Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про виконання плану по штатах та контингентах по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах

Звіт про виконання плану по штатах та контингентах по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах


Таблиця 4.11

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ

Коди

Форма № 3-5
за ЗКУД
Заклад: Відділ народної освіти Солом’янського району м. Києва за ЗКПО
на 1 січня 2004 р. Дата
Періодичність: річна за ЗКУД
Контрольна сума
Показники Код Фактична наявність Середньорічна кількість
за СПОВ рядка на початок року на кінець року річний план виконано
Кількість закладів, од. — всього 1 010 х х
у тому числі:
початкові 2, од. 020 х х
неповні середні (дев’ятирічні) 2, од. 030 х х
середні 2, од. 040 х х
школи-дитячі садки 2, од. 050 х х
Кількість класів 3, од. 060 636 641
у тому числі:
1—4 класів (комплектів) 3, од. 070 208 196
з них у дитячих дошкільних закладах 2, од. 080 4 3
5—9 класів 3, од. 090 323 331
10—11/12 класів 3, од. 100 105 111
Кількість учнів 4, осіб 110 17538 17370
у тому числі:
1—4 класів (комплектів) 3, осіб 120 5590 5290 х х

Продовження табл. 4.11

Показники Код Фактична наявність Середньорічна кількість
за СПОВ рядка на початок року на кінець року річний план виконано
з них у дитячих дошкільних закладах 2, осіб 130 93 х х
5—9 класах 3, осіб 140 9135 9063 х х
10—11/12 класах 3, осіб 150 2813 3017 х х
Кількість груп з подовженим днем 2, од. 160 68 65
Кількість учнів, які перебувають на режимі подовженого дня, або вихованців, що мешкають у школі-інтернаті або не мешкають, але одержують харчування і обмундирування 3, осіб 170 2485 2364
з них кількість учнів, звільнених від плати за харчування повністю або частково (у перерахунку на повністю звільнених), осіб 180 1705 993
Кількість дітей дошкільного віку в школі-дитячому садку, осіб 190 331
Кількість днів харчування учнів, яким надано безплатне або пільгове харчування, або мешкання вихованців у школі-інтернаті, спецшколі, дитино-днів 200 х х
Кількість днів харчування дітей дошкільного віку в школі-дитячому садку, дитино-днів 210 х х
Витрати на харчування у групах з подовженим днем2 220 х х
Плата батьків за утримання дітей дошкільного віку в школі-дитячому садку 230 х х
Кількість випущених зі школи-інтернату вихованців, які не мають батьків і залишилися без опіки батьків, осіб 240 х х х
Витрати на видачу їм допомоги та обмундирування 250 х х

Продовження табл. 4.11

Показники Код Фактична наявність Середньорічна кількість
за СПОВ рядка на початок року на кінець року річний план виконано
Кількість річних педагогічних класів, од. 2 260
з них кількість учнів, осіб 2 270
Фонд заробітної плати педагогічного персоналу, включаючи плату за перевірку зошитів та інші види педагогічної заробітної плати, а також зарплату по річних педагогічних класах 280 х х
Кількість штатних одиниць керівних працівників, адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу, включаючи додатковий штат по школах і групах з подовженим днем (включаючи вихователів), а також по річних педагогічних класах 290
Фонд заробітної плати керівних працівників, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного штатного персоналу і персоналу, який не ввійшов до штату, включаючи додатковий штат по школах і групах з подовженим днем (включаючи вихователів), а також по річних педагогічних класах 300 х х
Із загальної кількості учнів — кількість учнів із заочною формою навчання 4, осіб 310
Контрольна сума 980

______

1 Заповнюють тільки у зведених звітах.

2 По школах-інтернатах і спецшколах ці рядки не заповнюються.

3 По спецшколах ці рядки не заповнюються.

4 По вечірніх (змінних) і заочних середніх загальноосвітніх школах заповнюються рядки 110 і 310, а у зведених звітах — ще й рядок 010. По рядку 110 графи 6 і 7 заповнюють тільки вечірні (змінні) і заочні загальноосвітні школи і спецшколи.
Закінчення табл. 4.11

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ

Показники Код Фактична наявність Середньорічна кількість
за СПОВ рядка на початок року на кінець року річний план виконано
Інтернати з повним утриманням за рахунок бюджету
Кількість інтернатів1, од. 010 х х
Кількість дітей у них, осіб 020
Разом дитино-днів 030 х х
Інтернати інші

Кількість інтернатів1, од.

040 х х
Кількість дітей у них, осіб 050
у тому числі, які отримали харчування за рахунок бюджету (у перерахунку на повністю звільнених), осіб 060
Разом дитино-днів харчування вихованців за рахунок бюджету 070 х х
Разом видатків на харчування по всіх інтернатах при школах 080
Контрольна сума 980

___________

1 Заповнюють тільки у зведених звітах.

Керівник установи Керівник планово-фінансової служби

Головний бухгалтер “__” ______________ 20__р.

М.п.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)