Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Звіт про використання робочого часу

Звіт про використання робочого часу


Продовження ф. № 3-ПВ

(термінова) місячна

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

за 200__ рік

____________________________________________________

(заповнюється за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

І. Використання робочого часу

Показники Код

рядка

Фактично за період з початку звітного періоду Контрольна

сума (гр. Б, 1, 2)

людино-

годин

осіб
А Б 1 2 3
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 301 х
Відпрацьовано (з ф. № 1-ПВ (термінова) місячна, ряд. 009) 302 х
у тому числі відпрацьовано понадурочно 303 х
Втрати робочого часу, всього (ряд. 305 + 306 +

+ 307 + 312 гр. 1)

304 х
в тому числі:
простої 305 х
прогули 306 х
неявки з дозволу адміністрації 307 х
з них за ініціативою адміністрації (ряд. 309 + 311 гр. 1) 308 х
в тому числі:
адміністративні відпустки 309 *
з них тривалістю понад один місяць 310 х *
неповний робочий час (скорочений робочий день, тиждень) 311 *
масові невиходи на роботу (страйки) 312 х
Неявки з поважних причин (сума ряд. 314—317 гр. 1) 313 х

Продовження ф. № 3-ПВ

(термінова) місячна

Показники Код

рядка

Фактично за період з початку звітного періоду Контрольна

сума (гр. Б, 1, 2)

людино-

годин

осіб
А Б 1 2 3
в тому числі:

чергові відпустки

314

*

тимчасова непрацездатність 315 *
неявки, передбачені законодавством 316 *
навчальні відпустки 317 *
Фонд робочого часу, всього (ряд. 302 + 304 + + 313) 318 х
319
320
Контрольна сума (з ряд. 301 по ряд. 320) 321

* Працівники, які були відсутні через зазначені причини протягом звітного періоду два і більше разів, у цих рядках включаються тільки один раз (як одна особа).

II. Прийом та вибуття кадрів

Показники Код

рядка

Фактично

з початку

звітного

періоду

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А Б 1 2
Прийнято працівників, осіб 501
з них жінок 502
Вибуло працівників, осіб * 503
з них жінок * 504
З ряд. 503 вибуло:
за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни 505

Закінчення ф. № 3-ПВ

(термінова) місячна

Показники Код

рядка

Фактично

з початку

звітного

періоду

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А Б 1 2
через скорочення штатів 506
з ряд. 506 жінки 507
Облікова чисельність на кінець звітного періо­ду, осіб 508
509
Контрольна сума (з ряд. 501 по ряд. 509) 510

* Включаючи працівників, які перебували у відпустках по догляду за дитиною.

ДОВІДКА № 1

інформація про укладання колективних договорів

станом на ______________ 20__ р.

(1 квітня, 31 грудня)

Показники Код рядка Всього Контрольна сума, (гр. Б, 1)
А Б 1 2
Кількість укладених колективних договорів 601
Чисельність працівників, які охоплені колек-

тивними договорами, осіб

602
Сума витрачених коштів на запровадження непередбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей, тис. грн (з одним десятковим знаком) 603
604
605
Контрольна сума (з ряд. 601 по ряд. 605) 606

«____» ___________ 20__ р. Керівник

(прізвище і телефон виконавця) Головний бухгалтер

М.п.

ДЕРЖАВНА

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ
форми документа

за ЗКУД

організації-складача

за ЗКПО

території за СПАТО галузі за ЗКГНГ виду економічної

діяльності за КВЕД

форми власності

за СКВФ

міністерства, відомства,

МДО, концерну,

асоціації за СПОДУ

вищої організації за ЗКПО КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кому подається

(назва та адреса одержувача)

Міністерство (відомство), комітет

МДО, концерн, асоціація

Підприємство, установа, організація

Адреса підприємства (організації)

Форма власності

Вид діяльності

Форма № 3-ПН

Затверджена наказом

Мінстату України

від 28.01.93 № 7

Поштова — місячна

Подається підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, службі зайнятості 20 числа щомісячно, а також у разі необхідності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)