Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Джерела отримання аудиторських доказів

Джерела отримання аудиторських доказів


Якість доказів залежить від їхніх джерел. Найціннішими вважаються відомості, зібрані аудитором у результаті вивчення господарських операцій клієнта. Аудиторський ризик зменшується, якщо аудитор використовує докази, отримані з різноманітних джерел і різні за формами подання. Якщо докази, отримані із одного джерела, суперечать доказам, добутим з іншого джерела, аудитору необхідно використовувати додаткові аудиторські процедури. Це дасть змогу розв’язати цю суперечність і бути впевненим у достовірності зібраних доказів та обгрунтованості отриманих висновків.
Залежно від змісту об’єкта контролю аудитор вибирає відповідні джерела інформації, які дають повну характеристику досліджуваного об’єкта. Такими джерелами можуть бути:
-дані первинних документів, у яких відображається зміст відповідних господарських операцій чи первинних звітів, де містяться узагальнюючі дані про об’єкт контролю за певний період;
– облікові регістри, де узагальнюється і нагромаджується інформація з відповідних документів і звітів у розрізі їх економічного змісту;
– Головна книга – регістр синтетичного обліку, де відображаються залишки на початок і кінець звітного періоду та обороти за дебетом і кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку;
-бухгалтерська звітність;
– плани, кошториси, калькуляції, розпоряджувальні документи (накази, розпорядження і т. д.);
– матеріали перевірок, проведених державними податковими інспекціями, органами державної контрольно-ревізійної служби та іншими органами управління;
– матеріали внутрішньогосподарського контролю підприємства, у тому числі за результатами раптових перевірок та інвентаризацій:
основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків тощо.
– дані, отримані аудитором під час проведення документального і фактичного контролю об’єктів аудиту;
– письмові та усні заяви робітників підприємства і третіх осіб стосовно змісту досліджуваних об’єктів.
У міжнародних стандартах аудиту вказано, що коли аудиторські докази, отримані з різних і незалежних один від одного джерел, збігаються, то це має кумулятивний ефект. Іншими словами, достовірність подібних доказів, взятих разом, вища від простої суми таких доказів, взятих окремо.
Отримані в ході аудиту докази необхідно обов’язково документувати, тобто відображати в робочих документах аудитора. Вимоги до змісту, оформлення і порядку зберігання робочої документації аудиту визначені в Національному нормативі аудиту № 6 “Документальне оформлення аудиторської перевірки”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)