Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів


Таблиця 4.9

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

Форма № 3-2

Коди
Заклад: Київський національний економічний університет
на 1 січня 2004 р. Дата
Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня
Код функціональної класифікації видатків 2201160
Код відомчої класифікації видатків 2201160
Контрольна сума 10

А. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО НАВЧАННЮ СТУДЕНТІВ (УЧНІВ, СЛУХАЧІВ)

Показники Коди Річний план Фактичне виконання
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
Кількість установ 001 1 1
Денне навчання
Кількість груп на початок року 002

Продовження табл. 4.9

Показники Коди Річний план Фактичне виконання
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
Кількість груп на кінець року (кварталу)1, осіб 010 416 416
Середньорічна кількість груп, осіб 020
Кількість студентів (учнів, слухачів) на початок року, осіб 030 3760 3760
Прийом, осіб 040
Прибуло з інших навчальних закладів, переведено з інших видів навчання всередині навчального закладу і поновлено, осіб 050
Переведено до інших навчальних зак-

ладів та на інші види навчання всередині навчального закладу, осіб

060
Випуск, осіб: 070 939 923
у тому числі за договором 071 939 923
Вибуло до закінчення строку навчання, осіб 080 426 593
Кількість студентів (учнів, слухачів) на кінець року (кварталу), осіб 090 4288 4446
Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів), осіб 100 3665 4134
Кількість людино-місяців навчання 2 110
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб 120
Середньорічна кількість учнів, які знаходяться на безплатному харчуванні 3, осіб 130
Кількість днів харчування, люд.-днів (тис.) 3 140
Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно 4 150

Продовження табл. 4.9

Показники Коди Річний план Фактичне виконання
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
Вечірнє навчання

Кількість груп на кінець року (кварталу)1, од.

160 123 123
Середньорічна кількість груп 1, од. 170
Кількість студентів (учнів, слухачів) на початок року, осіб 180 2730 2730
Прийом, осіб 190 1085 1081
Прибуло з інших навчальних закладів, переведено на інші види навчання всередині навчального закладу і поновлено, осіб 200 314
Переведено до інших навчальних зак-

ладів і на інші види навчання всередині навчального закладу, осіб

210 163
Випуск, осіб 220 946 895
Вибуло до закінчення строку навчання, осіб 230 651 572
Кількість студентів (учнів, слухачів) на кінець року (кварталу), осіб 240 2218 2495
Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів), осіб 250 2228 2419
Кількість людино-місяців навчання2 260
Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно4 270
Заочне навчання
Кількість студентів (учнів, слухачів) на початок року, осіб 280 6406 6406
Прийом, осіб 290 2385 2596
Прибуло з інших навчальних закладів, переведено з інших видів навчання всередині навчального закладу і поновлено, осіб 300 798

Продовження табл. 4.9

Показники Коди Річний план Фактичне виконання
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
Переведено до інших навчальних закладів та на інші види навчання всередині навчального закладу, осіб 310 57
Випуск, осіб 320 2841 2741
Вибуло до закінчення строку навчання, осіб 330 693 876
Кількість студентів (учнів, слухачів) на кінець року (кварталу), осіб 340 5257 6126
Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів), осіб 350 5364 6598
Кількість людино-місяців навчання 2 360
Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно 4 370

___________

1 Заповнюють тільки середні спеціальні навчальні заклади, інші навчальні заклади — по курсових закладах, а профтехучилища — по групах теоретичного навчання.

2 Кількість людино-місяців навчання відображають інститути підвищення кваліфікації, навчальні комбінати і курси.

3 Заповнюють тільки профтехучилища.

4 Заповнюють тільки вузи.

Б. ІНШІ ПОКАЗНИКИ

Показники Коди Річний план Фактичне виконання
за СПОВ рядка
1 2 3 4 5
Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (включаючи сумісників), од. 380 649 539
Кількість ставок педагогічного персоналу (включаючи сумісників) на кінець року (кварталу), од. 390 649 611,5

Закінчення табл. 4.9

Показники Коди Річний план Фактичне виконання
за СПОВ рядка
1 2 3
Фонд заробітної плати педагогічного персоналу без погодинного фонду або інших видів педагогічної заробітної плати, грн 400 3550 3020
Погодинний фонд або інші види педагогічної заробітної плати, грн 410 105 81
Кількість штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого, навчально-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, на кінець року (кварталу) 420 520,5 327
Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого, навчально-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків 430 520,5 296
Фонд заробітної плати адміністративно-обслуговуючого, навчально-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків 440 1250 1247
Кількість місць (ліжок) у гуртожитках на кінець року (кварталу), од. 450
Контрольна сума доплата (премія, надбавка), грн 980 14480 14446

Примітка. По рядках 150, 170, 370 середні спеціальні навчальні заклади, інші навчальні заклади і курси відображають загальну кількість педагогічних годин.

Керівник закладу Керівник планово-фінансової служби

Головний бухгалтер “____” __________________ 200__ р.

М.п.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)