Теми рефератів.


1. Традиції природокористування в українській культурі.

2. Природна детермінація розвитку етносу.

3. Зв’язок етнічного буття і специфіки ландшафтів в концепції Л.Гумільова.

4. Проблеми ставлення до природи в історії української культури

5. Екофільні орієнтації в бутті українського етносу.

6. Гармонія людини і природи в образах української міфології.

7. Традиційні ентоекологічні форми природоставлення як шлях до покращення сучасної екологічної ситуації.

8. Екологічна культура як підгрунтя для відтворення неруйнівних форм природоставлення.

9. Екологічна культура українського народу.

10. Предмет та методологічні засади етноекології.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)