Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.) скачати онлайн-> Хронологічна таблиця

Хронологічна таблиця


2 млн. років тому — поява первісних людей на Землі.
1 млн. років тому — поява первісних людей на території України.
IV—III тис. до н. є. — розселення племен трипільської культури на території України.
IX—VII ст. до н. є. — розселення кіммерійців між Дністром і Доном, а також на Кримському та Таманському півостровах.
VII—III ст. до н. є. — панування скіфів на території Північного Причорномор´я.
VII—VI ст. до н. є. — грецька колонізація Північного Причорномор´я.
І—II ст. — перші згадки про слов´ян у творах римських вчених — Плінія Старшого, Тацита, Птолемея.
IV—VII ст. — формування перших східнослов´янських політичних об´єднань — союзів племен.
VIII—IX ст. — утворення праукраїнської держави Руська земля з центром у Києві.
860—866 — походи князя Аскольда на Константинополь.
882 — вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом.
882—912 — правління Олега на Русі.
911 — укладення договору між Руссю і Візантією.
912—945 — князювання Ігоря.
945—964 — регентство княгині Ольги.
964—972 — князювання Святослава.
980—1015 — князювання Володимира Великого.
988 — запровадження християнства в Київській Русі.
1019—1054 — князювання Ярослава Мудрого.
1037 — спорудження в Києві Софійського собору.
1097 — князівський з´їзд у Любечі.
1113 — укладення монахом Нестором першої редакції літописного зведення — «Повісті минулих літ».
1113—1125 — князювання Володимира Мономаха.
1187 — перша літописна згадка назви «Україна» щодо земель Південної Київщини та Переяславщини.
1199 — об´єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицької і Волинської земель і утворення Галицько-Волинського князівства.
1223 — поразка руських дружин і половецького війська в битві на р. Калці.
1237—1240 — монгольська навала на Русь.
1238 — перемога військ Данила Галицького над німецькими лицарями-хрестоносцями під Дорогочином.
1350—1352 — боротьба польсько-угорської коаліції з Литовським князівством за Волинські землі.
1362 — перемога литовського війська над золотоординськими збройними формуваннями. Остаточна інкорпорація до Литовського князівства Київщини, Переяславщини, Волині та Поділля.
1385 — Кревська унія між Литвою та Польщею.
1387 — остаточне приєднання Галичини до Польського королівства.
1410 — поразка Тевтонського ордена від об´єднаного війська поляків, литовців, українців та білорусів під Грюнвальдом.
1413 — городельська унія між Литвою та Польщею.
1449 — утворення Кримського ханства.
1480 — повалення золотоординського іга на Русі.
1529 — перший Литовський статут.
1554—1556 — спорудження Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця оборонного замка-фортеці. Заснування Запорозької Січі.
1566 — другий Литовський статут.
1569 — Люблінська унія між Литвою та Польщею. Утворення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої. Перехід під владу Польщі Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, а також Підляшшя.
1572 — універсал польського короля Сигізмунда II Августа про утворення найманого козацького формування — початок реєстрового козацького війська.
1572 — видання у Львові друкарнею Івана Федорова першої друкованої в українських землях книги «Апостол».
1588 — Третій Литовський статут.
1591—1593 — козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського.
1594—1596 — козацько-селянське повстання під проводом С Наливайка.
1596 — Берестейська унія.
1616 — похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу, визволення невільників.
1621 — битва польсько-козацького війська з турецьким під Хотином.
1625—1638 — хвиля козацько-селянських повстань під проводом М. Жмайла, Т. Трясила, І. Сулими, П. Бута, Д. Гуні, Я. Остряниці.
1648—1676 — українська національна революція.
1648 — перемоги козацьких військ на чолі з Б. Хмельницьким над поляками під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями.
1649 — розгром польського війська в битві під Зборовом. Зборівська мирна угода.
1651 — поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір.
1652 — розгром польського війська в битві під Батогом.
1653 — перемога українського війська на чолі з І. Богуном над польсько-шляхетською армією під Монастирищем. Рішення Земського собору про прийняття Війська Запорозького під протекторат московського царя.
1654, 8 січня — Переяславська рада.
1654, березень — «Березневі статті».
1657 — смерть Б. Хмельницького.
1657—1659 — гетьманування І. Виговського.
1658 — Гадяцький договір.
1659 — розгром московських військ під Конотопом збройними формуваннями під керівництвом І. Виговського.
1659—1663 — гетьманування Ю. Хмельницького.
1659 — «Переяславські статті» Ю. Хмельницького.
1660 — Слободищенський трактат.
1661 — заснування університету у Львові.
1663 — «Чорна рада» у Ніжині.
1663—1668 — гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні.
1663—1665 — гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні.
1665 — Московські статті. Обмеження територіально-адміністративної автономії Лівобережної України.
1665—1676 — гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні.
1667 — Андрусівське перемир´я між Російською державою та Річчю Посполитою.
1668—1672 — гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні.
1669 — «Глухівські статті».
1672—1687 — гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні.
1674 — перше видання «Синопсису» (Київ).
1676—1681 — гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережжі.
1677—1681 — Московсько-Турецька війна за Правобережну Україну.
1681 — Бахчисарайський мирний договір між Росією, Туреччиною та Кримським ханством.
1686 — «Трактат про Вічний мир» між Росією та Польщею.
1687—1708 — гетьманування І. Мазепи.
1708—1722 — гетьманування І. Скоропадського.
1709, червень — Полтавська битва.
1710 — обрання гетьманом в еміграції П. Орлика. Бендерська Конституція.
1714 — перша згадка в джерелах про гайдамаків.
1722—1727 — діяльність першої Малоросійської колегії.
1722—1723 — гетьманування П. Полуботка.
1727—1734 — гетьманування Д. Апостола.
1727 — «Решительные пункты» (документ, що регулював відносини Гетьманщини з Росією).
1734—1750 — діяльність Правління Гетьманського Уряду.
1750—1764 — гетьманування К. Розумовського.
1764 — зосередження повноти влади в Україні в руках Другої Малоросійської колегії.
1768 — початок Коліївщини на Правобережній Україні.
1772 — перший поділ Польщі. Приєднання до Росії Східної Білорусії, а Галичини — до Австрії.
1775 — ліквідація царським самодержавством Запорозької Січі.
1781 — ліквідація полкової системи на Гетьманщині, утворення натомість намісництв за російським зразком.
1783 — царський маніфест про приєднання до Російської держави Кримського ханства; — царський указ про закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні.
1785 — «Жалувана грамота дворянству» Катерини II, згідно з якою українська старшина зрівнювалась у правах з російським дворянством.
1793 — другий поділ Польщі. До Росії відійшли Київщина, Східна Волинь, Поділля, Брацлавщина.
1795 — третій поділ Польщі. Росія включила до свого складу Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву і Курляндію.
1798 — видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди».
1803 — царський указ про «вільних хліборобів», згідно з яким поміщики за власним бажанням могли відпускати кріпосних селян на волю й давати їм земельні наділи.
1805 — відкриття Харківського університету.
1812, червень — початок агресії Наполеона проти Росії.
1812—1835 — антикріпосницькі виступи селян на Поділлі під проводом У. Кармалюка.
1818—1821 — діяльність таємної організації «Союз благоденства», «побічні управи» якого діяли в Кишиневі, Тульчині, Полтаві тощо.
1820 — заснування в Ніжині Гімназії вищих наук.
1821 — утворення в Тульчині таємного «Південного товариства».
1825, грудень — повстання декабристів у Петербурзі.
1825, грудень — 1826, січень — повстання Чернігівського полку в Україні.
1827—1830 — діяльність таємного демократичного гуртка у Ніжинській Гімназії вищих наук.
1830—1831 — Польське визвольне повстання на Правобережній Україні.
1833—1837 — діяльність напівлегального демократично-просвітительського та літературного угруповання «Руська трійця».
1834 — заснування університету в Києві.
1840 — видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка.
1843—1844 — селянське повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині.
1846—1847 — діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
1847—1848 — запровадження в Правобережній Україні «Інвентарних правил».
1848, травень — утворення у Львові першої української політичної організації — Головної руської ради.
1848 — ліквідація кріпосного права у Галичині та на Буковині.
1853—1856 — Кримська війна.
1855 — розгортання масового антикріпосницького руху «Київської козаччини».
1856 — «Похід у Таврію за волею» — масове самовільне переселення селян Катеринославщини та Херсонщини.
1861, лютий — царський маніфест про скасування кріпосного права в Росії.
1861—1862 — видання в Петербурзі українського журналу «Основа».
1863 — циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про обмеження видання книг та заборону викладання в школах українською мовою; – написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна» — тексту до сучасного гімну України.
1864 — земська, судова та шкільна реформи у Росії.
1865 — заснування в Одесі Новоросійського університету; – відкриття першої в Україні залізниці Одеса — Балта.
1867 — перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську.
1868 — створення у Львові першого осередку товариства «Просвіта».
1874 — масове «ходіння в народ».
1875 — відкриття університету в Чернівцях.
1876 — затвердження царем Емського акта, що забороняв видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою.
1876—1879 — діяльність народницької організації «Земля і воля».
1877 — «Чигиринська змова».
1880—1881 — діяльність «Південноросійського робітничого союзу» народників у Києві.
1882 — створення в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи.
1890 — утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) — першої української політичної партії.
1892 — виникнення таємного товариства «Братство тарасівців».
1897 — організація київського та катеринославського «Союзів боротьби за визволення робітничого класу»; – перший загальний перепис населення Росії; – на Харківському паровозобудівному заводі завершено будівництво першого паровоза.
1900 — утворення Революційної української партії (РУП); – видання у Львові брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» в Петербурзі.
1905, 9 січня — розстріл робітничої демонстрації («Кривава неділя»); – початок першої російської революції.
1905, червень — повстання на броненосці «Потьомкін».
1905, жовтень — всеросійський загальний політичний страйк. Виникнення Рад робітничих депутатів.
1905, жовтень — підписання царем маніфесту «Про удосконалення державного порядку», в якому було обіцяно громадянські свободи та скликання законодавчої Думи.
1905, грудень — збройні повстання в Харкові, Олександрівську, Горлівці.
1906, листопад — царський указ про вільний вихід селян із общини. Початок столипінської аграрної реформи.
1907, 3 червня — царський указ про розпуск II Державної думи. Державний переворот, що фіксував поразку революції 1905—1907 pp.
1908 — утворення «Товариства українських поступовців» (ТУП).
1914, лютий — масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.
1914, серпень — створення в Львові Головної української ради; – заснування «Союзу визволення України» (СВУ).
1914 — створення в складі австро-угорської армії українського добровольчого Легіону січових стрільців (УСС); – утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.
1917, 27 лютого — перемога Лютневої демократичної революції. Повалення самодержавства в Росії.
1917, 4 березня — утворення Центральної Ради.
1917, 23 червня — І Універсал Центральної Ради.
1917, 3 липня — II Універсал Центральної Ради.
1917, липень — збройний виступ полуботківців.
1917, серпень — тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України.
1917, листопад — III Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).
1917, 3 грудня — маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.
1917,12 грудня — проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з´їзді Рад у Харкові.
1917, 5 грудня — початок наступу радянських військ на Київ.
1918, 11 січня — IV Універсал Центральної Ради.
1918, 26 січня — підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками; – вступ до Києва радянських військ на чолі з М. Муравйовим.
1918, 18 лютого — початок наступу німецьких військ на територію України.
1918, 29 квітня — ухвалення Центральною Радою Конституції УНР; – проголошення на Всеукраїнському хліборобському з´їзді П. Скоропадського гетьманом України. Здійснення державного перевороту і перехід усієї повноти влади в Україні до рук гетьмана.
1918, листопад — проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР); – утворення Директорії.
1918, 14 грудня — вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади.
1919, 22 січня — Акт злуки УНР і ЗУНР.
1919, 6 січня — проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду України.
1919, 10 березня — прийняття III Всеукраїнським з´їздом рад (Харків) першої Конституції УСРР. Юридичне оформлення радянської державності в Україні.
1919, липень — окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винятком Чернігівщини, військами Денікіна.
1919, 3 грудня — затвердження VIII Всеросійською конференцією РКП(б) резолюції ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Україні».
1919, 11 грудня — створення Всеукраїнського революційного комітету на чолі з Г. Петровським.
1919, 16 грудня — вступ збройних формувань Червоної армії до Києва.
1920, квітень — підписання Варшавського договору між УНР та Польщею.
1920, 25 квітня — початок радянсько-польської війни.
1920, 6 травня — вступ польсько-українського війська до Києва.
1920, 26 травня — початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських військ.
1920, 12 жовтня — підписання у Ризі угоди про перемир´я та попередні умови миру між РСФРР та УСРР з одного боку та Польщею — з іншого.
1920, листопад — остаточний розгром армії Врангеля в Криму. Ліквідація Південного фронту.
1921, березень — ухвала X з´їздом РКП(б) постанови про запровадження нової економічної політики (неп).
1921, 18 березня — підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та УСРР.
1921—1923 — голод в Україні.
1922, 30 грудня — затвердження І з´їздом СРСР декларації про утворення Союзу РСР і союзного договору.
1923, березень — остаточне визнання Східної Галичини частиною Польщі Радою послів великих держав у Парижі.
1923, 20 вересня — остаточна ліквідація Наркомату закордонних справ УСРР.
1924 — II з´їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцію СРСР.
1925, березень — саморозпуск УКП.
1925, грудень — проголошення XIV з´їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію.
1925—1928 — літературна дискусія, розпочата М. Хвильовим.
1928—1932 — п´ятирічний план розвитку народного господарства України.
1928 — «Шахтинська справа».
1929, січень — створення у Відні Організації Українських Націоналістів (ОУН).
1929 — перехід до політики суцільної колективізації.
1930 — кампанія «пацифікації» в західноукраїнських землях.
1932—1933 — голод в Україні.
1932, жовтень — пуск Дніпрогесу.
1933—1937 — другий п´ятирічний план розвитку народного господарства України.
1937, січень — ухвалення нової Конституції УРСР Надзвичайним XIV з´їздом Рад України.
1938, 11 жовтня — здобуття Закарпаттям автономії.
1939, 15 березня — проголошення самостійності Карпатської України.
1939, 23 серпня — підписання договору між СРСР і Німеччиною про ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер інтересів у Східній Європі.
1939, 1 вересня — початок Другої світової війни.
1939, 17 вересня — перехід радянськими військами польського кордону.Початок радянізації Західної України.
1939, вересень — підписання радянсько-німецького договору про дружбу та кордони.
1940, червень — Інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до складу Радянського Союзу.
1941, 30 червня — ухвалення Українськими національними зборами у Львові Акта про відновлення Української держави.
1941, липень — вересень — оборона Києва.
1941, жовтень — липень — оборона Севастополя.
1942, 20 червня — створення Українського штабу партизанського руху (УШПР).
1942, жовтень — утворення Української Повстанської Армії (УПА).
1942, 18 грудня — Визволення першого українського населеного пункту — с Півнівки Міловського р-ну Ворошиловградської (Луганської) обл.
1942 — рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля до Карпат.
1943, листопад — Київська наступальна операція, внаслідок якої визволено Київ.
1944, липень — утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР).
1944, 28 жовтня — визволення радянськими військами Закарпатської України.
1945, 6 травня — прибуття української делегації до Сан-Франциско на установчу конференцію ООН.
1945, 9 травня — перемога збройних сил СРСР над фашистськими військами гітлерівської Німеччини.
1946—1947 — голод в Україні.
1947, квітень — операція «Вісла» — депортація українського населення Холмщини та Лемківщини до Західної Польщі.
1949, грудень — звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова.
1950, 5 березня — загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки).
1953, 5 березня — помер Й. Сталін.
1953, червень — звільнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КП України, призначення на цю посаду О. Кириченка.
1954, 19 лютого — передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рішенням Президії Верховної Ради СРСР.
1956, лютий — XX з´їзд КПРС. Доповідь М. Хрущова «Про культ особи і його наслідки».
1957, травень — проголошення М.Хрущовим надпрограмну тваринництві.
1959, 15 жовтня — вбивство в Мюнхені агентом КДБ С. Бандери.
1960, лютий — пуск першого атомного реактора в Україні.
1961, січень — суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки (УРСС), створеної Л. Лук´яненком.
1963, липень — звільнення М. Підгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ, призначення на цю посаду П. Шелеста. 1972, травень — звільнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання на цю посаду В. Щербицького.
1976, жовтень — утворення Української Гельсінської групи на чолі з М. Руденком.
1985, квітень — проголошення на Пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову.
1986, 26 квітня — аварія на Чорнобильській АЕС. 1988 — XIX Всесоюзна конференція КПРС.
1989, вересень — установчий з´їзд Народного Руху України за перебудову.
1989, жовтень — прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мови в УРСР.
1989, березень — вибори до Верховної Ради УРСР.
1990, 16 липня — ухвала Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.
1991, серпень — спроба державного перевороту в СРСР.
1991, 24 серпня — проголошення Верховною Радою України Акта про державну незалежність України.
1991, 1 грудня — проведення референдуму про незалежність України. Обрання Президентом України Л. Кравчука.
1991, 8 грудня — юридичне оформлення розпаду СРСР. Проголошення утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
1992, 15 січня — ухвала указу Президії Верховної Ради України про Державний гімн України (затверджено мелодію М. Вербицького «Ще не вмерла Україна»).
1992, 19 лютого — затвердження Верховною Радою України тризуба малим гербом України.
1993, 2 липня — схвалення Верховною Радою України «Основних напрямків зовнішньої політики України».
1994, 27 березня — вибори до Верховної Ради України.
1994, червень — вибори Президента України. Президентом обрано Л. Кучму.
1995, 8 червня — підписання Президентом України Л. Кучмою та головою Верховної Ради України О. Морозом Конституційного договору.
1996, 28 червня — прийняття Верховною Радою Конституції України.
1997, 30 травня — підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною.
1997, 9 липня — підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.
1998, 29 березня — вибори до Верховної Ради України.
1999, жовтень — листопад — вибори Президента України — Президентом обрано Л. Кучму.
2000, 16 квітня — проведення всеукраїнського референдуму з питань державного будівництва.
2000, осінь — 2001, весна — масові акції протесту («Україна без Кучми»), спричинені вбивством журналіста Г. Гонгадзе, «касетний скандал».
2001, січень — зміна керівництва Верховної Ради України, названа «оксамитовою» революцією; – створення парламентської більшості.
2004, жовтень — грудень — вибори Президента України; – помаранчева революція.
2004, 26 грудня — переголосування у другому турі виборів, у результаті якого Президентом України обрано В. Ющенка.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.)