Головна Головна -> Підручники -> Підручник Конституційне право України (Опорний конспект лекцій) скачати онлайн-> § 4. Основні принципи та система конституційного права України.

§ 4. Основні принципи та система конституційного права України.


Система конституційного права – є системою інститутів і норм конституційного права. Це складна, структурована, динамічна система, з притаманними їй законами, принципами побудови та функціонування. У загальному вигляді її можна уявити як своєрідне утворення, що складається з трьої відносно самостійних, але надзвичайно тісно взаємозв’язаних блоків (елементів): принципів конституційного права, його інститутів і норм.
Принципи конституційного права – це фундаментальні засади, в яких втілюється сутність і політико-правове призначення галузі та її основного джерела – Конституції України.
Принципи конституційного права поділяються на дві великі групи – загальні і спеціальні.
У загальних принципах втілюються основні ідеї конституції, її призначення і соціальна роль. Ці принципи декларуються безпосередньо в Конституції України. Серед них – державний суверенітет, розподіл влад, непорушність прав та свобод людини і громадянина тощо.
Спеціальні принципи наповнюють реальним змістом конкретні конституційно-правові відносини. Вони мають чітко окреслену юридичну природу і знаходять конкретне застосування в безпосередній діяльності держави та її органів. Це, наприклад, принципи органів державної влади, виборності місцевого самоврядування тощо.
Конституційне право України орієнтовано на інші пріоритети, тому розташування його інститутів повинно мати принципово новий вигляд:
1) основи конституційного ладу України;
2) права, свободи й обов’язки людини і громадянина;
3) форми безпосереднього народовладдя: вибори, референдуми та ін.;
4) законодавча влада;
5) Президент України;
6) виконавча влада;
7) територіальний устрій;
8) місцеве самоврядування.
Така й система Конституції України – основного джерела конституційного права України.
Конституційне право – відкрита система, яка постійно втягує в орбіту свого регулювання нові елементи, звільняючись від “спрацьованих”, “віджилих” елементів. Цим забезпечується стабільність та її правоохоронний вплив на суспільні відносини.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Конституційне право України (Опорний конспект лекцій)