Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ) скачати онлайн-> 4. Валютний курс

4. Валютний курс


· Мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн.
· Коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, що визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валютному ринку.
Функції валютного курсу
· Інтернаціоналізація грошових відносин
· Забезпечення взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів і кредитів.
· Використовується для порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених в національних чи іноземних валютах.
· Використовується для періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті компаній та банків.
· Перерозподіл національного продукту між країнами.
Багатофакторність валютного курсу відображає його зв’язок з іншими економічними категоріями: вартістю, ціною, грошима, процентом, платіжним балансом тощо. При чому відбувається складне їх переплетення та висунення в якості вирішальних то тих, то інших факторів.
Фактори, що впливають на валютний курс:
· Темп інфляції
· Стан платіжного балансу
· Різниця процентних ставок в різних країнах
· Діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції
· Ступінь використання визначеної валюти на євроринку та міжнародних розрахунках
· Прискорення чи затримка міжнародних платежів
· Ступінь довіри до валюти на національному та світових ринках
· Валютна політика
· Продуктивність праці
· Довгострокові темпи зростання національної валюти
· Місце і роль країни у світовій торгівлі
§ Вивіз капіталу
Види валютних курсів (Бор. с.115)
§ Фіксований – в основу покладено монетний паритет (ваговий вміст золота в національних грошових одиницях)
1) реально фіксований (золотомонетний стандарт)
2) договірно-фіксований – ординарний (прив’язаний до СДР, долара США, до французького франка до інших валют); кошиковий (прив’язаний до штучно побудованих комбінацій валют основних торговельних партнерів Австрії, Алжиру); валютний курс, заснований на системі змінного паритету.
§ Плаваючий – визначається через зіставлення паритетів купівельної спроможності валют, тобто оцінки в національних грошах вартості однойменного “ кошика” товарів
1) незалежне плавання (на девізних ринках)
2) кероване (регульоване) плавання (втручання центральних банків)
3)змішане плавання по відношенню до однієї валюти (долара США) – всього чотири країни застосовують Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати)
4)спільне плавання (валютне угрупування ЄС використовують)
Номінальний валютний курс – це конкретна ціна національної валюти на іноземну валюту і навпаки.
Реальний валютний курс:
1) – це номінальний помножений на співвідношення рівня цін в двох країнах;
2) – розраховується на базі середніх цін в країнах, які є головними партнерами даної країни (свідчить про конкурентоспроможність товарів відносно до імпортерів)
Спот курс – курс обмін на протязі не більше 2 робочих днів з моменту досягнення угоди про курс – це курс на ринку на певну дату.
Форвардний курс – узгоджений курс, обмін за цим курсом здійснюється в майбутньому, понад 3 дня після узгодження.
Купівельна спроможність (сила валюти) – виражається як сума товарів та послуг які можна придбати за певну грошову одиницю і визначається у порівнянні з базовим періодом.
Паритет купівельної спроможності – співвідношення купівельних спроможностей двох чи більше валют відносно певного набору (кошика) товарів і послуг.
Теорія паритету КС валюти – шведський економіст Густав Кассель (1866-1944) – сьогодні відбувається її 2-ге народження – Кассель підготував для Ліги Націй меморандум, в якому запропонував використовувати ПКС у міжнародній валютні й політиці. Цей показник мав розраховуватись на базі середньозважених товарних цін і використовуватись у валютному обміні, зовнішній торгівлі, при наданні кредитів.
Сьогодні перерахунок національних показників виробництва продуктів на душу населення, продуктивності праці, рівнів заробітної плати в різних країнах і регіонах світу у долари (долар – загальний еквівалент) здійснюється на базі паритетів купівельної спроможності валют (ПКС). Визначено відносно стабільний набір споживчих благ, їх вага в купівельному кошику (хоча він потребує періодичного перегляду).
Цей набір оцінюється спочатку в національних валютах відповідно до внутрішніх цін, потім ці вартості зіставляються і на цій основі вираховується доларова ціна фунта стерлінгів, євро та інших валют. Так складається натуральний, або природний, курс валют.
Сьогодні, за даними МВФ і Світового банку, розраховуються на основі натуральних курсів, переведених у долари, валові продукти країн світу.
В основу валютного курсу при системі золотомонетного стандарту було покладено:
Золотий паритет
§ Співвідношення двох грошових одиниць за кількістю чистого золота, що було в них покладено. Цей вміст , або вага чистого золота в грошовій одиниці країни, встановлювався державою і законодавчо фіксувався.
Класичний механізм “золотих крапок”. Діяв при двох умовах : вільна купівля – продаж золота та його необмежене вивезення; межі коливань валютного курсу визначались затратами, пов’язаними з транспортуванням золота за кордон (фрахт, страхування, втрата процентів на капітал, затрати на апробування та ін.) і Відхилення валютного курсу від золотого паритету в умовах золотомонетного стандарту не перевищувало 1% від паритету в кожний бік.
Після краху золотомонетного стандарту виникає валютний паритет.
Валютний паритет визначається купівельною спроможністю валют.
Валютний кошик
§ Метод співвідношення середньозваженого курсу однієї валюти по відношенню до визначеного набору інших валют (визначається склад валют, їх доля в кошику, розмір валютних компонентів, тобто кількість одиниць кожної валюти у наборі) .
§ Розрізняють: стандартний кошик з зафіксованим складом валют на визначений період; регульований кошик зі змінним складом; симетричний (з однаковими долями валют); асиметричний (з різними долями валют)
Максимальна межа відхилення (точка ревальвації) (експортна точка)
Валютний курс = золотий паритет + витрати на перевезення золота

Мінімальна межа відхилення (точка девальвації) (імпортна точка)
Валютний курс = золотий паритет “-“ витрати на перевезення

Рис.1. Можливі відхилення валютного курсу від валютного паритетуПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ)