Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Заповнення додатку до розрахунку зобов’язань із пенсійного збору

Заповнення додатку до розрахунку зобов’язань із пенсійного збору


Ситуація полягає у тому, що відповідну суму визначають на підставі даних про фактично виплачені працівникам суми (з яких вже утримані податок і збори). Для цього користуються спеціальним коефіцієнтом К, для визначення якого нараховану заробітну плату за відповідний період ділять на суму, призначену до виплати (Дт 661 Кт 301). Згаданий коефіцієнт показують у графі 3 додатка.

Однак при визначенні коефіцієнта К слід враховувати не всю суму нарахованої заробітної плати, а лише ту її частину, з якої утримують внески (тобто до 2600 грн включно). Якщо у штаті підприємства перебувають працюючі інваліди (по яких збір нараховують за ставкою 4 %), їх заробітну плату необхідно відок-ремити від загального фонду оплати праці та визначити окремий коефіцієнт.

Обчислюючи коефіцієнт, округлення бажано проводити щонайменше до тисячних. Це дозволить уникнути розбіжностей між фактичним розміром бази для нарахування внесків та її сумою, обчисленою через зворотний коефіцієнт.

При заповненні графи 7 додатка (утримання у розмірі 1—5 %) зворотним коефіцієнтом краще не користуватися, а звернутися до розрахунково-платіжних відомостей. При цьому якщо в місяці, за який заповнюють Розрахунок, виплачували частину заборгованості за попередній період, суму утримань можна визначити пропорційно до фактично виплачених працівникам коштів.

Розглянемо умовний приклад.

Установа має у штаті три працівники, з яких один — інвалід з дитинства. Дані про нараховану і виплачену зарплату наведено в табл. 1 та 2 відповідно. Заробітну плату за листопад виплачували двома частинами — у грудні та січні.

Насамперед, скориставшись даними, наведеними у графах 3, 4, 10 та 11 табл. 1, визначаємо коефіцієнт К, щоб потім перенести його до графи 3 додатка (див. табл. 3).

Тепер переходимо безпосередньо до заповнення додатка. При цьому фонд оплати праці працівників-інвалідів та інших працівників підприємства можна не розподіляти (оскільки з усіх збір утримується за загальними правилами):

— заробітна плата за листопад (сума до виплати) заборгованості:

890,05 • 68,60 : 2890,05 = 21,13 грн. 2107,40 + 782,65 = 2890,05 грн;

— утримано з цього доходу збір до Пенсійного фонду: 68,60 грн;

— залишилося невиплаченої заборгованості із заробітної плати за листопад:

282,65 + 607,40 = 890,05 грн;

— необхідно сплатити до Пенсійного фонду при виплаті заборгованості:

890,05 • 68,60 : 2890,05 = 21,13 грн.

Переносимо дані додатка до граф 6 та 7 Розрахунку. Графа «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного місяця» не заповнюється, оскільки у підприємства станом на 31.01.04 є лише заробітна плата, строк сплати якої не настав (отже, заборгованості перед Пенсійним Фондом немає).

Таблиця 6.1 ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХОВАНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ за листопад 200__ р. — січень 200__ р.

Прізвище, ім’я, по батькові ФОП База для обчислення зборів Утримання з ФОП Нарах-хування До виплати
інвалідам неінвалідам ПП ПФ ФЗ ФН ПФ інвалідам неінвалідам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Листопад 2002 р.
Іванов 850 850 155,55 17,00 4,25 4,25 272,00 668,95
Коваленко 2000 1600 513,55 32,00 8,00 8,00 512,00 1438,45
Яковлєв 980 980 167,95 19,60 4,90 4,90 39,20 782,65
Разом 3830 980 2450 837,05 68,6 17,15 17,15 823,2 782,65 2107,40
Грудень 2002 р.
Іванов 1200 1200 243,55 24,00 6,00 6,00 384,00 920,45
Коваленко 1700 1600 393,55 32,00 8,00 .8,00 512,00 1258,45
Яковлєв 980 980 167,95 19,60 4,90 4,90 39,20 782,65
Разом 3880 900 2850 805,05 75,6 18,9 18,9 935,2 782,65 2178,90
Січень 2003 р.
Іванов 1250 1250 258,55 25,00 6,25 6,25 400,00 953,95
Коваленко 1800 1600 433,55 32,00 8,00 8,00 512,00 1318,45
Яковлєв 900 900 151,95 18,00 4,50 4,50 36,00 721,05
Разом 3950 900 2850 844,05 75,00 18,75 18,75 948,00 721,05 2272,40

Таблиця 6.2ВІДОМОСТІ ПРО ВИПЛАТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ за листопад 200__ р. — січень 200__ р.

Місяць, в якому виплачують зарплату Місяць, за який виплачують зарплату Інвалідам Неінвалідам
січень грудень 782,65 2178,90
листопад 282,65 607,40
грудень листопад 500,00 1500,00

Таблиця 6.3ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ К

Місяць Для неінвалідів Дляінвалідів
листопад 1,162569 = 2450 : 2107,40 1,252156 = 980 : 782,65
грудень 1,285052 = 2800 : 2178,90 1,252156 = 980 : 782,65
січень 1,254181 = 2850 : 2272,40 1,248179 = 900 : 721,05

Ф4-ФССз ТВП

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 14.05.02. Складається за зростаючим підсумком з початку року і подається щоквартально до органів Фонду за місцем реєстрації на пізніше 12 числа наступного за звітним періодом місяця (12.04, 12.07, 12.10, 15.01).

Київ Заповнюється в гривнях
Адміністративно-територіальна оди-ниця загальнодержавного підпорядкування (АР Крим, область, м. Київ, м. Севастополь) Адміністративно-територіаль-на одиниця обласного (республіканського) підпорядкування (район, місто, ОП)
Назва страхувальникаОбласна клінічна лікарня № 1 Реєстраційний код страхуваль-ника 149
Код ЄДРПОУ — для юридичних осібКод ДРФОУ — для фізичних осіб01993701 Розмір внесків:
Адреса: вул. Багговутівська, 1 Тел.: 213-14-39
Код банку (МФО): 300540 п/рахунок: 1032000027
Назва банку 5-а філія АППБ «Аваль»

ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ ТА ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІза 200__ рік

Середньоспискова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості * 1432 У тому числі жінок 992
Звітна дата І. Нарахована сума фактичних витрат на оплату праці найманих працівників та оподаткованого доходу (прибутку), з якої справляються страхові внески (за розміром внесків) ІІ. Нарахована сума оплати праці найманих працівників, з якої утримуються страхові внески (за розміром внесків)
0,5 % 0,7 % 2,5 % 2,9 % 3,0 % 3,4 % Всього 0,25 % 0,5 % Всього
На початок періоду 367730,10 2618106,74 2985836,84 220334,08 276550,76 2985836,84
За звітний квартал 1062948,27 1062948,27 –1728,00 1064676,27 1062948,27
1-й місяць кварталу 403523,79 40352,79 –8876,00 412399,79 403523,79
2-й місяць кварталу 330629,31 330629,31 –5624,00 336253,31 330629,31
3-й місяць кварталу 328795,17 328795,17 12772,00 316023,17 328795,17
Всього з початку року 367730,10 3681055,01 4048785,11 218606,08 3830179,03 4048785,11
ІІ.А Розрахунок внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування(нараховано й утримано внесків)
На початок періоду 9193,26 75925,10 85118,36 550,83 13827,53 99496,72
За звітний квартал 30825,50 30825,50 – 4,32 5323,39 36144,57
1-й місяць кварталу 11702,19 11702,19 –22,19 2062,09 13742,00
2-й місяць кварталу 9588,25 9588,25 –14,09 1681,27 11255,46
3-й місяць кварталу 9535,06 9535,06 31,93 1580,12 11147,11
Всього з початку року 9193,26 106750,60 115943,86 546,51 19150,92 135641,29

Продовження звіту

ІІІ. Розрахунки із страхувальником

Показники Сума Показники Сума
Заборгованість за страхувальником на початок року 1 Заборгованість за Фондом на початок року 12 2955,46
Заборгованість по актах прийому-передачі 1.1 Заборгованість по актах прийому-передачі 12.1
Нараховано та утримано внесків з початку року 2 155641,29 Зараховано витрат з початку року
Нараховано пені 3 На початок періоду 95903,50
Нараховано за актами внесків 4 За звітний період 48380,25
пені 5 1-й місяць 21773,58
Отримано часткову вартість путівок 6 2771,00 2-й місяць 15040,29
Не прийнято до зарахування витрат 7 1048,72 3-й місяць 11566,38
Стягнено штрафів 8 524,00 Всього зараховано 13 144283,75
Отримано від Фонду на розрахунковий рахунок 9 20150,00 Перераховано з початку року 14 15559,80
Списано згідно із законодавством 15
ВСЬОГО (р. 1—9) 10 160135,01 ВСЬОГО (р. 12—р. 15) 16 162799,01
Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду 11 2664,00 Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду 17

Перерахування з початку року (ІІІ р. 14)

На початок періоду 11513,36
За звітний періоду 4046,44
№ п. д., дата) (сума)
10-й місяць 3242,89
11-й місяць 314,16
12-й місяць 489,39

IV . Витрати по страхових коштах

Код рядків Найменування витрат Заборгованість з виплати допомоги з рахунок коштів Фонду на початок року Зараховано витрат за рахунок Фонду У тому числі пільги по допомогах постраждалим унаслідок Чорнобильськоїкатастрофи *** Фактично виплачена допомога поточного року за рахунокФонду, сума
днів сума днів сума
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ДОПОМОГА
1 Через тимчасову непрацездатність (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) 4122,80 6126 60811,85 1219 14567,61 56689,05
2 Через тимчасову непрацездатність по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї 110,05 471 4348,36 56 573,11 4238,31

Закінчення звіту

Код рядків Найменування витрат Заборгованість з виплати допомоги з рахунок коштів Фонду на початок року Зараховано витрат за рахунок Фонду У тому числі пільги по допомогах постраждалим унаслідок Чорнобильськоїкатастрофи *** Фактично виплачена допомога поточного року за рахунокФонду, сума
днів сума днів сума
1 2 3 4 5 6 7 8
3 По вагітності і пологах 1739,72 3722 35566,48 1424 12783,58 33826,76
4 При народженні дитини (кількість випадків, сума) 24 6617 6617
5 По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (кількість випадків, сума) 4593,81 80 36940,06 32346,25
6 На поховання (кількість випадків, сума)
7 ВСЬОГО сума допомоги (р. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 10566,38 x 144283,75 133717,37
2. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
8 Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв (за рахунок страхових внесків) x
9 Часткове фінансування на оздоровлення дітей
10 Позашкільне обслуговування дітей
11 ВСЬОГО (р. 8 + 9 + 10)
12 Інші витрати (якщо є, розкрити окремо)
13 Разом витрат (р. 7 + 11 + 12) **** 10566,38 144283,75 27924,30 133717,37

V . Заборгованість за страхувальником

Код рядків Показники Сума
1 Заборгованість на кінець звітного періоду *****, в тому числі: Заборгованість з виплати заробітної плати Фактично виплачена сума заробітної плати
реструктуризована заборгованість
1.1 Заборгованість, строк сплати якої не настав, у тому числі:
реструктуризована заборгованість На початок року
1.2 Прострочена заборгованість, у тому числі: За звітний період 328795,17 3719989,94
реструктуризована заборгованість 404878,11

«____» _____________________ Керівник підприємства (установи) ____________ ________________

М.п.

Головний бухгалтер ____________ ________________

Голова комісії ____________ ________________

* Заповнюється згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (наказ Міністерства статистики України від 07.07.95 № 171), із змінами та доповненнями.

** Заповнюється згідно із Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.01 № 2213-ІІІ, із змінами та доповненнями.

*** Заповнюються нарахування понад установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.01 № 2240-ІІІ, згідно ізЗаконом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 № 796-ХІІ, із змінами та доповненнями, та постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.00 № 987 «Порядок використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення».

**** Дорівнює ряд. 13 розділу ІІІ.

***** Дорівнює ряд. 17 розділу ІІІ.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)