Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> 11.5.3. Визначення економії від впровадження проекту

11.5.3. Визначення економії від впровадження проекту


Економія, яка виникла у зв’язку з удосконаленням фінансово-господарської діяльності, виявляється у зменшені собівартості продукції та визначається за формулою:

економія від впровадження проекту,

де Руч — річна економія витрат r-го виду, що входить у собівартість, яка виникає у зв’язку з використанням для прийняття рішень вихідної інформації;

річна  економія витрат,

де Куз — коефіцієнт зменшення витрат r-го виду, %; Сг — сума витрат r-го виду у собівартості, тис. грн.

Значення коефіцієнта зменшення деяких видів витрат у зв’язку з посиленням бухгалтерського контролю за господарською діяльністю встановлюється з урахуванням конкретних ситуацій впровадження АІСО.

Економія у сфері інформації визначається за формулою:

Економія у сфері інформації,

деСо — річні витрати на обробку бухгалтерської інформації у розрахунковому році за технології та організації праці, яка була до впровадження автоматизованої системи обробки інформації (тис. грн.); СІ — річні витрати на обробку бухгалтерської інформації в розрахунковому році в умовах технології та організації праці, яка запроваджена з виконанням автоматизованої обробки інформації (тис. грн.).

Річні витрати на обробку бухгалтерської інформації в умовах, які діяли до впровадження автоматизованої системи обробки інформації, визначаються за формулою:

 Річні витрати на обробку бухгалтерської інформації

де З — середньочасова заробітна плата робітника бухгалтерського апарату з урахуванням допоміжної заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування та адміністративно-господарських витрат;

трудоємність робіт — трудоємність робіт, виконаних апаратом підприємства по і-й дільниці обліку при технології та організації обробки інформації (людино-год); п — кількість дільниць обліку.

трудоємність робіт,

де трудоємність робіт— трудоємність робіт, виконуваних бухгалтерським апаратом по і-й дільниці обліку при технології та організації праці, які були до впровадження автоматизованої системи обробки інформації, людино-год;

— індекс змін обсягу робіт по і-й дільниці обліку

індекс змін обсягу робіт ,

де — кількість документорядків відповідно до впровадження обробки інформації.

Результати розрахунку економічної ефективності впровадження автоматизованої системи обробки інформації наводяться в таблиці, яка має такий вигляд:

Найменування показника Умовне позначення Числове значення
Річна економія, тис. грн. Еріч
Річний економічний ефект (тис. грн.) Е
Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності одноразових витрат Ер
Розрахунковий строк окупності одноразових витрат, рік Ток


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)