Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> 6.6. Особливості організації аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації

6.6. Особливості організації аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації


У нових умовах господарювання діяльність кожного господарського суб’єкта є предметом уваги багатьох учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його діяльності. На основі наявної бухгалтерської інформації всі зацікавлені сторони прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. А для самого підприємства важливо не стільки визначення його фінансового стану, скільки проведення постійної роботи, спрямованої на його поліпшення. З цією метою на підприємствах здійснюють аналіз фінансово-господарської діяльності, який передбачає дослідження економіки підприємства, формування діагнозу і найближчих цілей, вироблення шляхів досягнення їх без обліку і з урахуванням резервів виробництва.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться з використанням як внутрішніх, так і зовнішніх спеціальних програмних засобів з метою одержання інформації для різних категорій користувачів.

1. Для адміністрації підприємства — з метою оцінки фактичного стану підприємства, а також для визначення напрямів фінансової стратегії і шляхів підвищення ефективності господарювання.

2. Для осіб, які мають прямий фінансовий інтерес, — акціонерів, інвесторів, продавців та покупців продукції, різних кредиторів.

3. Для осіб, котрі мають непрямий фінансовий інтерес, — органів державної податкової адміністрації України, різних фінансових інститутів, органів статистики та ін.

4. Для банків з метою проведення експертизи фінансово-господарської діяльності та платоспроможності клієнта.

5. Для органів Фонду державного майна України для виявлення неплатоспроможних підприємств, тих, що потребують першочергової державної фінансової підтримки, а також тих, що підлягають ліквідації з огляду на їх неефективність.

Аналіз роботи підприємства передбачає вирішення таких основних комплексів завдань:

1) аналіз фінансового становища підприємства;

2) аналіз структури майна підприємства та джерел його утворення;

3) аналіз показників ліквідності підприємства;

4) аналіз показників фінансової стабільності підприємства;

5) аналіз показників ефективності виробництва;

6) аналіз показників оцінки кредитоспроможності підприємства.

Модель послідовності проведення аналізу роботи  підприємства

Рис. 6.4. Модель послідовності проведення аналізу роботи підприємства

Аналіз може проводитися комплексно з урахуванням всіх зазначених завдань і, в разі потреби, вибірково з одного певного завдання. Для автоматизованого комплексного аналізу роботи підприємства формується модель послідовності його проведення (рис. 6.4).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)