Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про виконання загального фонду кошторису установи

Звіт про виконання загального фонду кошторису установи


Таблиця 4.4

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ на 1 квартал 2004 року

Коди
Форма № 2 д за ДКУД
Установа: Обласна клінічна лікарня за ЄДРПОУ 01993701
Територія: м. Київ за КОАТУУ
Галузь (вид діяльності) за ЗКГНГ
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів за СПОДУ
Код та назва програмної класифікації видатків
Періодичність: квартальна
Одиниці виміру: гривні
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміти асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за звітний період Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
Видатки — всього x 010 15 510 3780 3780 0 3780 1054 1190 2726
у тому числі:

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000 020 15 510 3780 3780 0 3780 1054 1190 2726
Видатки на товари та послуги 1100 030 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 040 0 0 0 0 0 0 0 0

Продовження табл. 4.4

Показники КЕКВ Код рядка Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміти асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за звітний період Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
Заробітна плата 1111 050 0 0 0 0 0 0 0 0
Грошове утримання військовослужбовців 1112 060 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати з тимчасової непрацездатності 1113 070 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарахування на заробітну плату 1120 080 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 090 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукти харчування 1133 120 0 0 0 0 0 0 0 0
М’який інвентар та обмундирування 1134 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання 1137 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Послуги зв’язку 1138 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Видатки на відрядження 1140 190 0 0 0 0 0 0 0 0
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 210 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата теплопостачання 1161 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 230 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата електроенергії 1163 240 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата природного газу 1164 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата інших комунальних послуг 1165 260 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв 1166 270 0 0 0 0 0 0 0 0

Продовження табл. 4.4

Показники КЕКВ Код рядка Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміти асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за звітний період Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
Дослідження і розробки, державні програми 1170 280 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200 290 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидії і поточні трансферти 1300 300 15 510 3780 3780 0 3780 1054 1190 2726
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам) 1310 310 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти населенню 1340 330 15 510 3780 3780 0 3780 1054 1190 2726
Виплата пенсій і допомоги 1341 340 0 0 0 0 0 0 0 0
Стипендії 1342 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші поточні трансферти населенню 1343 360 15 510 3780 3780 0 3780 1054 1190 2726
Поточні трансферти за кордон 1350 370 0 0 0 0 0 0 0 0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 380 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання основного капіталу 2100 390 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 2120 410 0 0 0 0 0 0 0 0
Будівництво (придбання) житла 2121 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122 430 0 0 0 0 0 0 0 0
Інше будівництво 2123 440 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація 2130 450 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція житлового фонду 2131 460 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів 2132 470 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція та реконструкція інших об’єктів 2133 480 0 0 0 0 0 0 0 0
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 490 0 0 0 0 0 0 0 0

Продовження табл. 4.4

Показники КЕКВ Код рядка Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміти асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за звітний період Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
Створення державних запасів і резервів 2200 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 2300 510 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти 2400 520 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 530 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 540 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти населенню 2430 550 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти за кордон 2440 560 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 570 0 0 0 0 0 0 0 0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000 580 0 0 0 0 0 0 0 0
КРЕДИТУВАННЯ З ВИ-РАХУВАННЯМ ПОГА-ШЕННЯ 4000 590 0 0 0 0 0 0 0 0
ІНШІ ВИДАТКИ 5000 1, 2 600 х 0 х х 0 х х х

______

1 Це технічний код, який включає коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

2 КЕКВ 5000 гр. 8 заповнюють тільки обласні державні адміністрації.

Керівник

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) (ініціали і прізвище)

“___” ___________ 200__ р.

(число, місяць, рік)

Таблиця 4.5

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ на 1 квартал 2004 року

Коди
Форма № 2 м за ДКУД
Установа: Обласна клінічна лікарня за ЄДРПОУ 01993701
Територія: м. Київ за КОАТУУ
Галузь (вид діяльності) за ЗКГНГ
Код та назва тимчасової класифікації видатківмісцевих бюджетів 080101
Періодичність: квартальна
Одиниці виміру: гривні
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміти асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло асигнувань за звітний період Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
Видатки — всього х 010 14 400 700 0 0 0 3 477 825 3 464 186 3 887 854 13 639
у тому числі:

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000 020 13 340 700 0 0 0 3 382 727 3 372 979 3 802 745 9748
Видатки на товари та послуги 1100 030 13 340 700 0 0 0 3 382 727 3 372 979 3 802 745 9748
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 040 5113400 0 0 0 1 114 932 1 114 882 1 011 052 50
Заробітна плата 1111 050 5088400 0 0 0 1 108 713 1 108 663 994 164 50
Грошове утримання військовослужбовців 1112 060 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати з тимчасової непрацездатності 1113 070 25000 0 0 0 6219 6219 19 888 0
Нарахування на заробітну плату 1120 080 1902200 0 0 0 418 197 408 708 342 271 9489
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 090 5162600 0 0 0 161 5997 161 5788 1 993 732 209
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 100 80 000 0 0 0 76 190 76 190 119 147 0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 110 1 800 000 0 0 0 595 000 595 000 856 765 0
Продукти харчування 1133 120 1 175 500 0 0 0 313 888 313 888 313 013 0
М’який інвентар та обмундирування 1134 130 132 000 0 0 0 102259 101 998 101 998 80
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 140 51 300 0 0 0 20 000 19 987 38 168 13
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання 1137 160 1 872 000 0 0 0 487 000 487 000 536 268 0

Продовження табл. 4.5

Показники КЕКВ Код рядка Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміти асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло асигнувань за звітний період Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
Послуги зв’язку 1138 170 8800 0 0 0 1000 884 1227 116
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 180 43 000 0 0 0 20 660 20 660 27 146 0
Видатки на відрядження 1140 190 2500 0 0 0 0 0 – 779 0
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 210 1 160 000 0 0 0 233 601 233 601 456 469 0
Оплата теплопостачання 1161 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 230 263 900 0 0 0 0 0 84 150 0
Оплата електроенергії 1163 240 373 300 0 0 0 170 000 170 000 123 842 0
Оплата природного газу 1164 250 505 200 0 0 0 60 601 60 601 243 194 0
Оплата інших комунальних послуг 1165 260 17 600 0 0 0 3000 3000 5283 0
Оплата інших енергоносіїв 1166 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Дослідження і розробки, державні програми 1170 280 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200 290 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидії і поточні транс-ферти 1300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам) 1310 310 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти населенню 1340 330 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 1341 340 0 0 0 0 0 0 0 0
Стипендії 1342 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші поточні трансферти населенню 1343 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні трансферти за кордон 1350 370 0 0 0 0 0 0 0 0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 380 1 060 000 0 0 0 95 098 91 207 85 109 3891
Придбання основного капіталу 2100 390 1 060 000 0 0 0 95 098 91 207 85 109 3891
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 400 1 060 000 0 0 0 95 098 91 207 85 109 3891
Капітальне будівництво (придбання) 2120 410 0 0 0 0 0 0 0 0

Закінчення табл. 4.5

Показники КЕКВ Код рядка Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміти асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло асигнувань за звітний період Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець звітного періоду
Будівництво (придбання) житла 2121 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122 430 0 0 0 0 0 0 0 0
Інше будівництво 2123 440 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація 2130 450 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція жит-лового фонду 2131 460 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів 2132 470 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів 2133 480 0 0 0 0 0 0 0 0
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 490 0 0 0 0 0 0 0 0
Створення державних запасів і резервів 2200 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 2300 510 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти 2400 520 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 530 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 540 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти населенню 2430 550 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти за кордон 2440 560 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 570 0 0 0 0 0 0 0 0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000 580 0 0 0 0 0 0 0 0
КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ 4000 590 0 0 0 0 0 0 0 0
ІНШІ ВИДАТКИ 5000* 600 ? 0 х х х х х х

________

* Це технічний код, який включає коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Керівник

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) (ініціали і прізвище)

“___” ___________ 200__ р.

(число, місяць, рік)

У графі 8 “Надійшло коштів за звітний період” відображається сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім’я установи, зменшена на суму залишків коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що були не використані та повернені до бюджету.

У графі 9 “Касові видатки” відображається сума касових видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені у поточному році.

Якщо кошти були перераховані із загального фонду бюд-жету в минулому році, вони повертаються у загальний фонд відповідного бюджету (код доходів 24060300 “Інші надход-ження”).

У графі 10 “Фактичні видатки” наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, що надійшли на відновлення видатків, які проведені у поточному році.

Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи вексельними розрахунками або іншими негрошовими операція-ми минулих років (у разі прийняття відповідного рішення) відображаються в графі 10 “Фактичні видатки” окремими формами № 2д чи № 2м. Дані цих форм ураховуються у зведеному звіті форм № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.

Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних програм) у формах № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” у графі 10 “Фактичні видатки” проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж затверджена в кошторисі на звітний рік.

У графі 11 “Залишок на кінець звітного періоду” залишку не повинно бути.

Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеного квартального фінансового звіту подають два окремих зведених звіти форми № 2д за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету або № 2м за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів:

— щодо бюджетних установ;

— щодо одержувачів бюджетних коштів.

Форма № 2-валюта “Звіт про використання коштів загаль-ного фонду бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24.07.01 № 126 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.01 за № 670/5861.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі № 2-валюта не відображаються.

Окремі графи звіту № 2-валюта заповнюються у такому порядку:

У графі 2 “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з міжнародної діяльності.

Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені зміни, то в графі “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума уточненого асигнування.

У графі 3 “План асигнувань на звітний період” проставляється план асигнування із загального фонду бюджету за звітний період накопичувальним підсумком з початку року.

При цьому план асигнувань відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробіт-ну плату”, 1132 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”, 1133 “Продукти харчування”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)