3.12. ПРОНСЬКА ДИНАСТІЯ


XVI

1. ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ († 1339)

XVII

2. ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ († 1344)

Помер у 1344 р. Князь пронський (1340-1342 рр.) і рязанський (1342-1344 рр.). Виклопотав ярлик в Орді та прогнав з Рязані Івана Івановича Коротопола (121, с.217). А.Екземплярський об’єднав його з сином Дмитром як Ярослава-Дмитра (660, с.628). Та ж версія була прийнята і О.Зиміним (711, с. 114). Нам здається, що це помилка. У 1351 р. у розореному Муромі утвердився князь Юрій Ярославич, явно не муромської династії. З інших князів це міг бути тільки син Ярослава Олександровича (враховуючи близкість муромських і рязанських князів, а також збіг імен). Якби не існувало Дмитра Ярославича, Юрій Ярославич успадкував би Пронське князівство і розорений Муром не був для нього привабливим.

3. ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ († 1349/чи 1351 ?)

Помер у 1349 р. Князь пронський (1342-1344 рр.) та рязанський (1344-1349 рр.) (1446, с.243). Після його смерті Рязанське князівство перейшло до спадкоємців Івана Коротопола.

4. ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ († 1351)

Помер у 1351 р. (660, с.629). Князь пронський (1344-1351 рр.).

XVIII

5. ДМИТРО ЯРОСЛАВИЧ [?] († до 1365)

Можливо, що тотожний з Ярославом Олександровичем, як вважав А.Екземплярський. На нашу думку пронський князь (1351-до 1365 рр.). Схоже, що у цей період наступив повний відрив Орокського князівства від Рязані.

6. ЮРІЙ ЯРОСЛАВИЧ († 1354)

Загинув у 1354 р. (118, с.216-211, 244). У 1351 р. отримав Муром. Приїхав у це опустіле місто, відновив укріплення та старий княжий двір. За його прикладом у Муром почали переїжджати купці та ремісники (115, с.60; 118, с.215). У 1354 р. в Орді ярлик на Муром отримав нащадок старої муромської династії Федір Глібович. Жителі Мурома розділилися. Юрій вирішив добиватися прав в Орді, але програв, був виданий супернику і загинув.

XIX

7. ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ († 1372)

Помер у 1372 р. Великий князь пронський (до 1365 -1372 рр.). Першим прийняв титул великого князя пронського, що могло означати повне звільнення від рязанської залежності. У 1365 р. здійснив похід на мордву. Продовжував боротьбу з рязанськими князями. У 1371 р. після поразки Олега Івановича від московської раті на короткий час захопив Рязань. Але його противник швидко опанував ситуацію. Володимир Дмитрович потрапив у полон і мусив скласти васальну присягу (660, с.630).

XX

8. ДАНИЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ († після 1378)

У 1378 р. брав участь у битві на р.Вожі як пронський князь (1446, с.274). За Д.Іловайським у Володимира Дмитровича було двоє синів: Іван та Федір (726, с.274). Князя Федора А.Екземплярський та інші дослідники в джерелах не знайшли (660, с.630). Можливо, що Данило був помилково названий Федором. Він був великим пронським князем у 1372 — після 1378 рр.

9. ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ († бл.1430)

Помер бл. 1430 р. Великий князь пронський (після 1378 — бл. 1430 рр.), великий князь рязанський (1408-1409 рр.). У 1401 р. як рязанський васал взяв участь у поході на Смоленськ. У 1408 р. разом з ординцями раптово напав на Переяслав-Рязанський і прогнав Федора Ольговича. Московську допомогу було розбито на р.Смядві. Але у 1409 p Іван Володимирович мусив уступити. У 1416 р. видав свою дочку за сина великого князя московського Василя Дмитровича — Івана, що свідчить про політичну вагу Великого князівства Пронського (660, с.631).

XXI

10. ФЕДІР ІВАНОВИЧ

11. ІВАН ІВАНОВИЧ НЕЛЮБ

12. АНДРІЙ ІВАНОВИЧ СУХОРУКИЙ

Федір Іванович, Іван Іванович Нелюб та Андрій Іванович Сухорукий відомі з родоводів. Пронські князі згадуються в угодах 1442,1447 та 1483 рр. без зазначення імен. Безперечно, що йдеться про синів Івана Володимировича. Десь між 1459 та 1483 рр. довголітнє суперництво Рязані та Пронська закінчилось на користь першої. Пронське князівство було ліквідоване і приєднане до Рязані, а пронські князі змушені були поступити на московську службу або виїхали у Литву (711, c. 116).

13. NN ІВАНІВНА

У 1416 р. видана за сина великого князя московського Василя Дмитровича — Івана (660, с.631).

XXII

14. ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ

Емігрував у Литву (до 1479 р.). Там був прийнятий з почестями і отримав значні маєтності на Україні і у Білорусії. Був одружений двічі: з незнаною з імені княжною Слуцькою, дочкою Олелька Володимировича, та незнаною з імені княжною Соломирецькою (2112, s.402).

15. ІВАН ІВАНОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1513)

Згаданий під 1513 р. Був на московській службі.

16. ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ ПРОНСЬКИЙ

Жив на межі XV-XVI ст. Початкове був на литовській службі. Потім перейшов на службу в Московську державу. Володіння, надані йому у Литві, перейшли до віденського конюшого А.Дрожджа (85, т.1, в.1, с.92).

XXIII

17. ІВАН ЮРІЙОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1480)

Помер у 1480 р. у Литві (2112, s.403).

18 ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1513)

Помер у 1513 р. Отримав землі Василя Микулинського у Троцькому повіті. Намісник бобруйський. Одружився з незнаною з імені Подбип’ятівною (10, ф.389, кн.8, л.369).

19. NN ЮРІЇВНА ПРОНСЬКА († після 1519)

Згадана у 1519 р. Була дружиною Данила Дівовича-Трипольського (1700, с.311).

20. ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ НЕЛЮБ ПРОНСЬКИЙ († після 1538)

Помер після 1538 р. Був на московській службі.

21. ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1533)

Помер після 1533 р. Був на московській службі, боярин з 1529 р. Князь-намісник у Пскові (1522 р.) та Смоленську (1527-1530 рр.) (711, с.117).

22. ІВАН ДМИТРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1514)

На московській службі з 1505 р. Під Оршею у 1514 р. потрапив в полон, звідки не повернувся. Був одружений з дочкою Івана Головіна, родоначальника відомого російського дворянського роду (711, ‘ С.117).

23. ФЕДІР ДМИТРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († до 1543/44)

Помер до 154371544рр. у московській в’язниці. На службі з 1511р.У 1513/14рр. отримав уділ Федора Васильовича (третину Переяслава-Рязанського, Перевитеск та Стару Рязань), що, фактично, було викликом рязанському князеві. Тому у Москві порахували, що перейшли через край, або уступили рязанським вимогам і після травня 1515 р. як удільний князь Федір Дмитрович більше не згадується. Ображений, він перейшов на службу до старицького князя, де у 1524 р. став боярином. У 1537 р. був посланий у Москву, де його схопили і ув’язнили (135, с.356).

24. ДАНИЛО ДМИТРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1555/56)

Помер у 1555/1556р. Служив московським князям, боярин з 1547р. (711, с.117).

XXIV

25. АНДРІЙ ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († бл.1557)

Помер бл. 1557 р. Черкаський і канівський намісник (1540-1543 рр.), житомирський староста (1553-1557 рр.). Забороняв козакам ставити укріплення на р.Орелі та обох Тясминах (31, ч.7, т.2, N17, с.372). Був одружений з Анною Михайлівною Сапєгою.

26. СЕМЕН-ФРІДРІХ ГЛІБОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († 1555)

Помер у 1555 р. і був похоронений на березі р.Стир поблизу Берестечка на Волині (858, с.472). Першим з Пронських перейшов у католицьку віру і отримав значні володіння нНа Україні. Староста житомирський (1538-1539 рр.), брацлавський і вінницький (1540-1541 рр.), чорнобильський державця (1549-1555 рр.), воєвода київський (1554-1555 рр.). Був одружений з Федорою Богушівною Боговитиною.

27. АНАСТАСЫ ГЛІБІВНА ПРОНСЬКА († після 1562)

Померла після 1562 р. Була одружена двічі: з Яном-Миколою Юр’євичем та з Федором Жуком (2112, s.403).

28. АННА ГЛІБІВНА ПРОНСЬКА († після 1553)

Померла після 1553 р. Була одружена з Миколою Нарбутом (2112, s,403).

29. МАРІЯ ГЛІБІВНА ПРОНСЬКА

Була одружена з Яном Юрійовичем Зенов’євичем (2112, s.403).

30. ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ШЕМЯКА ПРОНСЬКИЙ († після 1549) князі ПРОНСЬКІ-ШЕМЯКІНИ

Помер після 1549 р. Служив московським князям, боярин з 1549 р. Від нього походить родина князів Пронських-Шемякіних. Мав трьох синів: Юрія, Івана та Микиту. Нащадки були тільки у Івана. Юрій († 1555 р.), боярин з 1554 р., був одним з найкращих полководців Івана Грозного. У 1542-1552 рр. брав участь у завоюванні Казані, у 1554 р. командував походом на Астрахань (696, с.373). Юрій та Іван Пронські-Шемякіни мали володіння у Тарусі (711, с. 116,121).

31. ІВАН ІВАНОВИЧ ТУРУНТАЙ ПРОНСЬКИЙ († після 1555) князі ПРОНСЬКІ-ТУРУНТАЇ

Помер після 1555 р. Московський боярин з 1547 р. Один з лідерів аристократичної опозиції в Думі. Після загибелі А.Шуйського у 1543 р. потрапив в опалу. Під час повстання проти Глинських намагався втекти до Литви, за що в нього конфіскували частину вотчин. Хоча у 1553 р. підтримав кандидатуру Володимира Старицького, у 1555 р. увійшов до складу Ближньої Думи (696, с.250,266-270, 303, 309-317, 319, 412). Від нього походить родина князів Пронських-Турунтаїв. Вони вигасли у XVII ст.

32. КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1537) князі ПРОНСЬКІ

Помер після 1537 р. (138, с.357). Був на службі у старицьких князів. Його сини Андрій та Василь у середині XVI ст. служили по Стариці (178, c. 183). Ця гілка якимсь чином зберегла володіння у Рязанській землі з уділу Федора Дмитровича. У 1678 р. боярин Іван Петрович Пронський, нащадок Костянтина Федоровича, ще мав ці маєтки (821, c. 157-158).

33. ПЕТРО ДАНИЛОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1575) князі ПРОНСЬКІ

Помер після 1575 р. Московський боярин з 1573 р. Спочатку служив старицькому князю Володимирові Андрійовичу, а потім зробив кар’єру в опричній Думі (817, с.60-67).

34. СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ ПРОНСЬКИЙ († після 1580) князі ПРОНСЬКІ

Помер після 1580 р. Опричний боярин з 1573 р., земський боярин з 1576 р.

35. ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ ПРОНСЬКИЙ князі ПРОНСЬКІ

Жив у XVI ст. Служив по Юр’єву (178, с.151).

XXV

36. ЄЖІ ПРОНСЬКИЙ

Помер дитиною

37 ОЛЕКСАНДР ПРОНСЬКИЙ († 1595)

Помер у 1595 р. Староста луцький (1580-1591 рр.), стольник Великого князівства Литовського (1576-1588 рр.), каштелян троцький (1591-1595 рр.). Був’одружиний з княжною Федорою Романівною Сангушко (2112,s.403).

38. МАРУХНА ПРОНСЬКА

Померла дитиною.

39. ГАЛЬШКА ПРОНСЬКА († бл.1581)

Померла бл. 1581 р. Була дружиною Яна Зборовського (2112, s.403).

XXVI

40. ЮЛІЙ ПРОНСЬКИЙ († 1613)

Помер у 1613 р. (2112, s.403).

41. ОЛЕКСАНДР-ОКТАВІАН ПРОНСЬКИЙ († після 1638)

Помер після 1638 р. (2112, s.403). З його смертю ця гілка Пронських вигасла. Інші гілки князів Пронських вигасли у XVII-XVIII ст.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович)