Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Порядок складання квартальної звітності органами Державного казначейства України

Порядок складання квартальної звітності органами Державного казначейства України


Порядок складання органами Державного казначейства квартальної звітності про виконання Державного бюджету розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28.02.02 № 228, наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.02 № 57, Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання Державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства, Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.00 № 119, зі змінами та доповненнями.

Метою складання квартальної звітності є надання повної, прав-дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень та отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання Державного бюджету за відповідний звітний період.

Управління Державного казначейства встановлюють строки подання квартальних звітів своїм підвідомчим органам та установам, які вони обслуговують, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання Державному казначейству України.

Відділення Державного казначейства встановлюють строки подання звітності бюджетним установам, організаціям та іншим одержувачам, яким вони здійснюють оплату рахунків, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітів управлінням Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи Державного казначейства перевіряють і візують звіти та зведені звіти розпорядників коштів, які останні подають до вищестоящих розпорядників коштів.

При несвоєчасному поданні або неподанні розпорядниками бюджетних коштів звітності органи Державного казначейства відповідно до ст. 117 Бюджетного кодексу України та п. 2 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” від 28.02.00 № 419 можуть призупиняти виділення бюджетних асигнувань та/або здійснення оплати рахунків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)