Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> 8.3.7. Особливості розробки графіків, інструкцій та інших документів

8.3.7. Особливості розробки графіків, інструкцій та інших документів


Поряд з положеннями про бухгалтерію, посадовими інструкціями про роботу облікового апарату широко використовують графіки, які їх конкретизують і деталізують. У графіках заздалегідь визначають види робіт, конкретних виконавців, заплановані і фактичні строки виконання.

Графіки розробляють керівники обліку (головні бухгалтери, завідуючі секторами), а затверджує або керівник підприємства (організації, установи) або головний бухгалтер, якщо вони розроблені структурним підрозділом бухгалтерії.

У практичній роботі бухгалтерія використовує різні графіки: як за періодом, на який їх складають, — постійні (графік облікових робіт по підприємству) і разові (графік впроваджування нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції), так і за технікою складання — таблично-текстові, лінійні.

Таблично-текстові графіки поділяють на зведені — у цілому по бухгалтерії або за іншим функціональним підрозділом апарату управління; структурні — за секторами, групами бухгалтерії та іншими підрозділами й індивідуальні (складають на виконувані роботи посадовою особою).

Зведений графік облікових робіт на одному з підприємств подано у табл. 8.1, аналітичних — у табл. 8.2, структурний графік роботи сектора з обліку та заробітної плати — у табл. 8.3, індивідуальний графік роботи бухгалтера з обліку праці і заробітної плати — у табл. 8.4.

Таблиця 8.1

ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК ОБЛІКОВИХ РОБІТ ПО БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Виконувана робота Відповідальний Запланована дата завершення роботи, число Позначення про виконання
Складання таких облікових реєстрів
журналу-ордера 1, відомості 1 Старший бухгалтер 01
журналу-ордера 2, відомості 2 Старший економіст-фінансист 02
журналу-ордера 3 Заступник головного бухгалтера 02
журналу-ордера 7 Старший бухгалтер 03
журналу-ордера 8, відомості 8 Те саме 03
журналу-ордера 9 » 04
журналу-ордера 10, відомостей 12, 15 Заступник головного бухгалтера 06
журналу-ордера 10/1 Те саме 07
журналу-ордера 11, відомості 16 Старший бухгалтер 08
журналу-ордера 12, відомо-сті 13 Старший економіст-фінансист 09
журналу-ордера 13 Старший бухгалтер 06
журналу-ордера 15 Старший економіст-фінансист 09
журналу-ордера 16, відомостей 10, 18, 18/1 Старший бухгалтер 06
Головної книги Заступник головного бухгалтера 10
Пробного балансу Те саме 10
Фінансового звіту »
Обговорення балансу на виробничій нараді Головний бухгалтер 11
Підготовка проекту наказу за результатами аналізу і подання балансу Те саме 12
Подання балансу » 12

Таблично-текстові графіки складають найчастіше строком на місяць, проте вони можуть охоплювати і більш короткі (день) та тривалі (рік) періоди часу. Як правило, вони бувають постійними, але можуть бути і разовими.

Для організації разових робіт в основному застосовуються лінійні графіки. На відміну від таблично-текстового графіка, у лінійному за присудком подають не текст, а лінією позначають тривалість виконання робіт, зазначених у підметовій частині таблиці.

Таблиця 8.2

ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ ПО БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Виконувана робота Відповідальний Строк виконання, число Позначення про виконання
Аналіз
витрат виробництва Заступник головного бухгалтера У міру надходження документів
собівартості продукції Заступник головного бухгалтера 7-го, 8-го
виконання планів поставок та реалізації про-дукції Економіст 10-го
використання прибутків, фондів економічного стимулювання Те саме 9-го
стану дебіторської та кредиторської заборгованості Головний бухгалтер 9-го
виконання фінансового плану та ін. Те саме 10-го

Таблиця 8.3

СТРУКТУРНИЙ ГРАФІК РОБОТИ ОБЛІКОВОГО СЕКТОРАІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Виконувана робота Час завершення робіт Посада виконавця Позначення про виконання
число час
Складання розрахункових відомостей з заробітної плати 2-ге 17.00 Старший бухгалтер
Складання розробної таблиці № 5 3-тє 13.00 Те саме
Складання довідки для банку 3-тє 17.00 Економіст
Складання платіжних відомостей за другу половину місяця 4-те 13.00 Старший бухгалтер
Складання розробної таблиці № 1 «Розподіл заробітної плати» 4-те 17.00 Те саме
Складання оперативного зведення з аналізу витрат фонду заробітної плати за минулий місяць 5-те 17.00 Економіст
Оперативний контроль за виплатою заробітної плати 5—7 9.00–17.00 Старший бухгалтер
Складання оперативного зведення аналізу розподілу заробітної плати за статтями витрат 6-те 17.00 Економіст-фінансист
Приймання первинної документації з нарахування заробітної плати та утримання з неї 8—31 До 11.00 Старший бухгалтер
Оперативний контроль за правильністю складання первинної документації 8—31 До 11.00
Розробка первинної документації з заробітної плати 18—31 14.00–17.00
Складання платіжних відомостей на виплату заробітної плати за першу половину місяця 18-те 17.00
Складання даних на отримання коштів для виплати заробітної плати та перерахування сум утриманих податків 18-те 17.00 Економіст-бухгалтер
Узагальнення та нагромадження первинної інформації із заробітної плати 31-ше 17.00 Старший бухгалтер
Підготовка банківської документації для перерахування податків із заробітної плати 31-ше 17.00 Економіст

Таблиця 8.4

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ СТАРШОГО БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Найменування роботи Строк виконання Кому передається виконана робота Примітка
День або число Час
І. Графік робочого дня
Приймання первинної документації з нарахування відрядної заробітної плати від цехів Понеділок, середа 9.00–11.00
Приймання оформлених листків тимчасової непрацездатності з витягами з протоколів засідань комісій соцстраху, профкому Вівторок, четвер 9.00–11.00
Приймання інших первинних документів з нарахування заробітної плати Те саме 9.00–11.00
Приймання документів з утримання із заробітної плати
Контроль за правильністю оформлення первинних документів » 9.00–11.00
Видання довідок П’ятниця 9.00–11.00
Обробка первинних документів Щодня 11.00–13.00
Складання нагромаджувальних реєстрів, узагальнення інформації Те саме 14.00–17.00
ІІ. Графік місяця
Складання облікових відомостей із заробітної плати 2-ге 14.00–17.00 Економісту-фінансисту
Складання розробленої таблиці № 5 3-тє 14.00–17.00
Складання та оформлення платіжних відомостей за другу половину минулого місяця 4-те Старшому касиру
Складання розробленої таблиці № 1 «Розподіл заробітної плати» 4-те 9.00–11.00 Заступник головного бухгалтера
Складання і оформлення платіжних відомостей на виплату заробітної плати за першу половину поточного місяця 15—18 9.00–11.00 Старшому касиру
Підготовка облікових відомостей 25—31 9.00–11.00


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)