Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Довідка про перерахування коштів на виконання програм

Довідка про перерахування коштів на виконання програм


за звітний рік

Установа
Код та назва відомчої класифікації видатків
Назва розпорядника бюджетних коштів — виконавця програми КВК Сума перерахованих асигнувань Код програми

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.

Таблиця 4.33

ДОВІДКА

ДО КЕК 4000 «КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ»

за станом на________________________200___р.

Кримський економічний інститут КНЕУ

(код та назва бюджетної установи, організації)

(найменування міста, району, області)

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів 220

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2201160

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

Показники КЕК План на звітний період Виконано
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
Кредитування з вирахуванням

погашення

4000
Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення 4100
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Повернення внутрішніх кредитів 4120
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4121
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122
Повернення інших внутрішніх кредитів 4123
Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення 4200
Надання зовнішніх кредитів 4210
Повернення зовнішніх кредитів 4220

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.

Графи 7, 12, 13, 14 та 15 не заповнюються.

У графі 8 “Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році” відображаються суми фінансових зобов’язань, зареєстровані в органах Державного казначейства України в межах кошторисних призначень.

У графі 9 “Проплачені зобов’язання у звітному періоді” відображаються суми проплачених зобов’язань за звітний рік.

У графі 10 “Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду — всього” відображаються суми фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом звітного року в органах Державного казначейства України та залишилися непроплаченими на звітну дату.

У графі 11 “Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду, з них: бюджетні поточного року” із загальної суми фінансових зобов’язань відображаються суми бюджетних зобов’язань, які залишились непроплаченими на кінець звітного року.

Форми № 8 д “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” та № 8 м “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складаються установами, які обслуговуються в органах Державного казначейства України.

Зведені звіти за формами № 8 д та № 8 м складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків Державного бюджету та тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)