Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах


Таблиця 4.12

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ

Форма № 3-8
Установа: Київський національний економічний

університет_______________________________

Коди
на 1 січня 2004 р. Дата
Періодичність: річна___________________________
Одиниця виміру:
Контрольна сума
Показники Код

рядка

План Фактично
АСПІРАНТУРА

Кількість установ

001 1 1
Навчання з відривом від виробництва

Кількість аспірантів на початок року

010 175 175
Прийом 020 54 67
Випуск — усього 030 56 62
у тому числі особи, що захистили дисертацію 040 х
Вибуло до закінчення строку навчання 050 21
Кількість аспірантів на кінець року 060 173 159
Навчання без відриву від виробництва

Кількість аспірантів на початок року

070 135 135
Прийом 080 32 45
Випуск — усього 090 21 7
у тому числі особи, що захистили дисертацію 100 х
Вибуло до закінчення строку навчання 110 9
Кількість аспірантів на кінець року 120 146 164
ДОКТОРАНТУРА

Кількість установ

121 1 1
Навчання з відривом від виробництва

Кількість докторантів на початок року

130 4 4
Прийом 140 4 5
Випуск — усього 150 3
у тому числі особи, що захистили дисертацію 160 х

Закінчення табл. 4.12

Показники Код

рядка

План Фактично
Вибуло до закінчення строку навчання 170 3
Кількість докторантів на кінець року 180 5 6
ОРДИНАТУРА1

Кількість установ

181
Кількість ординаторів на початок року 190
Прийом 200
Випуск — усього 210
Вибуло до закінчення строку навчання 220
Кількість ординаторів на кінець року 230
Контрольна сума 980

1 Заповнюють тільки медичні науково-дослідні установи.

Керівник установи

Головний бухгалтер

“____” _________________ 20___ р.

М.п.

Звіт за формою № 3-8 складається вищими навчальними закладами і науковими установами, які мають аспірантуру, докторантуру або ординатуру.

Планові показники форми № 3-8 (графи 3, 4) заповнюються таким чином. Число аспірантів на початок року за планом (рядок 010) має відповідати їх фактичній наявності на початок року звіту за минулий рік.

У рядках 020 і 030 відображаються відповідно план прийому та випуску по аспірантурі, який затверджується відповідними установами.

Кількість аспірантів (докторантів, ординаторів) на початок року (рядок 010) плюс прийом (рядок 020) мінус випуск (рядок 030) мінус “вибуло до закінчення строку навчання” (рядок 050) повинно дорівнювати “кількість аспірантів на кінець року” (рядок 060).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)