Головна Головна -> Підручники -> Підручник Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ) скачати онлайн-> 9. Валютні операції на світовому валютному ринку.

9. Валютні операції на світовому валютному ринку.


Валютна операція – це операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності, використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обігу; ввезенням, вивезенням, переказом та пересиланням на територію країни та за її межі валютних цінностей.
У вузькому розумінні валютні операції розглядаються як вид банківської діяльності з купівлею – продажем іноземної валюти.
Як правило, виділяють:
– поточні валютні операції(перекази іноземної валюти, отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів, переказування процентів, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями тощо);
– валютні операції, пов’язані з рухом капіталу ( прямі інвестиції, портфельні інвестиції, придбання цінних паперів, надання і отримання фінансових кредитів на строк понад 180 днів тощо).
КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ:
– угоди з негайною поставкою : угоди типу “today”, угоди типу “tomorrow”, угоди типу “spot”;
– строкові угоди: форвардні, ф’ючерсні, опціонні;
– угоди типу “swap”;
– валютний арбітраж: просторовий арбітраж, часовий арбітраж, конверсійний валютний арбітраж;
КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З ІНОЗЕМНИМИ БАНКАМИ:
– встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками;
– самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних розрахунків з іноземними банками;
– досягнення домовленості про порядок і умови ведення банківських операцій по міжнародним розрахункам;
– робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки уповноважених банків;
– встановлення кореспондентських відношень і здійснення міжнародних банківських операцій з іноземними банками через кореспондентські рахунки Центру міжнародних розрахунків НБУ або уповноважених банків.
ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ
– відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам та нерезидентам), фізичним особам;
– нарахування процентів по залишках на рахунках;
– надання овердрафтів (особливим клієнтам згідно рішення керівництва банку);
– надання виписок по мірі здійснення операції;
– оформлення архіву рахунку за любий проміжок часу;
– виконання операцій по розпорядженню клієнтів відносно коштів на їх валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля та продаж іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів);
– списання сум, передбачених законодавством;
– контроль експортно-імпортних операцій.
НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ
– купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті ;
– інкасо іноземної валюті та платіжних документів в іноземній валюті ;
– випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів ;
– купівля ( оплата ) дорожніх чеків іноземних банків ;
– оплата грошових акредитивів та висунення аналогічних акредитивів;
– організація роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах.
ОПЕРАЦІЇ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ТА РОЗМІЩЕННЮ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ
– кредитні операції;
– депозитні операції;
– операції з цінними паперами;
– лізингові операції;
– форфейтингові операції;
– факторингові.
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
– міжнародний банківський переказ;
– передоплата;
– підтверджений безвідзивний акредитив;
– відкритий банківський рахунок;
– консигнація.
ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
– трастові операції;
– -консультаційно-інформаційні операції;
– спільна діяльність;
– страхові операції;
– управління грошовими коштами та іншим майном;
– угоди про переуступку права вимоги
– операції з монетарними металами:
§ купівля і продаж ( в тому числі на термін)
§ прийняття в депозити,
§ відповідальне зберігання,
§ використання на умовах застави під виданий кредит монетарних металів або цінних паперів номінал, яких висловлений в монетарних металах.
Валютні операції здійснюються з метою:
Ё Продати іноземну валюту чи, навпаки, придбати необхідну іноземну валюту для проплати імпорту, погашення валютного кредиту і процентів по ньому і т.п.;
Ё Запобігти можливих збитків, пов’язаних з несприятливими змінами курсів валют (операції хеджування)
Ё Отримати спекулятивні прибутки на різниці курсів валют.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Міжнародна економіка (Конспект лекцій КНЕУ)