Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про рух необоротних активів

Звіт про рух необоротних активів


Таблиця 4.14

ЗВІТ ПРО РУХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

за рік 2004 р.

Форма № 5 Коди
Установа Військова частина за ДКУД
Територія м. Київ за ЄДРПОУ 08108487
Код та назва відомчої класифікації 201 за КОАТУУ
Галузь (вид діяльності) оборона за СПОДУ
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету за ЗКГНГ
Періодичність: річна
Одиниця виміру: гривні
Показники Код рядка Наявність на початок року Наявність на кінець року
1 2 3 4
Будинки та споруди (103) 010 251 025
з них жилі будинки 020
Машини та обладнання (104) 030 113 048 706 291
Транспортні засоби (105) 040 41 772
Інструменти, прилади та інвентар (106) 050 13 739 18 103
Робочі і продуктивні тварини (107) 060
Інші основні засоби (109) 070
Бібліотечні фонди (112) 080 2116
Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114) 090 2157 2595
Авторські та суміжні з ними права (121) 100 750
Інші нематеріальні активи (122) 110
Інші необоротні активи (101, 102, 108, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119) 120 11535 60691
Разом необоротних активів 130 140 479 1 083 343

Закінчення табл. 4.14

Надійшло — разом 140 959 011
у тому числі:
за рахунок асигнувань загального фонду бюджету 150 914 911
за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету 160 44 100
від безоплатних надходжень 170
з них за рахунок централізованого постачання 180
за рахунок індексації 190
за рахунок інших надходжень 200
Вибуло — разом 210 16 147
у тому числі:
списано недостач за рахунок установи 220
списано недостач за рахунок винних осіб 230
від безоплатних передач 240 16 147
з них за рахунок централізованого постачання 250
від ветхості, зносу 260
від реалізації зайвого і непотрібного майна 270

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.

Форма № 5 “Звіт про рух необоротних активів” відображає вартість необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року.

Заповнення окремих граф звіту форми № 5 здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 “Будинки та споруди” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 103 “Будинки та споруди”.

У рядку 020 “з них жилі будинки” із суми коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 103 “Будинки та споруди”, наводиться сума коштів жилих будинків.

У рядку 030 “Машини та обладнання” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 104 “Машини та обладнання”.

У рядку 040 “Транспортні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 105 “Транспортні засоби”.

У рядку 050 “Інструменти, прилади та інвентар” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 106 “Інструменти, прилади та інвентар”.

У рядку 060 “Робочі і продуктивні тварини” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 107 “Робочі і продуктивні тварини”.

У рядку 070 “Інші основні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 109 “Інші основні засоби”.

У рядку 080 “Бібліотечні фонди” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 112 “Бібліотечні фонди”.

У рядку 090 “Білизна, постільні речі, одяг та взуття” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 114 “Білизна, постільні речі, одяг та взуття”.

У рядку 100 “Авторські та суміжні з ними права” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 121 “Авторські та суміжні з ними права”.

У рядку 110 “Інші нематеріальні активи” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 122 “Інші нематеріальні активи”.

У рядку 120 “Інші необоротні активи” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунками 101 “Земельні ділянки”, 102 “Капітальні витрати на покращення земель”, 108 “Багаторічні насадження”, 111 “Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок”, 113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 115 “Тимчасові нетитуль-

ні споруди”, 116 “Природні ресурси”, 117 “Інвентарна тара”, 118 “Матеріали довготривалого використання для наукових цілей”, 119 “Необоротні матеріальні активи спеціального призначення”.

У рядку 130 “Разом необоротних активів” проставляється сума коштів необоротних активів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122.

У рядку 140 “Надійшло — разом” наводиться сума коштів необоротних активів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.

У рядку 150 “за рахунок асигнувань загального фонду бюджету” наводиться сума необоротних активів, які надійшли за рахунок асигнувань загального фонду бюджету.

У рядку 160 “за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету” наводиться сума необоротних активів, отриманих за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету.

У рядку 170 “від безоплатних надходжень” наводиться сума необоротних активів, які отримані безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.

У рядку 180 “з них за рахунок централізованого постачання” наводиться сума необоротних активів, отриманих безоплатно за рахунок централізованого постачання.

У рядку 190 “за рахунок індексації” наводиться сума коштів, відображена в бухгалтерському обліку бюджетної установи в результаті проведення щорічної індексації необоротних активів.

У рядку 200 “за рахунок інших надходжень” наводиться сума коштів збільшення необоротних активів, яка відображена в бухгалтерському обліку бюджетної установи за рахунок інших надходжень (наприклад, у результаті проведення переоцінки необоротних активів, якщо вона проводилася протягом звітного року, виявлення надлишку необоротних активів під час проведення інвентаризації).

У рядку 210 “Вибуло — разом” наводиться сума коштів необоротних активів, які були списані з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)