Головна Головна -> Підручники -> Підручник Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко) скачати онлайн-> Питання для перевірки вивченого.

Питання для перевірки вивченого.


1.Чи впливає на розвиток етносу динамічне сполучення чинників природного і соціального характеру?

2. Якими є суттєві тези теорії етногенезу Л.Гумільова? Що таке “пасіонарний вибух”?

3. Чи детерміновані суттєві особливості етносу його зв’язком з певними ландшафтами?

4. Чи визначає зв’язок етносу з певним ландшафтом прородоорієнтовані способи його діяльності?

5.Чи впливає довкілля на формування особливостей національної культури?

6.Які суттєві риси взаємовпливу довкілля і етносу фіксують вітчизняні дослідники щодо української культури (погляди М.Грушевського, П.Тутківського, Є.Маланюка та ін.)

7. Що таке екологічна культура?

8. Якими особливостями характеризується екологічна культура

українського етносу?

9. Які риси духовної культури українців визначаються особливостями їх природоставлення?

10.Чим відрізняється західно-цивілізаційне ставлення людини до природи?

11.Чому таке ставлення до природи спричинило глобальну екологічну кризу?

12.Чи є плідними пошуки нового – адекватного коеволюції біосфери і людини – способу діяльності людини і її ставлення до природи в екофільних традиціях минулого?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)