Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ

Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ


Таблиця 4.26

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

за_____________________200___р.

Форма № 8 кд Коди
Установа ______________________________________ за ДКУД
Територія ______________________________________ за ЄДРПОУ
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів _______ за КОАТУУ
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету ______________ за СПОДУ
Періодичність: квартальна
Одиниці виміру: гривні
Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на ________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язання у звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні попередніх років небюджетні інші поточні
Видатки — всього х 010 500 500 500 500
у тому числі:

Поточні видатки

1000

020

500

500

500

500

Видатки на товари і послуги 1100 030 500 500 500 500

Продовження табл. 4.26

Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на ________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язання у звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні

попередніх років

небюджетні інші поточні
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 040
Заробітна плата 1111 050
Грошове утримання військовослужбовців 1112 060
Виплати з тимчасової непрацездатності 1113 070
Нарахування на заробітну плату 1120 080
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 090 500 500 500 500
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 100
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 110
Продукти харчування 1133 120
М’який інвентар та обмундирування 1134 130
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 140
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 150
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 1137 160
Послуги зв’язку 1138 170 500 500 500 500
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 180
Видатки на відрядження 1140 190
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 200
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 210
Оплата теплопостачання 1161 220
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 230

Продовження табл. 4.26

Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на ________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язання у звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні попередніх років небюджетні інші поточні
Оплата електроенергії 1163 240
Оплата природного газу 1164 250
Оплата інших комунальних послуг 1165 260
Оплата інших енергоносіїв 1166 270
Дослідження і розробки, державні програми 1170 280
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200 290
Субсидії і поточні трансферти 1300 300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 320
Поточні трансферти населенню 1340 330
Виплата пенсій і допомоги 1341 340
Стипендії 1342 350
Інші поточні трансферти населенню 1343 360
Поточні трансферти за кордон 1350 370
Капітальні видатки 2000 380
Придбання основного капіталу 2100 390
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 400
Капітальне будівництво (придбання) 2120 410
Будівництво (придбання) житла 2121 420
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122 430
Інше будівництво (придбання) 2123 440
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 450

Закінчення табл. 4.26

Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на ________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язання у звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні попередніх років небюджетні інші поточні
Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду 2131 460
Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів 2132 470
Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів 2133 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 490
Створення державних запасів і резервів 2200 500
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 510
Капітальні трансферти 2400 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 540
Капітальні трансферти населенню 2430 550
Капітальні трансферти за кордон 2440 560
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 570
Нерозподілені видатки 3000 580
Кредитування з вирахуванням погашення 4000 590

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.

Таблиця 4.27

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

за 1 квартал 2004 р.

Форма № 8 км Коди
Установа Київська клінічна лікарня за ДКУД
Територія м. Київ за ЄДРПОУ
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 200010 за КОАТУУ
Періодичність: квартальна
Одиниці виміру: гривні
Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на __________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язанняу звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні попередніх років небюджетні інші поточні
Видатки — всього х 010 500 500 500 500
у тому числі:

Поточні видатки

1000

020

500

500

500

500

Видатки на товари і послуги 1100 030 500 500 500 500
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 040
Заробітна плата 1111 050
Грошове утримання військовослужбовців 1112 060
Виплати з тимчасової непрацездатності 1113 070
Нарахування на заробітну плату 1120 080
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 090 500 500 500 500
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 100
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 110
Продукти харчування 1133 120
М’який інвентар та обмундирування 1134 130
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 140
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 150
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 1137 160

Продовження табл. 4.27

Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на __________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язанняу звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні попередніх років небюджетні інші поточні
Послуги зв’язку 1138 170 500 500 500 500
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 180
Видатки на відрядження 1140 190
Матеріали, інвентар, будів-ництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 200
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 210
Оплата теплопостачання 1161 220
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 230
Оплата електроенергії 1163 240
Оплата природного газу 1164 250
Оплата інших комунальних послуг 1165 260
Оплата інших енергоносіїв 1166 270
Дослідження і розробки, державні програми 1170 280
Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями 1200 290
Субсидії і поточні трансферти 1300 300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 320
Поточні трансферти населенню 1340 330
Виплата пенсій і допомоги 1341 340
Стипендії 1342 350
Інші поточні трансферти населенню 1343 360
Поточні трансферти за кордон 1350 370

Продовження табл. 4.27

Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на __________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язанняу звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні попередніх років небюджетні інші поточні
Капітальні видатки 2000 380
Придбання основного капіталу 2100 390
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 400
Капітальне будівництво (придбання) 2120 410
Будівництво (придбання) житла 2121 420
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122 430
Інше будівництво (придбання) 2123 440
Капітальний ремонт, ре конструкція та реставрація 2130 450
Капітальний ремонт і ре конструкція житлового фонду 2131 460
Капітальний ремонт і ре конструкція адміністративних об’єктів 2132 470
Капітальний ремонт і ре конструкція інших об’єктів 2133 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134 490
Створення державних запасів і резервів 2200 500
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 510
Капітальні трансферти 2400 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 540
Капітальні трансферти населенню 2430 550

Закінчення табл. 4.27

Показники КЕК Код рядка Зареєстровані зобов’язання станом на __________ Кошторисні призначення з урахуванням змін Отримані асигнування Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році Проплачені зобов’язанняу звітному періоді Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду
усього з них:
бюджетні поточного року бюджетні попередніх років небюджетні інші поточні
Капітальні трансферти за кордон 2440 560
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 570
Нерозподілені видатки 3000 580
Кредитування з вирахуванням погашення 4000 590

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)