Тема 7. Глобальна комп’ютерна мережа Internet


Теоретичні відомості та методичніпоради до вивчення теми

Вивчаючи цю тему, варто передусім зупинитися на таких питаннях.

·          Основні поняття.

·          Електронна пошта.

·          Пошук інформації.

·          Створення Web-сторінок і робота з ними.

7.1. Основні поняття

Internet — це мережа комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Internet — це джерело інформації, яка постійно змінюється та розширюється. З часу створення в 60-х роках кількість комп’ютерів, підключених до Internet, неухильно зростає, і тепер «павутина» використовується мільйонами людей як у комерційних і державних організаціях, так і індивідуально.

Головною ознакою Internet є використання протоколу TCP/IP. Internet має декілька опорних мереж, що надають магістральний, базовий сервіс.

Для роботи в мережі Internet використовують спеціальні програми (броузери). Найчастіше використовуються броузери Internet Explorer, Netscape Communicator та ін.

Для передавання Wеb-документів використовують протокол НТТР (Нурегtехt Transfer Pгоtосоl). Wеb-технологія має уніфікований механізм зображення адреси мережного ресурсу URL (Uniform Resource Locator), фактично це адреса Wеb-сторінки.

Зв’язок комп’ютерів у «павутині» здійснюється через телефонні лінії за допомогою модема. Модем перетворює цифрові сигнали комп’ютера в аналогові сигнали телефонної лінії, і навпаки. Характеризується модем швидкістю передання інформації, яка вимірюється в бодах та обсягом цифрової інформації в одному аналоговому сигналі (біт). Добуток цих параметрів утворює величину пропускної спроможності модема, яка вимірюється в bps (біт/сек). Сучасні модеми забезпечують швидкість передавання 56 Кбіт/сек.

Кожному Internet-комп’ютеру присвоюється унікальна мережна адреса — ІР-адреса, що складається із цифр завдовжки 32 біта і яка для зручності користувача перетворюється в доменні імена.

Адреса користувача складається з двох частин: ідентифікатора користувача та назви домена, які розділяються символом @. У свою чергу назва домена може складатися з кількох частин, відокремлених крапкою. Ці частини утворюють ієрархічну структуру, починаючи з найнижчого рівня. Наприклад, адреса admin@ukrreferat.kiev.ua означає:

admin — назва комп’ютера користувача;

ukrreferat — назва організації;

kiev — назва міста;

ua — скорочена назва країни.

В Інтернеті можна також використовувати й такі можливості, як:

—  електронна пошта (e-mail) — обмін електронними листами з іншими користувачами, до яких можна додати, за необхідності, й файли;

—    групи новин або телеконференція (UseNet);

—    пошук і передавання файлів між двома віддаленими комп’ютерами (FTP);

—    віддалене управління комп’ютером (TelNet);

—     пошук і передання текстових файлів за допомогою гіперпосилань (WWW).

7.2. Електронна пошта

Електронна пошта (E-mail) — базовий і досить потужний сервіс. Він надає можливість пересилати текстові і графічні файли, а також відео-звукові кліпи в мережі Internet.

Електронна пошта має ряд переваг порівняно з іншими способами пересилання інформації. Вона дешевша, доступніша і забезпечує доставку повідомлень протягом декількох хвилин. Щоб переслати повідомлення, необхідно знати електронну адресу. Адреса електронної пошти являє собою унікальний ідентифікатор користувача мережі.

Для роботи з електронною поштою використовуються програми Outlook Express, Netscape Messenger, Internet Mail або інші (рис. 7.1).

Рис. 7.1

Послідовно заповнюють усі необхідні атрибути (наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, робочий телефон, домашня адреса тощо).

Потім складається повідомлення і натискається кнопка Послать сообщение.

Для перегляду пошти вибирають Проверить почту. Якщо є нові надходження, потрібно двічі клацнути мишкою на повідомленні, воно відкриється, і його можна буде прочитати.

Крім пересилання повідомлень, електронна пошта дає змогу організувати роботи групи та створити список розсилання за інтересами.

Телеконференції — це дискусійні групи з певної тематики, які дають можливість ефективно спілкуватися за інтересами і організовані у ієрархічну структуру. Головні розділи конференції:

·  comp — все про комп’ютери;

·  news — новини;

·  rec — теми дозвілля, хобі, мистецтва;

·  soc — соціальні питання;

·  та інші.

Для роботи з телеконференціями користувач застосовує спеціальну програму, в якій визначає, якими конференціями буде користуватися.

7.3. Пошук інформації

Із збільшенням обсягу інформаційного наповнення Інтернету проблема пошуку інформації стає дедалі актуальнішою. Потужним інструментом для розв’язання цієї проблеми є створені пошукові системи, які допомагають знайти необхідні сервери чи окремі Web-сторінки.

Пошукові системи поділяються на тематичні та індексні системи пошуку. Тематичні системи пошуку надають список категорій, в якому Web-сторінки впорядковані за ієрархічною структурою. Переміщуючись по дереву каталогів, можна послідовно обмежити область пошуку й отримати список посилань на Web-вузли, що пов’язані з необхідною темою сторінки. Для користування такою пошуковою системою необхідно точно знати, до якої теми належить інформація.

Індексні системи виконують пошук за заданими ключовими словами. У результаті пошуку система виводить список Web-сторінок, які задовольняють задані критерії. Критеріями пошуку можуть бути слово або набір слів чи логічний вираз.

Відомі пошукові системи www.google.com, www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.meta-ukraine.com.

Для виконання цієї функції необхідно активізувати Web-броузер, ввести адресу пошукового сервера. Після завантаження ввести ключове слово і натиснути Enter. Автоматично підмикається пошукова програма, яка переглядає базу даних сервера і при віднаходженні ключового слова в черговій Web-сторінці записує її адресу в перелік результатів пошуку. Тепер для перегляду змісту знайдених файлів необхідно двічі клацнути на гіперпосиланні.

Пошук можна виконати й у вікні броузера. Для цього активізують кнопку Поиск і вибирають у лівій частині вікна серед переліку відповідний пошуковий сервер.

7.4. Створення Web-сторінок і робота з ними

Web-сторінка — текстовий файл, написаний командами мови HTML. Для роботи з такими файлами використовується спеціальна програма — броузер. Це може бути Internet Explorer, Netscape Communicator та ін.

HTML-файл має структурований вигляд, який організований за допомогою тегів (вказівки броузеру для визначення тієї чи іншої частини файла). Теги бувають парні — для зазначення початку й кінця фрагмента та одноелементні — для визначення дії.

Основні команди (теги), що використовуються при створенні WEB-сторінок:

<HTML></HTML> — початок і кінець документа;

<HEAD></HEAD> — ділянка заголовка документа;

<BODY></BODY> — зміст документа;

<TITLE></TITLE> — заголовок вікна броузера з відкритим файлом;

<FRAMESET ROWS=“200,*”> …</FRAMESET> — резервування для фрейму частини вікна;

<FRAME SRC=FILE.HTML > — визначення імені (місцерозташування в вікні та імені на диску) фрейму;

<A HREF=FILE1.HTML TARGET=“LEFT”> текст </A> — гіперпосилання із визначенням частини вікна (фрейма) для вміщення файла;

<BODY BGCOLOR=“Silver” TEXT=“Black” LINK=“#FF0000”> — визначення кольору фону вікна, кольору тексту, кольору гіперпосилань; колір можна вказати за допомогою назви (Silver) або шістнадцятирічним кодом (#FF0000);

<!-…-> — створення коментаря;

<marquee bgcolor=“#6DEFFF” > текст </marquee> — створення рухливого рядка;

<FONT FACE=“ARIAL” SIZE=“6” COLOR=“#DD0000”> — визначення типу шрифта, його розмір, колір;

<IMG SRC=“14.JPG” WIDTH=“220” HEIGHT=“140” ALT=
“ЗОБРАЖЕННЯ”> — вставлення графічного об’єкта із визначенням його ширини, висоти, коментаря, який з’являється після підведення вказівника мишки до об’єкта;

<BGSOUND=“14.RMI” LOOP=“INFINITIVE”> — вставка звукового файла, де LOOP визначає тривалість звучання;

&nbsp — абзацний відступ;

<P></P> — абзац;

<BR></BR> — перехід на новий рядок;

<B></B> — форматування тексту в напівжирний шрифт;

<I></I> — форматування тексту в курсив;

<U></U> — форматування тексту в підкреслений шрифт;

<UL></UL> — початок/кінець маркерованого списку;

<OL></OL> — початок/кінець нумерованого списку;

<LI></LI> — елемент списку;

<A HREF=“адреса”>текст</A> — гіперпосилання на інший файл;

<Р ALIGN=CENTER > — визначення виду вирівнювання абзацу;

<TABLE></TABLE> — початок/кінець таблиці;

<TABLE BORDER> — рамки таблиці;

<TD></TD>-> — початок/кінець комірки таблиці;

<TR></TR>> — початок/кінець рядка таблиці;

<TH></TH>> — заголовок стовпця таблиці.

Також Web-сторінки можна створювати у Word, з допомогою майстра або перетворити існуючий документ Word у формат HTML. Для створення у Word передбачені спеціальні панелі інструментів, команди меню і функції. У майстрові Web-сторінок для спрощення процесу створення пропонуються зразки змісту сторінок — наприклад, індивідуальні початкові сторінки та реєстраційні форми. Для швидкого перетворення існуючого документа Word
у Web-сторінку використовуйте метод перетворення HTML. При цьому перетворяться форматування та інші параметри документа.

Для створення Web-сторінки виберіть команду Создать в меню Файл, а потім вкладку Web-страницы.

Двічі клацніть Майстер Web-сторінок і спочатку виберіть тип та стиль нової сторінки, а потім виконуйте указівки майстра щодо додавання або зміни тексту, малюнків (рис. 7.2).

Рис. 7.2

Для збереження документа Word у форматі HTML виберіть команду Сохранить в формате HTML в меню Файл. Якщо документ Word зберігається як Web-сторінка, документ закривається, а потім відкривається у форматі HTML. При цьому Web-сторінка зображується у тому вигляді, який вона мала б при перегляді її за допомогою Web-броузера. Форматування, які не підтримує формат HTML, у файлі не зберігаються.

Web-сайт — сукупність пов’язаних між собою файлів (наз. Web-сторінками), що мають мультимедійний зміст.

Програма Internet Explorer (Web-броузер) — призначена для перегляду інформації Web-сторінок. Вона створює команду, пересилає її на сервер та отримує відповідь. Обробка даних в http складається з чотирьох етапів: відкриття зв’язку, пересилання повідомлень запиту, пересилання даних відповіді та закриття зв’язку. Вікно Internet Explorer (рис. 7.3) містить елементи, які допоможуть керувати цією програмою. На рядку меню вибираються команди та встановлюються опції. Панель інструментів має такі кнопки:

Рис. 7.3

·  Назад — повертає вас на сторінку, яку тільки що переглядали;

· Вперед — дозволяє перейти на одну сторінку вперед. Це можливо, якщо раніше ви користувались кнопкою Назад;

·  Стоп припиняє завантаження Web-сторінки;

·  Обновить — здійснює повторне завантаження Web-сторінки. Дана особливість зручна при перегляді Web-сторінок зі змістом, що змінюється. Обновлення сторінки приводить до відображення нової інформації;

·  Домой — відображає домашню сторінку Web-броузера;

·  Поиск — відображає панель пошуку Internet Explorer;

·  Избранное відображає перелік Web-сторінок, які ви відвідували раніше та для яких були створені закладки для наступного швидкого доступу. У цей перелік можна додати будь-яку Web-сторінку, для цього треба натиснути кнопку Избранное, а потім кнопку Добавить у вікні Добавление в избранное, що з’явилося, треба вибрати папку або створити власну для додавання Web-сторінок;

·  Журнал відображає реєстраційні записи про Web-сторінки, які ви відвідували сьогодні, вчора, тиждень, два або три назад;

·  Почта — дає можливість читати повідомлення, які надійшли і відправляти нові;

·  Печать друкує Web-сторінку.

Для завантаження інформації з Web необхідно знати адресу Web-сторінки або URL та ввести її адресний рядок. Структура адреси така: https://www.ukrreferat.com.

Основні терміни та визначення

HTML — Мова програмування, за допомогою якої описується зовнішній вигляд Web-сторінки в мережі Інтернет.

Internet — це мережа комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

Web-сторінка — текстовий файл, написаний командами мови HTML.

Броузер — спеціальна програма, призначена для обслуговування користувачів Інтернет.

Електронна пошта — спеціальне програмне забезпечення для передавання та приймання повідомлень через канали Інтернету.

Ім’я домена — Інтернет-адреса комп’ютера, в якому знаходиться поштова скринька користувача.

Модем — пристрій, що перетворює вхідні та вихідні сигнали комп’ютера так, щоб їх можна було передати телефонною лінією.

Пошуковий сервер — комп’ютер, що використовує спеціальне програмне забезпечення для пошуку потрібної інформації в базах даних мережі Інтернет.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інформатика. Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення. Інформаційні системи (Курс лекцій)