Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Аудит кредиторської заборгованості

Аудит кредиторської заборгованості


Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства мають позикові кошти, у тому числі й кредиторська заборгованість. Тому аудитору необхідно також вивчати, перевіряти поряд з дебіторською заборгованістю і кредиторську, її склад, структуру.
Кредиторська заборгованість – це найвагоміша частина зобов’язань підприємства, до яких включаються довгострокові і поточні зобов’язання.
Під час перевірки кредиторської заборгованості мають бути розв’язані такі завдання:
– вивчення реальності кредиторської заборгованості – як довгострокової, так і поточної;
– установлення причин і строків утворення заборгованості;
– перевірка наявності простроченої кредиторської заборгованості;
– вивчення кредиторської заборгованості, за якою минув строк позивної давності;
– з’ясування правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевірка достовірності відображення за відповідними статтями балансу суми кредиторської заборгованості;
– перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості та оформлення і відображення в обліку заборгованості за одержаними авансами.
У джерелами інформації для перевірки кредиторської заборгованості є: договори поставки продукції (робіт, послуг), акти звіряння розрахунків, протоколи про залік взаємних вимог, акти інвентаризації розрахунків, векселі, копії платіжних документів, книга купівлі, книга продажу, облікові регістри (відомості, журнали, машинограми), Головна книга, звітність, а також первинні документи й облікові регістри з обліку розрахунків із постачальниками, різними кредиторами, розрахунки за претензіями, з відшкодування матеріального збитку.
Аудит кредиторської заборгованості проводиться в кілька етапів. Необхідно встановити, чи не була відображена в балансі заборгованість прострочена? Це здійснюється зіставленням термінів розрахунків, які вказані в договорах, рахунках-фактурах. Перевіряється кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності.
Установлюється наявність кредиторської заборгованості з простроченим терміном позову та перевіряється її списання. Для підтвердження реальності кредиторської заборгованості аудитор може розіслати листи кредиторам для підтвердження залишку. Надходження і перерахування коштів перевіряється за даними журналу № 1. У такий же спосіб виявляється наявність заборгованості з простроченим трирічним терміном давності і перевіряється правильність її списання.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)