Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про заборгованість бюджетних установ

Звіт про заборгованість бюджетних установ


Таблиця 4.23

ЗВІТ про заборгованість бюджетних установ

на І квартал 200__ року

Форма № 7 км Коди
Установа Обласна клінічна лікарня за ДКУД
територія м. Київ за ЄДРПОУ
Код та назва тимчасової класифікації видатків за КОАТУУ
Періодичність: квартальна
Одиниці виміру: гривні
Показники КЕК Код рядка Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість
на початок року на звітну дату списана на початок року на звітну дату
усього з неї: усього з неї: списана прострочена
бюджетна небюджетна інша бюджетна небюджетна інша
Доходи х 010 0 0
Видатки — всього на утримання установи х 020 316 128 183 040 0 1 634 466 1 634 466 0 0 1 313 040 1 313 040 0 0 56 519 55 186
у тому числі:

Поточні видатки

1000 030 267 254 129 752 1 594 759 1 594 759 0 0 1 313 040 1 313 040 0 0 18 496 55 186

Продовження табл. 4.23

Показники КЕК Код рядка Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість
на початок року на звітну дату списана на початок року на звітну дату
усього з неї: усього з неї: списана прострочена
бюджетна небюджетна інша бюджетна небюджетна інша
Видатки на товари та послуги 1100 040 267 254 1 29 752 1 594 759 1 594 759 0 0 1 313 040 1 313 040 0 0 18 496 55 186
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 050 15 443 15 443 299870 299 870 0 0 193 030 193030 0 0 3010 0
Заробітна плата 1111 060 15 443 15 443 298218 298 218 180 709 180 709 3010
Грошове утримання військовослужбовців 1112 070 0 0
Виплати з тимчасової непрацездатності 1113 080 1652 1652 12 321 12 321
Нарахування на заробітну плату 1120 090 753 13 899 129588 129 588 75 838 75 838 459
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 100 25 1058 100 410 993253 993 253 0 0 650 035 650 035 0 0 15 027 55 186
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 110 371 38 9862 9862 20 332 20 332 519 1583
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 120 717 436 594 436 594 176 742 176 742
Продукти харчування 1133 130 148 661 92 039 356 395 356 395 272 184 272 184 10 249 49 271
М’який інвентар та обмундирування 1134 140 181 0 0
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 150 706 147 147 2097 2097
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 160 0 0
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання 1137 170 89 140 8148 162 527 162 527 159 841 1 598 441 3442
Послуги зв’язку 1138 180 5 5 348 348
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 190 11 463 4 27 723 27 723 18 491 18 491 4259 893
Видатки на відрядження 1140 200 2089 2089
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 210 0 0

Продовження табл. 4.23

Показники КЕК Код рядка Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість
на початок року на звітну дату списана на початок року на звітну дату
усього з неї: усього з неї: списана прострочена
бюджетна небюджетна інша бюджетна небюджетна інша
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 220 0 0 169 959 169 959 0 0 392 827 392 827 0 0 0 0
Оплата теплопостачання 1161 230 0 0
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 240 13 298 13 298 97 448 97 448
Оплата електроенергії 1163 250 55 142 55 142 8984 8984
Оплата природного газу 1164 260 80 859 80 859 263 452 263 452
Оплата інших комунальних послуг 1165 270 20 660 20 660 22 943 22 943
Оплата інших енергоносіїв 1166 280 0 0
Дослідження і розробки, державні програми 1170 290 0 0
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200 300 0 0
Субсидії і поточні трансферти 1300 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам) 1310 320 0 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 330 0 0
Поточні трансферти населенню 1340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 1341 350 0 0
Стипендії 1342 360 0 0
Інші поточні трансферти населенню 1343 370 0 0
Поточні трансферти за кордон 1350 380 0 0
Капітальні видатки 2000 390 48 874 53 288 0 0 39 707 0 0 0 0 0 0 38 023 0
Придбання основного капіталу 2100 400 48 874 53 288 0 0 39 707 0 0 0 0 0 0 38 023 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 410 48 874 53 288 0 0 39 707 0 0 0 0 0 0 38 023 0
Капітальне будівництво (придбання) 2120 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будівництво (придбання) житла 2121 430 0 0

Закінчення табл. 4.23

Показники КЕК Код рядка Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість
на початок року на звітну дату списана на початок року на звітну дату
усього з неї: усього з неї: списана прострочена
бюджетна небюджетна інша бюджетна небюджетна інша
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122 440 0 0
Інше будівництво 2123 450 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація 2130 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція житлового фонду 2131 470 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів 2132 480 0 0
Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів 2133 490 0 0
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 500 0 0
Створення державних запасів і резервів 2200 510 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 2300 520 0 0
Капітальні трансферти 2400 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 540 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 550 0 0
Капітальні трансферти населенню 2430 560 0 0
Капітальні трансферти за кордон 2440 570 0 0
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 580 0 0
Нерозподілені видатки 3000 590 0 0
Разом х 600 316 128 183 040 0 1 594 759 1 634 466 0 0 1 313 040 1 313 040 0 0 56 519 55 186

Керівник _________________ ___________________________

Головний бухгалтер _________________ ___________________________

«___»________________ 20__ р.

М.п.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)