Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародне право (Буроменський М.В.) скачати онлайн-> Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА § 1. Періодизація історії міжнародного права

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА § 1. Періодизація історії міжнародного права


Питання про періодизацію історії міжнародного права пов’язане з вирішенням найважливіших проблем теорії права, таких як поняття права, його походження, система права. Тому в міжнародно-правовій доктрині існує чимало підходів до того, яким чином слід представляти історію міжнародного права. Великий інтерес викликало питання про періодизацію розвитку міжнародного права у державних ідеологіях, що взагалі розглядали вчення про право як найважливішу арену ідеологічної боротьби. Саме в такій ситуації опинилася вітчизняна наука міжнародного права. Ідеологічний тиск тривалий час змушував її залишатися в рамках марксистсько-ленінського вчення про формаційну періодизацію загальної історії, у тому числі й історії розвитку міжнародного права, у якій виокремлювали міжнародне право рабовласницької формації, феодалізму, капіталізму, перехідного періоду, соціалістичне міжнародне право. До того ж формаційний підхід навіть в історичній науці є дискусійним. Що ж стосується міжнародного права, то становлення й розвиток багатьох із його принципів і норм ніяк не може бути пов’язаний із так званими формаціями. Більше того, як свідчать авторитетні дослідження, формації в чистому вигляді в історії ніколи не існували. Тому було б помилкою шукати джерела чи особливості міжнародно-правових норм у тих чи інших формаціях і прив’язувати періодизацію до формацій.
Будучи частиною всесвітньої історії, історія міжнародного права має все ж таки власну періодизацію. Це пов’язано з особливостями виникнення та становлення його принципів, інститутів, норм, що зробили вирішальний вплив на розвиток міжнародного права загалом. З цього погляду особливе значення для періодизації мають такі події всесвітньої історії, які в історії людства виявилися поворотними або спричинили кардинальну переоцінку людьми смислу свого існування на Землі та домінуючих у соціумі цінностей. Аналіз історії міжнародного права під таким кутом зору приводить до висновку, що подібних подій в історії людства було небагато. У масштабах людської цивілізації всього кілька разів відбувалася радикальна зміна світового правопорядку. Така періодизація далеко не завжди збігається із формаційною періодизацією міжнародного права. При цьому етапи історії розвитку міжнародного права можуть істотно відрізнятися за тривалістю, що пов’язано із прискоренням динаміки міжнародно-правових відносин. Як свідчить історія, розвиток міжнародного права лише у планетарному масштабі виявився поступальним. На окремих етапах часто був очевидним регрес. Найбільш динамічно міжнародне право розвивалося починаючи з ХХ ст.
Найбільш прийнятною можна вважати таку періодизацію міжнародного права:
I. Від найдавніших часів до Вестфальського конгресу (1648).
II. Від Вестфальського конгресу до епохи Великої французької революції (межа ХVІІІ—ХІХ століть).
Від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи (1919—1939).
1. Від створення Версальської системи до наших днів (сучасна епоха):
а) Версальська система (1919—1939);
б) міжнародне право періоду протистояння тоталітаризму та демократії (1945 — кінець 80-х років);
в) міжнародне право часів переходу до поліцентризму (з кінця 80-х років ХХ ст. до наших днів).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародне право (Буроменський М.В.)