Головна Головна -> Підручники -> Підручник Цивільне право України (Панченко) скачати онлайн-> Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення?

Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення?


Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення — це недоговірне зобов’язання, тобто випадок, коли одна особа за певних обставин діє в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Цими обставинами, наприклад, може стати небезпека настання невигідних майнових наслідків, а тому особа має право без доручення вчиняти дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення. Такі дії можуть бути виявлені в найрізноманітніших формах: надання якої-небудь юридичної чи фактичної послуги; управління майном; годування тварин, охорона майна та ін. Наприклад, раптово виїхав господар і залишив без догляду свою худобу. Його сусід з власної ініціативи вживає заходів щодо охорони, годівлі, догляду цієї худоби тощо. Неодмінною умовою такого недоговірного зобов’язання є виявлення турботи про чуже майно без доручення, за власною ініціативою і волевиявленням, а не на підставі договору чи закону. Особа, яка взялася за ведення чужої справи, повинна виконувати її з усією старанністю і ретельністю, як власну, та при першій нагоді сповістити цю іншу (заінтересовану) особу про свої дії. Якщо заінтересована особа схвалить ці дії, надалі до відносин сторін застосовують правила відповідного договору.
У разі неможливості сповіщення заінтересованої особи, той, хто почав дії без доручення, зобов’язаний довести їх до кінця, вживаючи всіх залежних від нього заходів щодо попередження негативних майнових наслідків для такої особи. При цьому особа, яка діє без доручення, зобов’язана взяти на себе все, що пов’язане з веденням справи, у тому числі обов’язки щодо вчинених правочинів.
Якщо особа, яка діє в інтересах іншої особи без доручення, при першій нагоді не сповістить про це заінтересовану особу, вона не має права вимагати відшкодування понесених витрат.
Вкладена у ведення чужої справи праця підлягає оплаті в межах фактично понесених витрат, якщо вони були виправдані обставинами ведення справи. Після закінчення ведення справи особа повинна негайно надати заінтересованій особі звіт про свої дії і передати їй усе, що при цьому було одержано.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Цивільне право України (Панченко)