Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Видатки спеціального фонду бюджету

Видатки спеціального фонду бюджету


Підрозділ 2.2 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 4-1 кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, № 4-2 кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, № 4-3 кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на 2002 рік по спеціальному фонду Державного бюджету з урахуванням внесених змін (сума даних за відповідними КПК граф 4 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” проставляються суми планових показників розпорядників коштів на 2002 рік по спеціальному фонду Державного бюджету з урахуванням внесених змін (сума даних за відповідними КПК граф 5 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

У графі 6 “Залишок коштів на початок року” відображаються залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року (сума даних за відповідними КПК граф 6 частин-2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” по рядках “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету” проставляються загальні суми надходжень до спеціального фонду (суми даних по відповідних КПК граф 7 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

У графі 8 “Касові видатки: всього” по рядках “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету” відображаються загальні суми проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації (сума даних за відповідними КПК граф 8 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

За кодами економічної класифікації видатків проставляються суми проведених з початку року касових видатків (суми даних за відповідними КПК та КЕКВ граф 8 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” відображаються суми проведених з початку року видатків спеціального фонду державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами (суми даних за відповідними КПК та КЕКВ граф 9 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” по рядках “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету” відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень (з урахуванням залишків на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року) та сумами проведених касових видатків (суми даних за відповідними КПК та КЕКВ граф 10 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ,ПРОВЕДЕНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

Підрозділ 2.2.1 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 4-1 кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”.

У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на 2002 рік за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9216 “Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” відображаються суми бюджетних асигнувань на 2002 рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціаль-ного фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 6 “Залишок коштів на початок року” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” відображаються залишки коштів на відповідних спеціальних реєстраційних рахун-ках на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків, звірених зі звітами розпорядників коштів.

У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” відображаються суми, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ та відповідають даним на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 8 “Касові видатки: всього” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” проставляються загальні суми проведених з початку року касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації. Дані про суми проведених касових видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

За кодами економічної класифікації видатків відображаються проведені з початку року касові видатки.

У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” проставляються суми проведених з початку року видатків спеціального фонду Державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами.

За кодами економічної класифікації видатків відображаються проведені з початку року касові видатки.

У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації, з урахуванням залишку коштів, що склався на початок року на відповідному рахунку.

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ,ПРОВЕДЕНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ОТРИМАНИХЗ ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Підрозділ 2.2.2 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 4-2 кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”.

У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на рік за коштами, отриманими з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9216 “Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” проставляються суми бюджетних асигнувань на рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 6 “Залишок коштів на початок року” по рядках “Над-ходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” проставляються залишки коштів на відповідних спеціальних реєстраційних рахунках на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” відображаються суми коштів, отримані розпорядником бюджетних коштів на виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, інвестиції тощо, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 8 “Касові видатки: всього” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” проставляються загальні суми проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації. Дані про суми проведених касових видатків, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

За кодами економічної класифікації відображаються проведені з початку року касові видатки.

У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” проставляються суми проведених з початку року видатків спеціального фонду Державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами.

За кодами економічної класифікації видатків відображаються проведені з початку року касові видатки.

У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації, з урахуванням залишку коштів, що склався на початок року на відповідному рахунку.

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ, ПРОВЕДЕНІ ЗА РАХУНОК ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ НА СПЕЦІАЛЬНІ ВИДАТКИ

Підрозділ 2.2.3 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 4-3 кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на рік за коштами спеціального фонду бюджету, що направлені на проведення спеціальних видатків, з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9216 “Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” відображаються суми бюджетних асигнувань на 2002 рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 6 “Залишок коштів на початок року” проставляються залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету” та 3524 “Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків

У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” відображаються суми виділених асигнувань, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ або інших доходів спеціального фонду бюджету. Дані про надходження коштів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8112 “Асигнування спеціального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства” (за грошовими операціями) та 8412 “Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоя-щих органів Державного казначейства” (за негрошовими операціями) Плану рахунків, звірених зі звітами розпорядників коштів. У разі надходження інших цільових доходів спеціального фонду Державного бюджету безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників ці кошти також враховуються у зазначеній графі і мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6112 “Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки” Плану рахунків.

У графі 8 “Касові видатки: всього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків. Дані про суми проведених касових видатків за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

Крім того, у цій графі з мінусом відображаються суми коштів, що надійшли в рахунок погашення кредитів, виданих з Державного бюджету в минулі роки за рішеннями Уряду.

У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” проставляються суми проведених з початку року видатків шляхом негро-шових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами,

У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” відображаються залишки коштів на реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду.

У разі безпосереднього зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, відкритих в органах Державного казначейства (30 % збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства тощо), частина 2.2.3 “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки”, під-розділу 2.2 “Видатки спеціального фонду бюджету” розділу II “Видатки” звіту форми № 2 кдб складається окремо.

У рядку “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки” проставляється загальна сума надходжень без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.

Якщо бюджетною установою протягом звітного періоду здійс-нювались операції (надходження і використання коштів спеціаль-ного фонду) в іноземній валюті або натуральній формі, то за такими операціями відповідно до “Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти Державного та/або місцевих бюджетів” розпорядники складають та подають до органу Державного казначейства окремі звіти форми № 4 за видами коштів спеціального фонду кошторису.

Органи Державного казначейства відображають ці операції в бухгалтерському обліку і звітності та після консолідації звітів розпорядників коштів подають до вищестоящого органу казначейства за формами частин 2.2.1 “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” та 2.2.2 “Видат-ки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” підрозділу 2.2 “Видатки спеціального фонду бюджету” квартального звіту.

Дані по загальнодержавних видатках (КВК 350 “Міністерство фінансів України” за КПК 3501170 “Обслуговування внутрішнього державного боргу” і КПК 3501180 “Обслуговування зовнішнього державного боргу” та КВК 351 “Міністерство фінансів України” (загальнодержавні видатки) включаються до звіту органами Державного казначейства, в тому числі і Державним казначейством України на підставі даних аналітичного обліку про суми проведених загальнодержавних видатків.

Розділ III “Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов’язання” складається тільки на центральному рівні.

Цей розділ складається з підрозділів “Внутрішнє фінансування” та “Зовнішнє фінансування” в розрізі класифікацій фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання загального та спеціального фондів державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

Форма 2-валюта “Звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні” складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма № 2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”) головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

Форма 7кдб “Звіт про бюджетну заборгованість” передбачає два розділи, а саме:

І. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників.

II. Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів.

Звіт форми 7кдб складається щоквартально станом на перше число місяця, наступного за звітним, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів (форми № 2 кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” та № 8 кд “Звіт про фінансові зобо-в’язання бюджетних установ”), звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства. Частина І “Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників” звіту за формою № 7кдб складається окремо по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету, а частина II “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів” — тільки по загальному фонду.

Розділ І “Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних звітів розпорядників коштів бюджету за формою № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”. У нижченаведених графах 4, 5, 6, 7 та 8 відображаються дані про наявність дебіторської заборгованості розпорядників.

У графі 4 “Дебіторська заборгованість: на початок року” — відображаються суми дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на початок року, наведені у звітах розпорядників (графа 4 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 5 “Дебіторська заборгованість: на звітну дату всього” проставляються суми дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 5 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 6 “Дебіторська заборгованість: на звітну дату: з неї, тер-мін позовної давності якої минув” відображаються суми прост-роченої дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюд-жету на звітну дату, термін позовної давності якої минув, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 6 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 7 “Дебіторська заборгованість: на звітну дату, з неї: що перебуває на балансі більше 1 місяця” проставляються суми дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, що перебувають на балансі установи більше 1 місяця, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 7 фор-ми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 8 “Дебіторська заборгованість: списана” проставляються суми простроченої дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, яка мала прострочений тер-мін позовної давності й була списана протягом звітного періоду, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 8 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У нижченаведених графах 9, 10, 11 та 12 відображаються дані про наявність кредиторської заборгованості розпорядників.

У графі 9 “Кредиторська заборгованість: на початок року” відображаються суми кредиторської заборгованості бюджетних установ на початок року, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 9 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 10 “Кредиторська заборгованість: на звітну дату всього” — проставляються суми кредиторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 10 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 11 “Кредиторська заборгованість: на звітну дату, з неї: термін позовної давності якої минув” відображаються суми простроченої кредиторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, термін позовної давності якої минув, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 11 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 12 “Кредиторська заборгованість: списана” — проставляються суми простроченої кредиторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, яка мала прострочений термін позовної давності і була списана протягом звітного періоду, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 12 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

Розділ II “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів” складається органами Державного казначейства по загальному фонду Державного бюджету в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних обліку органів Державного казначейства, звірених з окремими даними звітів розпорядників бюджетних коштів за формами № 2 кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” та № 8 кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.

У графі 3 “Кошторисні призначення з урахуванням змін” проставляються суми планових показників розпорядників коштів на 2002 рік по загальному фонду державного бюджету з урахуванням внесених на звітну дату змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9115 “Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету” Плану рахунків, звірених із звітами розпорядників коштів (графа 4 форми № 8 кд “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”).

У графі 4 “Кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів на початок року” відображаються суми кредиторської заборгованості бюджетних установ на початок року, наведені у звітах розпорядників бюджетних коштів (графа 9 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).

У графі 5 “Незареєстрована кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів на початок року” відображаються суми незареєстрованої кредиторської заборгованості бюджетних установ на початок року (графа 12 розділу II “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників коштів бюджету за 2001 рік” форми № 7 “Звіт про бюджетну заборгованість за 2001 рік”).

У графі 6 “Зареєстровані фінансові зобов’язання на початок року” проставляються суми фінансових зобов’язань розпорядників, зареєстровані в обліку органів Державного казначейства на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках (залишок на початок року), відкритих за рахунком позабалансового обліку 9413 “Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків та відповідає даним звітів розпорядників бюджетних коштів (графа 5 форми № 8 кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).

У графі 7 “Всього, зареєстровані фінансові зобов’язання в органах Держказначейства з початку року” відображаються суми фінансових зобов’язань розпорядників, зареєстровані в обліку ор-ганів Державного казначейства протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках (кредитові обороти з початку року), відкритих за рахунком позабалансового обліку 9413 “Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків та відповідає даним звітів розпорядників бюджетних коштів (графа 9 форми № 8 кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).

У графі 8 “Касові видатки з початку року” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по загальному фонду Державного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації (графа 9 форми № 2 кд “Звіт про виконання загального фон-ду кошторису установи”). Дані графи повинні відповідати аналогічним даним графи 7 підрозділу 2.1 “Видатки загального фонду бюджету” розділу 2 “Видатки” форми № 2 “Звіту про виконання Державного бюджету”.

У графі 9 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів усього” проставляються суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів на звітну дату, наведені у звітах розпорядників бюджетних коштів (графа 10 форми № 7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”). Дані графи дорівнюють сумі граф 11 і 13.

У графі 10 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: всього, зареєстровані фінансові зобов’язання в органах Держказначейства” відображаються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9413 “Фінансові зобов’язання розпо-рядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків (кредитовий залишок) (графа 7 форми № 8 кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).

У графі 11 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: у тому числі фінансові зобов’язання розпорядників (кредиторська заборгованість)” проставляються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (кредиторська заборгованість), зареєстровані в обліку органів Державного казначейства (графа 8 форми № 8 кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).

У графі 12 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: у тому числі фінансові зобов’язання розпорядників (формальні)” відображаються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (формальні). Дані графи дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах 10 і 11. Формальні зобов’язання — це зобов’язання розпорядників, які не є ані кредиторською, ані дебіторською заборгованістю розпорядників коштів, але реєструються в обліку органів Державного казначейства як фінансові зобов’язання, тобто операції, які ще не проведені в бухгалтерському обліку розпорядника бюджетних коштів.

У графі 13 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: незарєєстровані фінансові зобов’язання розпорядників (кредиторська заборгованість)” проставляються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (кредиторська заборгованість) за загальним фондом бюджету, які на звітну дату відображені в обліку розпорядника, але не зареєстровані в органі Державного казначейства. Зазначена інформація відображається на підставі звітів розпорядників. Дані графи проставляються розрахунково і дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах 9 і 11 форми звіту.

Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виокремленням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку органів державного казначейства за коштами, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.

Довідка про погашення кредитів, наданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду в минулі роки складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду в минулі роки, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 “Короткострокові кредити, надані з Державного бюджету” та 1512 “Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету” Плану рахунків.

У нижчезазначених графах відображаються такі дані:

  • у графі 3 “Залишок непогашеної суми кредитів станом на 01.01.200?” — загальна сума залишку непогашених кредитів станом на 1 січня 2002 року;
  • у графі 4 “Сума погашених кредитів з початку року” — загальна сума погашених кредитів з початку року;
  • у графі 5 “Залишок непогашеної суми кредитів на звітну дату” — загальна сума залишку непогашених кредитів на звітну дату.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету за кодом програмної класифікації 3511030 “Резервний фонд”.

У графі 4 “Перелік постанов Кабінету Міністрів України” проставляються номер, дата постанови Кабінету Міністрів України та заходи, на які виділяються кошти резервного фонду Державного бюджету України.

У графі 5 “Передбачено постановами” відображаються суми коштів, які відповідно до постанов Кабінету Міністрів України будуть виділені з резервного фонду Державного бюджету України розпорядникам коштів.

У графі 6 “Фактично виділено коштів з початку року” проставляються суми коштів, що виділені із загального фонду Державного бюджету (резервного фонду Державного бюджету України) і надійшли на особові та реєстраційні рахунки розпорядників з початку року.

У графі 7 “Недовиділено коштів до плану” відображається су-ма недовиділених коштів (дані графи 7 дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах 5 і 6).

У графі 8 “Касові видатки з початку року” проставляються суми проведених з початку року касових видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 2 кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.

У графі “Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду” відображається сума залишку невикористаних коштів на кінець звітного періоду.

Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов’язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному періоді в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Інформація про стан державного боргу складається тільки на центральному рівні.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань складається Державним казначейством України на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9811 “Гарантії, надані банкам” Плану рахунків, по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, у тому числі у валюті кредиту.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, складається тільки на центральному рівні.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році, складається органами Державного казначейства як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми № 2 кдк. Зазначена Довідка складається за умови перерахування у поточному році залишку, що склався на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів (ліквідовано бюджетну установу як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника; перераховано до місцевих бюджетів) у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.

У графі 4 “Сума залишку коштів станом на 01.01.02, яку перераховано” проставляються суми, які перераховані у звітному році зі спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників і в бухгалтерському обліку виконання бюджетів ці суми не відображаються як зменшення надходжень та/або зменшення виділених зі спеціального фонду Державного бюджету асигнувань і не є прове-деними видатками розпорядника.

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету.

Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету згідно зі ст. 21 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.

У графі 4 “Затверджено на рік” проставляються планові показники в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків (захищені статті) загального фонду Державного бюджету.

У графі 5 “Затверджено на рік з урахуванням змін” відображаються планові показники в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом року.

У графі 6 “Фактично виділено коштів з початку року” відображаються суми коштів, що виділені із загального фонду Державного бюджету по захищених статтях за економічною структурою видатків і надійшли на особові та реєстраційні рахунки розпорядників з початку року.

У графі 7 “Відсоток виконання до плану” проставляються дані щодо виконання захищених статей видатків Державного бюджету України (відсоток вираховується шляхом ділення даних графи 6 на дані графи 5).

У графі 8 “Касові видатки з початку року” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по захищених статтях видатків Державного бюджету України на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за окремими кодами економічної класифікації видатків форми № 2 кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.

У графі 9 “Недовиділено коштів до плану” проставляється су-ма недовиділених коштів (дані графи 9 дорівнюють різниці даних граф 6 і 5).

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається тільки на центральному рівні.

Розшифровка надходжень по коду 24121000 “Плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду Державного бюджету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.

Розшифровка надходжень по коду 24122000 “Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду Державного бюд-жету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.

Пояснювальна записка подається органами Державного казначейства в разі необхідності надання роз’яснення проблемних питань, що виникли в ході складання форм звітів, передбачених даною інструкцією. У пояснювальній записці надаються обґрунтовані пояснення за всіма відхиленнями від затверджених показників за доходами і видатками з викладенням причин цих відхилень.

Квартальні звіти про виконання Державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Термін подання форм квартальної звітності до 25 числа місяця, наступного за звітним.

У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Дані зведеної квартальної звітності органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.

Весь пакет квартальної звітності надається вищестоящому органу Державного казначейства на електронних носіях та в паперовій формі.

Таблиця 4.34

САЛЬДОВИЙ БАЛАНС РАХУНКІВстаном на 1 січня 2004 року

Форма № 1

Періодичність: річна
Одиниці виміру: гривні
Балансові рахунки Залишок на початок року Залишок на кінець року
до річного заключення рахунків після річного заключеннярахунків
Клас 1 7432.960 58 070.854 58 070.854
1111 А 6619.582 53 747.150 53 747.150
Усього по групі 111 6619.582 53 747.150 53 747.150
Усього по розділу 11 6619.582 537 47.150 53 747.150
1221 А 6.528 6.528 6.528
Усього по групі 122 6.528 6.528 6.528
1231 А 203.267 203.267

Продовження табл. 4.34

Балансові рахунки Залишок на початок року Залишок на кінець року
до річного заключення рахунків після річного заключеннярахунків
Усього по групі 123 203.267 203.267
Усього по розділу 12 6.528 209.795 209.795
1511 А 806.850 800.403 800.403
Усього по групі 151 806.850 800.403 800.403
Усього по розділу 15 806.850 800.403 800.403
1661 А 3313.506 3313.506
Усього по групі 166 3313.506 3313.506
Усього по розділу 16 3313.506 3313.506
Активи — всього 7432.960 58 070.854 58 070.854
Клас 3 6597.607 57 097.605 57 097.605
3142 П 31 191.542 31 191.542
Усього по групі 314 31 191.542 31 191.542
3152 П 11 364.300 11 364.300
Усього по групі 315 11 364.300 11 364.300
Усього по розділу 31 42 555.842 42 555.842
3522 П 4968.690 7933.883 7933.883
Усього по групі 352 4968.690 7933.88 7933.883
3542 П 31 465.791 1465.791
Усього по групі 354 1465.791 1465.791
Усього по розділу 35 4968.690 9399.674 9399.674
3611 П 6.528 6.528 6.528
Усього по групі 361 6.528 6.528 6.528
3621 П 3516.77 3516.773
Усього по групі 362 33516.77 3516.773
Усього по розділу 36 6.528 33 523.301 3523.301
3711 П 43.366 43.366
3717 П 705.669 828.905 828.905
3718 П 0796 0.009 0.009
Усього по групі 371 706.465 872.280 872.280
3731 П 915.924 746.508 746.508
Усього по групі 373 915.924 746.508 746.508

Продовження табл. 4.34

Балансові рахунки Залишок на початок року Залишок на кінець року
до річного заключення рахунків після річного заключеннярахунків
Усього по розділу 37 1622.389 1618.788 1618.788
Клас 4 835.353 973.249 973.249
4421 П 806.850 800.403 800.403
Усього по групі 442 806.850 800.403 800.403
4451 П 28.503 172.846 172.846
Усього по групі 445 28.503 172.846 172.846
Усього по розділу 44 835.353 973.249 973.249
Пасиви — всього 7432.960 58 070.854 58 070.854
Клас 7 95 6897.265
7111 А 820 679.581
Усього по групі 711 820679.581
7121 А 135 879.009
Усього по групі 712 135 879.009
Усього по розділу 71 956 558.590
7921 А 338.675
Усього по групі 792 338.675
Усього по розділу 79 338.675
Клас 6 786 182.653
6911 КП 786 182.653
Усього по групі 691 786 182.653
Усього по розділу 69 786 182.653
Активи — всього 1 743 079.918
Клас 6 786 182.653
6111 П 514 679.627
6112 П 71 764.511
6113 П 96 042.831
6114 П 78 666.563
Усього по групі 611 761 153.532
Усього по розділу 61 761 153.532
6211 П 16 854.718
Усього по групі 621 16 854.718

Продовження табл. 4.34

Балансові рахунки Залишок на початок року Залишок на кінець року
до річного заключення рахунків після річного заключеннярахунків
Усього по розділу 62 16 854.718
6411 П 4310.065
6412 П 3864.338
Усього по групі 641 8174.403
Усього по розділу 64 8174.403
Клас 7 956 897.265
7131 П 6.447
7132 П 332.228
Усього по групі 713 338.675
Усього по розділу 71 338.675
7911 КА 956 558.590
Усього по групі 791 956 558.590
Усього по розділу 79 956 558.590
Пасиви — всього 1 743 079.918
Доходи бюджету — всього 786 182.653
Видатки бюджету — всього 956 897.265
Управлінський облік
Клас 8 1 788 266.490
8211 А 206 342.383
8212 А 71 001.611
Усього по групі 821 277 343.994
Усього по розділу 82 277 343.994
8311 А 268 862.257
Усього по групі 831 268 862.257
Усього по розділу 83 268 862.257
8511 А 308 343.691
8512 А 1095.128
Усього по групі 851 309 438.819
Усього по розділу 85 309 438.819
8651 А 25 955.623

Продовження табл. 4.34

Балансові рахунки Залишок на початок року Залишок на кінець року
до річного заключення рахунків після річного заключеннярахунків
Усього по групі 865 25 955.623
Усього по розділу 86 25 955.623
8921 КП 906 665.797
Усього по групі 892 906 665.797
Усього по розділу 89 906 665.797
Активи — всього 1 788 266.490
Клас 8 1 788 266.490
8111 П 527 976.763
8112 П 59 742.534
Усього по групі 811 587 719.297
Усього по розділу 81 587 719.297
8411 П 292 702.818
Усього по групі 841 292 702.818
Усього по розділу 84 292 702.818
8611 П 26 243.682
Усього по групі 861 26 243.682
Усього по розділу 86 26 243.682
8911 КА 881 600.693
Усього по групі 891 881 600.693
Усього по розділу 89 881 600.693
Пасиви — всього 1 788 266.490
Позабалансовий облік
Клас 9 11255.345 4 156 965.709 110.900
9921 КП 11255.345 4 156 965.709 110.900
Усього по групі 992 11255.345 4 156 965.709 110.900
Усього по розділу 99 11255.345 4 156 965.709 110.900
Активи — всього 11255.345 4 156 965.709
Клас 9 4 156 965.709
9111 П 4557.435
9112 П 10 093.700
9115 П 747 821.386

Закінчення табл. 4.34

Балансові рахунки Залишок на початок року Залишок на кінець року
до річного заключення рахунків після річного заключеннярахунків
9116 П 143 054.290
Усього по групі 991 905 526.811
3131 П – 3445.067
9133 П 787 191.457
Усього по групі 993 783 746.390
Усього по розділу 91 1 689 273.201
9211 П 4557.434
9212 П – 22 229.955
9213 П 834.113
9214 П 14 254.547
9215 П 747 821.386
9216 П 110 724.670
9217 П 168 827.507
9218 П 15 277.153
Усього по групі 921 1 040 066.855
9231 П 483 620.486
9232 П 6410.530
Усього по групі 923 490 031.016
9261 П – 3458.083
9262 П 787 191.456
9263 П – 7165.887
9264 П 160 827.607
Усього по групі 926 937 394.993
Усього по розділу 92 2 467 492.864
9411 П 30.433
9412 П 58.311
9413 П 11255.345 10.200
9414 П 100.700
Усього по групі 941 11255.345 199.644
Усього по розділу 94 11255.345 199.644
Пасиви — всього 11255.345 4 156 965.709


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)