Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ


Таблиця 4.8

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Форма № 3-1

Коди
Установа: Київський національний економічний університет за ЗКПО
на 1 січня 2004 р. Дата
Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня
Одиниця виміру: гривні
Код функціональної класифікації видатків 220
Код відомчої класифікації видатків 2201020
Контрольна сума
Показники Код рядка Фактична наявність
на початок року на кінець року(кварталу) середньорічна кількість
1 2 3 4 5
Кількість установ на кінець року (кварталу)1 010 1 1 х
Кількість штатних одиниць2 020 6 4 5
Контрольна сума 980

1 Графу 4 у зведених звітах заповнюють тільки по науково-дослідних установах.

2 Не заповнюють графу 3 по розділах 209, 210, 214.

Керівник установи

Головний бухгалтер

“____” _____________ 200__ р.

М.п.

Звіт за формою № 3-2 складається з двох розділів: А. “Виконання плану по навчанню студентів (учнів, слухачів)” і Б. “Інші показники”.

Звіт складають усі навчальні заклади, включаючи академії, університети, консерваторії.

Відповідно до цієї форми складають звіти, включаючи підготовчі відділення, які організовані при вузах, інститутах підвищення кваліфікації і перебувають на бюджеті, інститути вдосконалення лікарів.

По рядках “Кількість установ” у зведених звітах показуються тільки установи, які знаходяться на самостійному балансі.

Кількість груп на кінець року показується згідно з фактичними даними на кінець року.

Звіт заповнюється на підставі бухгалтерських, статистичних та оперативних даних, а також даних відділу кадрів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)