Головна Головна -> Підручники -> Підручник Трудове право України (Грузінова Л.П.) скачати онлайн-> Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права 5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві

Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права 5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві


Правовідносини у сфері трудового права — це врегульовані нормами трудового законодавства трудові й тісно пов’язані з ними відносини у сфері праці1.

Залежно від суспільних відносин, які є предметом трудового права, існують і відповідні їм правовідносини. Види права такі (рис. 5.1).

Провідними у сфері трудового права є відносини трудові. Їм можуть передувати відносини, пов’язані з працевлаштуванням. Правовідносини з нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю завжди виникають та існують стосовно працівника поряд з його трудовими відносинами. Можуть виникнути й охоронні правовідносини щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору за шкоду, заподіяну іншій стороні, а також процесуальні відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів — до оголошення страйку включно.

Суб’єкти правовідносин у сфері трудового права можуть збігатися. Працівник є суб’єктом не тільки трудових відносин, а також відносин, тісно пов’язаних з трудовими.

Усі види правовідносин трудового права мають вольовий характер, бо виникають з волі суб’єктів трудового права і відображають

Як відомо із загальної теорії права, правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами права.

Види правовідносин у сфері трудового права

Рис. 5.1. Види правовідносин у сфері трудового права

дію норм трудового законодавства. Зазначені відносини відрізняються від інших своїми елементами: суб’єктами, об’єктом, змістом, підставою виникнення та припинення.

Об’єктом правовідносин трудового права є матеріальне зацікавлення в праці, у наслідках трудової діяльності. В охоронних правовідносинах — охорона матеріального інтересу та соціально-економічних прав працівників.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Трудове право України (Грузінова Л.П.)