Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Склад фонду оплати праці

Склад фонду оплати праці


Закінчення ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

ДОВІДКА № 1

Склад фонду оплати праці

Чисельність та фонд оплати праці працюючих за сумісництвом

та договорами цивільно-правового характеру

(заповнюється за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Показники Код рядка Всього

працівників, осіб*

Фонд оплати праці, тис. грн з одним десятковим знаком з ряд. 002, гр. 2, розд. І Контрольна

сума, тис. грн, гр. Б, 1,2

А Б 1 2 3
Працюючі за сумісництвом (внутрішнім і зовнішнім) 060
Працюючі за договорами цивільно-правового характеру 061
062
063
064
Контрольна сума (з ряд. 060 по ряд. 064) 065

___________

* Середня чисельність сумісників та працюючих за договором цивільно-правового характеру розраховується як середня арифметична на підставі даних про чисельність працівників відповідної категорії на початок кожного місяця за формулою:

К на 1.01.03:2 + К на 1.02.97+… + К на 1.п.97 + К на 01. n.03 : 2 ,
_______________________________________________________
n

де К — кількість працівників, n = 3 (6, 9, 12 місяців).

«___»___________ 20__ р. Керівник

Головний бухгалтер

(прізвище і телефон виконавця)

М.п.

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ
форми документа

за ДКУД

організації-складача — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду економічної діяль­ності за КВЕД форми власності

за КФВ

організаційно-правової форми господарювання

за КОПФГ

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

за СПОДУ

вищої органі­зації — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ приватизації КС
Кому подається

(найменування та адреса одержувача)

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади

Концерн, асоціація, інше об’єднання

Підприємство (установа, організація)

Адреса підприємства (установи, організації)

Форма власності

Організаційно-правова форма господарювання

Вид діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

від 02.12.98 № 407

Форма № 1-ПВ (заборгованість)

Термінова — місячна

Подається 11 числа після звітного періоду підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та господарювання:

1) Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному (районному, місько­му), Київському та Севастопольському органу державної статистики — за його вказівкою;

2) органу, до сфери управління якого належить, — за вказівкою.

Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не може бути переданий іншими засобами зв’язку в установлений термін.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)