Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)


Таблиця 4.19

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ПОЗИКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ)

за_____________________200__ р.

Коди
Форма № 4-3 кд.1 за ДКУД
Установа ________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ________________________________ за КОАТУУ
Галузь (вид діяльності) ______________________ за ЗКГНГ
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів за СПОДУ
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
Періодичність: річна
Одиниця виміру: гривня
Показники КЕК Код рядка Затверджено кошторисом на рік Залишок коштів на початок року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період Курсова різниця Касові видатки Фактичні видатки Залишок коштів на кінець звітного періоду
іноземна валюта грн іноземна валюта грн іноземна валюта грн грн Іноземнавалюта грн Іноземнавалюта грн іноземна валюта грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Видатки — всього ? 010
у тому числі:
Дослідження і розробки, державні програми 1170 020
030
040

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)