Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ) скачати онлайн-> 3. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти.

3. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти.


Світовий грошовий товар –
§ носій міжнародних валютних відносин (обслуговує міжнародні економічні, політичні та культурні відносини)
§ приймається кожною країною як еквівалент вивезеного нею багатства(першим було золото; далі кредитні гроші (векселі, чеки, депозити).

Валюта
§ В широкому розумінні означає грошову одиницю будь–якої країни (долар, фунт стерлінгів). Проте нерідко використовується для позначення коштів, виражених в грошових одиницях тільки іноземних держав чи міжнародних організацій – готівки, вкладів на банківських рахунках, платіжних документів (векселів, чеків тощо), тобто як грошей інших країн (Банківська енциклопедія, с.41).
Класифікація видів валют в залежності від:
1) емітента валютних коштів валюта поділяється на:
Ш Національна валюта
§ Грошова одиниця певної країни та той чи інший її тип (грошова, срібна, паперова).
Ш Іноземна валюта
§ Грошові знаки іноземних держав, кредитні та платіжні засоби, які виражені в іноземних грошових одиницях і використовуються в міжнародних розрахунках.
Ш Міжнародна (регіональна) валюта
§ Міжнародна або регіональна грошова розрахункова одиниця, засіб платежу: СДР, ЕКЮ (з 1 січня 1999року замінена на євро).
СДР (SDR- Special Drawing Right) (спеціальні права запозичення (СПЗ) – міжнародні платіжні засоби, які використовуються МВФ для безготівкових міжнародних розрахунків через записи на спеціальних рахунках та як розрахункова одиниця МВФ. ЕКЮ – регіональна міжнародна розрахункова одиниця, що була введена в 1979р. у межах Європейської валютної системи і пізніше стала розрахунковою одиницею Валютного союзу країн ЄС (сьогодні це ЄВРО).
2) ступеню конвертування валют
§ Вільно конвертовані валюти (обмін без обмежень на будь-які іноземні валюти – це долар, ієна, французький франк, англійський фунт стерлінгів, німецька марка – використовуються для здійснення платежів за міжнародними угодами, активно купуються і продаються на головних валютних ринках).
§ Частково конвертовані валюти (у країнах, де зберігаються валютні обмеження – це валюти, які обмінюються тільки на деякі інші валюти і мають валютні обмеження не за всіма валютними операціями або тільки для нерезидентів). Вона поділяється на зовнішньо конвертовану і внутрішньо конвертована.
§ Неконвертовані валюти (замкнуті валюти, у країнах, де для резидентів та нерезидентів уведена заборона обміну валют).
3) матеріально-речової форми
§ Готівкова (банкноти)
§ Безготівкова (форекс)
4) відношення до курсів інших валют
§ Сильна (тверда) – стабільний валютний курс, рух якого відбувається відповідно фундаментальним макроекономічним закономірностям
§ Слабка (м’яка)
5) принципу побудови
§ кошикового типу (СДР) складається з декількох валют
§ звичайна
6) відношення до валютних запасів країни
§ резервна валюта
§ інші валюти
7) видів валютних операцій
§ Валюта ціни контракту
§ Валюта платежу
§ Валюта кредиту
§ Валюта клірингу
§ Валюта векселя
Конвертованість валюти – це здібність резидентів та нерезидентів вільно без обмежень обмінювати національну валюту на іноземну і використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами.
Конвертованість за поточними операціями – відсутність обмежень на платежі і трансферти по поточним міжнародним операціям, пов’язаними з торгівлею товарами, послугами, міждержавними переказами доходів та трансфертів (вимога МВФ до країн-членів).
Конвертованість за капітальними операціями – відсутність обмежень на платежі та трансферти по міжнародним операціям, пов’язаними з рухом капіталу – прямі та портфельні інвестиції, кредити та капітальні гранти.
Повна конвертованість – відсутність будь-якого контролю та яких-небудь обмежень за поточними та капітальними операціями.
Внутрішня конвертованість – право резидентів купувати, мати і робити операції в країни з активами у формі валюти та банківських депозитів, деномінованих в іноземній валюті (в країнах з перехідною економікою) (обмежена на Україні)
Зовнішня конвертованість – право резидентів робити операції з іноземною валютою з нерезидентами (існує на Україні).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ)