Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> 11.5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу 11.5.1. Показники ефективності

11.5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу 11.5.1. Показники ефективності


Показниками ефективності обліку контролю та аналізу є:

— річна економія;

— річний економічний ефект;

— коефіцієнт економічної ефективності;

— строк окупності.

Величина річної економії визначається сумуванням економії, отриманої за рахунок удосконалення управління при використані інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку та за рахунок зменшення витрат на обробку облікової інформації.

Річна економія (Ер) визначається формулою:

Річна економія,

де Ру — річна економія, отримана за рахунок удосконалення управління при використанні інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку, тис. грн.; Рз — річна економія, отримана від зменшення витрат на обробку бухгалтерської інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку, тис. грн.

Річний економічний ефект (Е) визначається формулою:

Річний економічний ефект,

де Еріч — річна економія; Ен — нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень. Ен приймається рівним 0,15; Кр — одноразові витрати на розробку та впровадження проекту, тис. грн.

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності (Кр) одноразових витрат визначається за формулою:

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності .

Строк окупності одноразових витрат (Сок) визначається за формулою:

Строк окупності одноразових  витрат.

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності одноразових витрат (Кр) порівнюється з його нормативним значенням (Енот). Якщо виконується співвідношення , то витрати на розробку (прив’язування) та впровадження проекту автоматизації бухгалтерського обліку вважаються недоціль-ними.

Для капітальних вкладень в автоматизовані інформаційні системи обліку та обчислювальну техніку встановлена нормативна величина коефіцієнта економічної ефективності обчислювальної техніки Енот = 0,3.

Згідно з установленою величиною Енот допустимий строк окупності витрат на розробку (прив’язку та впровадження проекту Сок = = 3,3 року).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)