4.7. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. АНДРІЙОВИЧІ. ПОЛУБЕНСЬКІ


Архів князів Полубенських, нащадків Вінгольта-Андрія Ольгердовича (столиця їх була у Полубенську під Лідою), дозволяє досить повно відтворити їх пізнішу генеалогію. Традиція князів Полубенських зафіксована В.Кояловичем (2571) та Т.Нарбутом (1931, t.3, s.234), генеалогічні таблиці розроблені А.Бонєцким (1765, s.253-255), Й.Вольфом (2112, з.368-389) та Н.Яковенко (1700, с.304-305). Нами внесені незначні уточнення.

ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. АНДРІЙОВИЧІ

III

1. ВІНГОЛЬТ-АНДРІЙ ОЛЬГЕРДОВИЧ († 12.08.1399)

IV

2. ФЕДІР-ОНУФРІЙ АНДРІЙОВИЧ († після 1399)

Князь полоцький (1399 — ? рр.). Відомий з родоводу Полубенських (за В.Кояловичем) та дарчій грамоті монастирю св.Івана Предтечі, де він титулується вел. кн. полоцьким (22, т. 1, N 14, с.27-28).

3. МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ († 1385)

4. СЕМЕН АНДРІЙОВИЧ († 1386)

Загинув під час оборони Полоцька від військ Скіргайла Ольгердовича (24, т. 1, NN 45, 61, 62, 63, 66, 272, 273).

5. ІВАН АНДРІЙОВИЧ († після 1437)

Князь псковський (до 1437 — ? рр.).

V

6. ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ

Князь на Любні [?]. Засвідчений родоводом Полубенських у версії В.Кояловича та записом у Києво-Печерському пом’япику (поз. 167).

7. ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ († 1443)

Князь псковський (1440-1443 рр.).

VI

8. АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1488)

Князь полубенський (? — після 1488 рр.). Згадується у документах з 1482 р.Одружився з незнаною з імені Боговитигюю.

9. ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ

Князь полубенський (кінець XV ст.). Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.293).

10. ЕЛЕВФЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ І?]

Ім’я хрестильне або чернече. Відомий з запису у Супральському пом’янику (поз.23). Дружину звали Анною (поз.24).

VII

11. ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1550)

~ 1). кн. Аксинія Іванівна Іжеславська; 2). Софія Павлівна.

Князь полубенський (після 1488-1550 рр.), староста мстиславський (1535-1550 рр.), намісник володимирський (1505-1507 рр.), маршалок господарський (з 1522 р.). З дружиною записаний у Супральському пом’янику (поз.25-26).

12. ІВАН АНДРІЙОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1556)

~ кн. Невидана Михайлівна Сангушко

Князь полубенський (після 1488- 1556 рр.), маршалок господарський (з 1550 р.).

13. ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († бл.1528)

~ Авдотія. Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.294).

14. ЛЕВ ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1499)

Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.295).

15. NN ФЕДОРІВНА ПОЛУБЕНСЬКА

~ Герцик

VIII

16 ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († до 1544)

У чернецтві Логвин. Був одружений з незнаною з імені дочкою Івана Горностая.

17. ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1558)

~ Раїна Коптівна.

Староста мстиславський (1550-1558 рр.).

18. АННА ВАСИЛІВНА ПОЛУБЕНСЬКА († до 1547)

~ 1). кн. Олександр Андрійович Сангушко; 2). Микола Завіша; 3). Размус Довгирд.

19. ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († до 1608)

~ кн. Софія Юріївна Гольшанська-Дубровицька.

Новогрудський каштелян (з 1586 р.).

20. МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († бл.1560)

~ Олена Григорівна Шолуха

21. ПЕТРО ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († до 1558)

22. АНДРІЙ ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1561)

~ кн. Азарина Андріївна Соколинська

23. БОГДАНА ІВАНІВНА ПОЛУБЕНСЬКА

~ Іван Ляцький

24. ФЕДІР ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1580)

~ кн. NN Козека

25. МАРИНА ІВАНІВНА ПОЛУБЕНСЬКА († після 1570)

~ Бенедикт Протасович

26. ІВАН ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1600)

~ NN Зенов’євичівна

27 ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1508)

IX

28. МАРИНА ЛЬВІВНА ПОЛУБЕНСЬКА († після 1566)

~ 1). Іван Копець; 2). Станіслав Нарушевич.

29. ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1616) князі ПОЛУБЕНСЬКІ

~ Анна Алеманівна

30. БОГДАНА ОЛЕКСАНДІВНА ПОЛУБЕНСЬКА

~ Ієонім Ходкевич

31. АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1585)

32 ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1603) князі ПОЛУБЕНСЬКІ

-NN Пакошівна

33. ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ князі ПОЛУБЕНСЬКІ

~ NN Любомирська

34. АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ

У другій половині XVI ст. виїхав на Запорозьку Січ.

35. ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ

36. ОСТАФ1Й АНДРІЙОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1620) князі ПОЛУБЕНСЬКІ

~ кн. Анна Михайлівна Мосальська

37. ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1580)

38. ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1580)

39. МАТВІЙ ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1617) князі ПОЛУБЕНСЬКІ

~ NN Барановська

40. ИОСИФ ФЕДОРОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († після 1640) князі ПОЛУБЕНСЬКІ

~ Анна Сціпіонівна

41. МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ПОЛУБЕНСЬКИЙ († 1651) князі ПОЛУБЕНСЬКІ

~ 1). Ельжбета Корсак; 2). NN АфанасовичівнаПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович)