Головна Головна -> Підручники -> Підручник Цивільне право України (Панченко) скачати онлайн-> Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?

Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?


До складу спадщини входять не лише права спадкодавця, а й ціла низка майнових зобов’язань, а саме борги спадкодавця. Тому, спадкоємці зобов’язані повідомляти кредиторів про відкриття спадщини, якщо їм відомо про борги спадкодавця.
Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої претензії до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, йому належить пред’явити свої претензії до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги. Непред’явлення кредитором спадкодавця претензій до спадкоємців, які прийняли спадщину, погашає його право вимоги.
Спадкоємці зобов’язані задовольнити претензії кредитора повністю, але в межах одержаних активів. Наприклад, якщо вартість спадкового майна дорівнює ЗО тис. грн, а боргів у спадкодавця на 40 тис. грн, то відповідальність спадкодавця обмежується ЗО тис. грн. Кожен зі спадкоємців відповідає перед кредитором особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Претензії кредитора спадкоємці повинні задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між ними не було встановлено інше. У разі відмови від одноразового платежу суд, за позовом кредитора, накладає стягнення на майно, яке було передано спадкоємцеві в натурі.
Дійсна вартість спадщини визначається на момент її відкриття, а не на момент пред’явлення до спадкоємців вимог кредиторами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Цивільне право України (Панченко)