Головна Головна -> Підручники -> Підручник Контроль і ревізія (Мурашко) скачати онлайн-> 12.2. Організація і проведення ревізій, що призначаються правоохоронними органами

12.2. Організація і проведення ревізій, що призначаються правоохоронними органами


Відповідно до Законів України “Про прокуратуру”, “Про службу безпеки України”, “Про міліцію” та “Організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” особа, що проводить дізнання, (слідчий, прокурор і суд) має право по справах, що знаходяться у неї в судочинстві, вимагати від відповідних органів проведення ревізій, виконання цих вимог у межах своєї компетенції є обов’язковим. Встановивши необхідність проведення ревізії, відповідний правоохоронний орган направляє керівнику контрольно-ревізійного органу лист з постановою про призначення ревізії. Зміст постанови визначається особливостями і специфікою тієї чи іншої справи, але, незважаючи на це, в ній необхідно вказати:
– коротко суть справи без деталей і епізодів, дострокове розголошення яких не є необхідністю і може негативно вплинути на розслідування кримінальної справи;
– вид ревізії (тематична, комплексна) та її обсяг, тобто, чи всі господарські операції повинні бути перевірені, чи деякі з них, що аналогічні фактам, за якими відкрито кримінальну справу; при цьому необхідно враховувати, що на вимогу слідства ревізія проводиться суцільним способом з перевіркою всіх документів та реєстрів бухгалтерського обліку, що цікавлять слідство;
– за який період потрібно обревізувати діяльність підприємства, організації або установи і кому з посадових і матеріально відповідальних осіб необхідно бути присутніми або брати в ній участь;
– які спеціалісти (інженери, технологи, нормувальники та інші), крім ревізорів, повинні бути включеними до складу ревізійної групи;
– конкретні питання, на які ревізор повинен дати відповідь;
– де необхідно провести інвентаризації і зустрічні перевірки;
– інші конкретні завдання перевіряючим залежно від особливостей справи;
– приблизний строк закінчення ревізії, з ким з оперативних працівників або слідчих необхідно підтримувати зв’язок під час ревізії і вирішувати питання, що потребують втручання слідчих органів.
До початку ревізії керівник ревізійної групи повинен ознайомитись із матеріалами, на підставі яких правоохоронні органи поставили питання про необхідність її проведення; з’ясувати, в якому стані знаходиться бухгалтерський облік на підприємстві чи іншому об’єкті, на якому необхідно провести ревізію; визначитись із персональним складом ревізорів і залучених спеціалістів, які будуть брати участь у ревізії, виходячи із питань поставлених правоохоронними органами; скласти план проведення ревізії; обговорити його з членами ревізійної групи і працівниками правоохоронних органів; узгодити дії, які їм необхідно буде провести сумісно, та здійснити інші заходи, що сприятимуть якісному проведенню ревізії.
Ревізії, які проводяться за зверненням правоохоронних органів, повинні здійснюватись у ділових контактах з цими органами. Під час проведення таких ревізій необхідно керуватись чинними законодавствами та нормативними актами, бухгалтерськими та іншими документами. При цьому ревізори не повинні використовувати матеріали правоохоронних органів (протоколи допитів тощо) для обґрунтування порушень чи зловживань, допущених на об’єкті, що ревізується.
У практиці можуть бути випадки, коли ревізія, в процесі якої виробнича і фінансово-господарська діяльність підприємства або організації перевірена вперше, виявилась неякісною. У таких випадках призначається повторна ревізія.
Найбільш поширеними недоліками ревізій є: відсутність при проведенні ревізій зацікавлених посадових та матеріально відповідальних осіб, вибіркова перевірка документів при ревізії, непроведення необхідних перевірок та інвентаризацій, відсутність необхідних лабораторних аналізів і висновків відповідних осіб з технічних та інших спеціальних питань, наявність арифметичних помилок у підрахунках, внесення в акт ревізії позбавлених об’єктивності міркувань та непідтверджених відповідними доказами фактів, ніби мали місце зловживання, протиріччя між констативною частиною акта та висновками ревізії, недбалість при викладенні акта ревізії, проведення ревізії за окремі міжінвентаризаційні періоди, а не за увесь час роботи тієї чи іншої матеріально відповідальної особи, за час роботи якої проводиться ревізія.
Повторні ревізії, що призначаються слідчими та судовими органами внаслідок неякісного проведення вперше, їх необ’єктивності та при наявності фактів свідомого невключення ревізорами в акт ревізії нестач і зловживань, у всіх випадках повинні проводитись новим складом ревізорів.
Можливі випадки, коли призначається додаткова ревізія. Вона, як правило, проводиться теж на вимогу слідчих органів для з’ясування питань фінансово-господарської діяльності, які не були перевірені при її проведенні вперше.
Перед тим, як приступити до проведення ревізії, необхідно точно визначити перелік документів, що підлягають перевірці, для того щоб дати конкретні відповіді на поставлені перед ревізією питання. Всі документи, за якими проведено ревізію, повинні в обов’язковому порядку бути відображені в акті ревізії.
При проведенні ревізії перевіряючі повинні керуватись діючим законодавством та нормативними актами міністерств і відомств України та визначеними міжнародними нормативними актами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Контроль і ревізія (Мурашко)