Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати

Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати


Продовження ф. № 1-ПВ

(заборгованість)

ЗВІТ ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

на 01 січня 2004 року

Розділ І

Показники Код рядка Всього З гр. 1 Контрольна сума (гр. Б, 1—4)
за звітний місяць за рахунок бюджетних коштів
всього з гр. 3,

з місцевого бюджету

А Б 1 2 3 4 5
Сума нарахованої заробітної плати, всього** 101 х х
у тому числі належить до виплати (ряд. 103 + 104 + 107) 102 х х
із ряд. 102: працівникам, строк виплати заробітної плати яким не настав 103 х х
Фактично виплачено заробітної плати з почат­ку року* 104 х х
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, всього* (рядки 106 + 107) 105
у тому числі за терміном утворення:
у попередні роки (до 10 січня звітного року) 106 х
у звітному році 107
Облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, осіб 108 х х
Сума заборгованості з виплати допомоги за рахунок коштів соціального страхування* 109 х х
Виплачено в рахунок погашення заборгованос­ті за попередні роки (зменшення ряд. 106 порів­няно зі звітом за минулий місяць)* 110 х х
Сума заборгованості потерпілим на виробництві та при виконанні трудових обов’язків*:
з виплати втраченого заробітку або відповідної його частини 111 х х
з виплати одноразової допомоги потерпілим і членам сімей загиблих 112 х х
113
114
Контрольна сума (рядки 101—114 за даними

гр. 1 та 2)

115

Закінчення ф. № 1-ПВ

(заборгованість)

Розділ ІІ. Розподіл працівників та коштів*

за терміном заборгованості

Термін заборгованості, календарних днів Код рядка Облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, осіб (сума ряд. з 202 по 208 включ-

но = ряд. 108 гр. 1 розд. І)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати* (сума ряд. з 202 по 209 включно = ряд. 105, гр. 1 розд. І) Контрольна сума (гр. Б, 1—2)
А Б 1 2 3
Всього 201
до 30 202
31—60 203
61—90 204
91—120 205
121—150 206
151—180 207
понад 180 208
Заборгованість працівникам

позаоблікового складу

209 х
Контрольна сума (ряду 201—209) 210

________

* У тисячах гривень з одним десятковим знаком.

«___» 20__р. Керівник

(підпис)

Виконавець Головний бухгалтер

(прізвище і телефон) (підпис)

М.п.

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21

Закону України «Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863

Кодексу України про адміністративні правопорушенняПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)