Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Аудит надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів

Аудит надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів


Операції щодо надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів досліджують за первинними документами і бухгалтерськими записами. Звертається увага на правильність, своєчасність і повноту оприбуткування основних засобів. За основними засобами, які надійшли безоплатно, слід провести зустрічну перевірку, щоб установити правильність списання їх за кількістю та вартістю. Перевіряючи операції з переміщення основних засобів, необхідно з’ясувати доцільність переміщення, правильність оформлення цих операцій, повноту і своєчасність оприбуткування основних засобів, ураховуючи при цьому, що їх переміщення потребує значних витрат. Увага приділяється операціям з вибуття та ліквідації основних засобів, з тим щоб установити, чи не був підвищений при цьому відсоток відпрацювання, щоб продати їх особам за нижчими цінами. Ліквідація основних засобів вивчається за складеними відповідними актами.
Необхідно встановити, що:
-акти ліквідації складені спеціалістами цієї галузі за встановленою формою, яка передбачена типовими формами первинного обліку;
-дотримується порядок списання ліквідованих основних засобів;
-обставини і причини ліквідації основних засобів обґрунтовані. Необхідно вивчити і правильно визначити наслідки ліквідації основних засобів: чи дотримані нормативні акти про порядок списання обладнання, яке стало непридатним майном. За даними аналітичного обліку з’ясовують, чи не перебувають тривалий час основні засоби в запасі, які причини та обставини несвоєчасного введення їх у дію, установлюють, чи немає на підприємстві надлишкових основних засобів, чи забезпечується збереження і які вживаються заходи для їх передавання за призначенням. Велика увага приділяється ефективності використання основних засобів.
Аудит операцій руху основних засобів проводиться з метою встановлення законності, а також правильності і своєчасного оформлення операцій за основними засобами.
Законність надходження основних засобів у результаті капітальних вкладень визначається через порівняння об’єктів, що надійшли і були оприбутковані, за переліком і титульним списком.
За незаконними надходженнями основних засобів, незаконним переміщенням, переміщенням за неправильно оформленими документами, а також за фактами несвоєчасного обліку основних засобів аудитор з’ясовує причини порушень і встановлює конкретно винних у цьому осіб.
Доцільно перевірити такі випадки, як можливі зловживання, приховані за рахунок підвищення вартості окремих об’єктів основних засобів, повноту оприбуткування основних засобів, правильність передання їх під звіт матеріально відповідальним особам.
Необхідно установити, чи не зменшується кількість окремих частин з одночасним збільшенням вартості інших частин основних засобів, факти надлишку, розтрат та незаконного придбання основних засобів. Під час аудиту операцій вибуття основних засобів, пов’язаних з їх старінням і зносом, необхідно вивчити обґрунтування ліквідації, з’ясувати, чи оприбутковані придатні для використання деталі.
Основні засоби в процесі функціонування з часом зношуються. Первинна вартість основних засобів підприємств відшкодовується амортизаційними відрахуваннями за встановленими нормами. Правильність використання коштів амортизаційного фонду досліджується безперервним способом. Амортизаційні відрахування забезпечують накопичення коштів на модернізацію та капітальний ремонт основних засобів. Перевірка правильності нарахувань та використання амортизаційних відрахувань має важливе значення.
Для цього необхідно встановити:
– чи правильно визначена ліквідаційна вартість основних засобів та вартість, яка підлягає амортизації;
– чи правильно застосовується передбачений обліковою політикою метод амортизації;
– чи правильно нараховується амортизація на повне поновлення в розмірі норм амортизаційних відрахувань;
– чи правильно нараховується амортизація за незакінченими або неоформленими актами приймання об’єктів будівництва тощо;
– чи не допускається нарахування амортизації і зносу основних засобів по бібліотечних фондах, автомобільних шляхах загального користування та інших фондах, переведених в установленому порядку на консервацію.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)