ПЕРЕДМОВА


Формування й успішне функціонування банківської системи України, входження вітчизняних фінансово-кредитних інститутів у міжнародний бізнес значною мірою залежать від кваліфікації банківських працівників, їхніх знань і досвіду. Надійною допомогою у вивченні банківської справи може стати запропонований навчальний посібник. Автори намагалися об´єднати традиційні теоретичні положення банківського менеджменту, нові тенденції світових фінансових ринків, а також досвід становлення банківської системи України.
Перше видання навчального посібника побачило світ у 1998 р. друге — у 1999 р. Хронологічно це зовсім недавно, але за цей час багато чого змінилося, в тому числі і в банківському секторі України. Третє видання посібника відрізняється від попередніх своєю структурою, характером подання суттєвих положень банківського менеджменту, узагальненням методів управління ефективно працюючих банків.
Розгляд банківського менеджменту ведеться у трьох основних площинах. По-перше, на рівні банку, що аналізується як окрема установа. Аналіз тут зосереджується на внутрішній структурі банку. На цьому рівні найважливіше завдання менеджменту — забезпечення високої якості проведення банківських операцій, розвиток банківських технологій, управління персоналом. По-друге, успішна діяльність банку визначається не лише його Внутрішніми параметрами, а й зовнішнім оточенням: теперішніми та потенційними клієнтами банку, їхнім економічним становищем, політикою конкурентів — інших банків та небанківських установ, законами і нормативними обмеженнями, що накладаютьcя на банківську діяльність Національним банком України. Цей рік банківського менеджменту набув особливого значення для вітчизняних банків саме тоді, коли почалися ринкові реформи в Україні.
Нарешті третій зріз банківського менеджменту пов´язаний із розумінням винятково важливої ролі, яку відіграє банківська система у цілісному економічному механізмі. Коли знижується активність банків у наданні кредитів або різко підвищуються ставки кредитування, виникає загроза зниження життєвого рівня, зайнятості населення й життєздатності бізнесу. Тому управління банком буде успішним тільки тоді, коли воно узгоджене з реальними макроекономічними тенденціями як у країні, так і у світі в цілому.
Головною метою навчального посібника є поєднання широкого уявлення про проблеми, завдання і методи банківського менеджменту з практичним досвідом менеджерів. Спеціалісти банківської справи знайдуть тут конкретні практичні рекомендації з ефективного управління комерційним банком в сучасних умовах, а клієнти — інформацію про можливості банківського обслуговування.
Книга складається з трьох частин. Перша — «Вступ до банківської справи». Тут розглядаються питання організації й розвитку банківської системи України, її зв´язку зі світовим фінансовим ринком, а також основні питання внутрішньобанківської організації й банківського менеджменту.
У другій частині — «Управління комерційним банком» — знайшли відображення сучасні принципи стратегічного і бізнес-планування у банку, питання фінансового менеджменту, маркетингу та управління персоналом.
Третя частина — «Управління ризиками» — об´єднує розділи, присвячені банківським фінансовим технологіям: послугам і операціям банків, управлінню активами і пасивами, впровадженню інновацій.
До кожного розділу додаються список літератури та контрольні запитання, які допоможуть краще засвоїти викладений матеріал.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківський менеджмент (Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л., Сиротян С.В., Нємой О.М.)