Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародне право (Буроменський М.В.) скачати онлайн-> § 8. Людина в міжнародному праві

§ 8. Людина в міжнародному праві


Питання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи є одним із найбільш дискусійних у сучасній науці міжнародного права. До середини ХХ ст. більшість вчених вважали, що правосуб’єктність індивіда повністю поглинається правосуб’єктністю держави, громадянином якої він є. Починаючи із прийняття 10 грудня 1948 р. Загальної декларації прав людини науковий напрям за визнання міжнародної правосуб’єктності людини набирає все більшого поширення.
У радянській доктрині визнання людини суб’єктом міжнародного права розглядалося як спроба втручання у внутрішні справи держави. Такі погляди подекуди збереглися і у вітчизняній науці міжнародного права. Проте міжнародна практика все частіше доводить, що індивід має міжнародні права та обов’язки. Фізична особа має право звертатися в позасудові (Комітет з прав людини, Комісія з прав людини та ін.) та судові (Європейський суд з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини) міжнародні органи за захистом своїх прав. Фізична особа може нести міжнародну кримінальну відповідальність за вчинення міжнародних злочинів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародне право (Буроменський М.В.)