сценарії виступають, як правило, еталонними програмами життєдіяльності, які задаються людям соціальними умовами і наявними у даній культурі знаннями, цінностями, ідеалами, нормами і правилами поведінки. Культурні сценарії дуже різноманітні: вони відрізняються за рівнем своєї належності у відношенні до когнітивних, ціннісних і регулятивних складових та їх змісту; за рівнем жорстокості і однозначності вимог до виконання; за рівнем упорядкованості і логічності цих вимог; за шляхами і способами свого входження в життя тощо. Не тільки для різних, але і для одного і того ж типу діяльності, як правило, в культурі можуть «записані» різні сценарії, і людина може вибирати такий із них, який вважає найбільш доцільним для неї, або переходити при бажанні від одного з них до іншого.
Будь-який сценарій передбачає участь багатьох осіб у його здійсненні. Вибираючи сценарій своєї поведінки, людина більш або менш чітко уявляє не тільки свою роль у ньому, але і ролі інших людей, з якими у ході здійснення сценарію вона буде вступати в контакт. Є сценарії, які призначені для реалізації відносно згуртованими групами людей (общиною, державними організаціями), і сценарії поведінки окремих особистостей — «головного герою», який плануючи свою поведінку, розраховує на відповідну поведінку інших «персонажів», що приймають участь у його сценарії. Щоправда якось передбачити всі наслідки цієї співучасті майже неможливо.
Поняття життєвого сценарію ввів Е. Берн. Це індивідуальні сценарії, у відповідності з якими особистість організує хід свого життя. Сама людина планує своє життя. Але уявлення людей про те, як би вони хотіли його прожити, формується під впливом оточуючого соціального середовища. Існують деякі типові зразки культурних сценаріїв життя, яких люди дотримуються з дитинства У відповідному соціальному середовищі.
Подібні сценарії характерні для соціальних типів особистості. Так, наприклад, існують еталонні сценарії життя селянина, аристократа, вченого, бізнесмена і т.п.
Важливе місце серед культурних сценаріїв займають сценарії діяльності. Вони визначають у загальному вигляді характер, мету, норми діяльності людей, у якій-небудь галузі життя. Ці сценарії існують у просторі як окремі системи умов и вимог, існуючої у суспільстві культури і пред’являються суспільством тим, хто даною діяльністю займається. Ці сценарії характеризують те, що називають культурою діяльності. Першочергове значення у повсякденному житті людей мають сценарії, що визначають культуру мислення, спілкування, праці, навчання, гри, відпочинку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Культурологія (Конспект лекцій), Культурологія (Подольська)